ผลเลือกตั้งพม่า 13 พ.ย.-พรรค NLD ได้ ส.ส.-ส.ว. 364 ที่นั่ง-ครองเสียงเกินครึ่งของรัฐสภา

กกต.พม่าประกาศผลเลือกตั้งครั้งที่ 22 และ 21 ล่าสุดพรรคเอ็นแอลดีได้ ส.ส.-ส.ว. รวม 364 ที่นั่ง ทำให้เสียงเกิน 329 ที่นั่งหรือเกินครึ่งหนึ่งของสองสภาแล้ว-โดยเสียงที่มีขณะนี้พอที่จะออกกฎหมายต่างๆ เหลือเพียงการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นไปได้ยากหากสมาชิกสภาโควตากองทัพ 1 ใน 4 ของรัฐสภาไม่ร่วมมือด้วย

13 พ.ย. 2558 - เมื่อเวลา 15.10 น. ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพ (UEC) หรือ กกต.พม่า ได้ประกาศผลการเลือกตั้งครั้งที่ 22 โดยเป็นการประกาศผลการเลือกตั้งสภาชนชาติ (Amyotha Hluttaw) หรือ ส.ว. จำนวน 21 ที่นั่ง โดยในจำนวนนี้ 16 ที่นั่ง เป็นของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) อีก 5 ที่นั่ง เป็นของพรรคชาติยะไข่ (ANP)

ก่อนหน้านี้ในเวลา 12.05 น. ตามเวลาท้องถิ่น กกต.พม่า ได้ประกาศผลการเลือกตั้งครั้งที่ 21 โดยเป็นการรับรองผลสมาชิกสภาประชาชน (Pyithu Hluttaw) หรือ ส.ส. จำนวน 24 ที่นั่ง โดยในจำนวนนี้ 21 ที่นั่งเป็นของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) อีก 3 ที่นั่งเป็นของพรรคชาติยะไข่ (ANP)

การประกาศผล 2 ครั้งหลังสุด ทำให้พรรคชาติยะไข่ได้ที่นั่ง ส.ส. และ ส.ว. รวมกันเป็น 14 ที่นั่ง กลายเป็นพรรคอันดับ 4 ของรัฐสภาพม่า ในขณะที่ กกต.พม่า ประกาศผลการเลือกตั้งทั้งระดับสภาประชาชน หรือ ส.ส. สภาชนชาติ หรือ ส.ว. และสภาท้องถิ่นประจำภาคและรัฐ รวมแล้ว 1,040 ที่นั่ง จากที่มีการเลือกตั้ง 1,171 ที่นั่ง โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งระดับชาติ ส.ส. 323 ที่นั่ง และ ส.ว. 168 ที่นั่ง รวม 491 ที่นั่ง และการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นได้แก่ สภาประจำภาคและรัฐ รวมตำแหน่งรัฐมนตรีกิจการชาติพันธุ์ประจำรัฐและภาคต่างๆ รวมประมาณ 680 ที่นั่ง

แฟ้มภาพสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือพรรคเอ็นแอลดี ฟังปราศรัยย่อยที่ลานหน้าสถานีรถไฟย่างกุ้ง เมื่อคืนวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา ล่าสุดหลัง กกต.พม่า ประกาศผลการเลือกตั้งวันนี้ (13 พ.ย.) ทำให้พรรคเอ็นแอลดีได้เสียงทั้งสองสภา 364 ที่นั่ง หรือเกินตัวเลข 329 ที่นั่ง หรือครึ่งหนึ่งของที่นั่งทั้งหมดของสองสภาคือ 657 ที่นั่งซึ่งรวมสมาชิกทั้งที่มาจากการเลือกตั้ง และที่มาจากการแต่งตั้งโดยกองทัพอีก 1 ใน 4 แล้ว (ที่มา: ประชาไท/แฟ้มภาพ)

 

ที่นั่งรวม 2 สภา: NLD 364 USDP 40 SNLD 15 ANP 14

ทำให้ที่นั่งในรัฐสภาขณะนี้ ในส่วนของสภาประชาชน (Pyitthu Hluttaw) หรือ ส.ส. และสภาชนชาติ (Amyotha Hluttaw) 

(1) พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ได้ที่นั่งในสภาประชาชน (Pyitthu Hluttaw) หรือ ส.ส. 238 ที่นั่ง ที่นั่งในสภาชนชาติ (Amyotha Hluttaw) หรือ ส.ว. 126 ที่นั่ง รวมสองสภาได้ 364 ที่นั่ง

(2) พรรคสหภาพเพื่อความสามัคคีและการพัฒนา หรือ USDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล ได้ที่นั่ง ส.ส. 28 ที่นั่ง และ ส.ว. 12 ที่นั่ง รวมสองสภาได้ 40 ที่นั่ง

(3) พรรคสันนิบาตแห่งชาติรัฐฉานเพื่อประชาธิปไตย หรือ SNLD ได้ที่นั่ง ส.ส. 12 ที่นั่ง และ ส.ว. 3 ที่นั่ง รวมสองสภาได้ 15 ที่นั่ง

(4) พรรคชาติยะไข่ (ANP) ได้ ส.ส. 7 ที่นั่ง และ ส.ว. 7 ที่นั่ง รวม 14 ที่นั่ง

(5) พรรคคองเกรสโซมีเพื่อประชาธิปไตย (Zomi Congress for Democracy Party - Zomi CD) ได้ ส.ส. 2 ที่นั่ง และ ส.ว. 2 ที่นั่ง รวม 4 ที่นั่ง

(6) พรรคองค์กรแห่งชาติปะโอ (PNO) ได้ ส.ส. 3 ที่นั่ง ส.ว. 1 ที่นั่ง รวม 4 ที่นั่ง

(7) พรรคชาติตะอาง (Ta'ang National Party) ได้ ส.ส. 3 ที่นั่ง และ ส.ว. 1 ที่นั่ง รวม 4 ที่นั่ง

พรรคอื่นๆ ได้แก่ พรรคประชาธิปไตยว้า (Wa Democracy Party หรือ WDP) ได้ ส.ส. 1 ที่นั่ง  พรรคประชาธิปไตยรัฐคะฉิ่น (Kachin State Democratic Party หรือ KSDP) ได้ ส.ส. 1 ที่นั่ง พรรคชาติมอญ (Mon National Party หรือ Mon NP) ได้ ส.ว. 1 ที่นั่ง

พรรคโกก้างเพื่อประชาธิปไตยและเอกภาพ (Kokang Democracy and Unity Party หรือ Kokang DUP) ได้ ส.ส. 1 ที่นั่ง พรรคชาติลีซูเพื่อการพัฒนา (Lisu National Development Party หรือ Lisu NDP) ได้ ส.ส. 1 ที่นั่ง

ขณะที่มี ผู้สมัครอิสระเป็น ส.ส. 1 ที่นั่ง และ ส.ว. 1 ที่นั่ง

 

พรรค NLD ที่นั่งเกินครึ่ง 2 สภา เพียงพอสำหรับออกกฎหมาย แต่ยังไม่พอแก้ รธน.

ทำให้ในขณะนี้พรรค NLD มีที่นั่งในสองสภารวมกันได้ 364 ที่นั่ง เท่ากับว่ามีที่นั่งในรัฐสภาพม่าเกิน 329 ที่นั่ง หรือเกินครึ่งหนึ่งจาก 657 ที่นั่งเท่าที่มีของทั้งสองสภาแล้ว

โดยตามรัฐธรรมนูญพม่ากำหนดให้มีที่นั่งของสองสภา 664 ที่นั่ง แต่ในการเลือกตั้ง 8 พ.ย. กกต.พม่า ไม่จัดการเลือกตั้ง ส.ส. ใน 7 เขตเลือกตั้งของรัฐฉานโดยอ้างเรื่องความปลอดภัย ทำให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. เพียง 323 ที่นั่ง จากที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 330 ที่นั่ง รวมกับ ส.ว. อีก 224 ที่นั่ง ทำให้มีที่ในสองสภาทั้งหมด 657 ที่นั่ง

อนึ่งรัฐสภาพม่าซึ่งมีสมาชิกสภา 664 ที่นั่ง ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาประชาชน 440 คน มาจากการเลือกตั้ง 330 ที่นั่ง มาจากการแต่งตั้งของกองทัพ 110 ที่นั่ง และ (2) สมาชิกสภาชนชาติ 224 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้ง 168 ที่นั่ง มาจากการแต่งตั้งของกองทัพ 56 ที่นั่ง

โดยเสียงที่พรรค NLD มีในขณะนี้ นอกจากอำนาจในการเสนอชื่อรองประธานาธิบดีทั้งจาก ส.ส. และ ส.ว. แล้ว พรรค NLD ก็มีเสียงเพียงพอที่จะผ่านกฎหมายในสภาทั้งระดับ ส.ส. และระดับ ส.ว. อีกด้วย

อย่างไรก็ตามหากพรรค NLD ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญพม่าจะต้องใช้เสียงเกิน 3 ใน 4 ของรัฐสภาหรือต้องมีเสียงเกิน 492 เสียงจากสมาชิก 657 เสียงเท่าที่มีของรัฐสภา นั่นหมายความว่าเป็นไปไม่ได้เลย หากสมาชิกรัฐสภาอีก 1 ใน 4 ที่มาจากกองทัพไม่ให้ความร่วมมือ

 

ผลเลือกตั้งสภาท้องถิ่น 7 รัฐ 7 ภาค พรรค NLD ยังกวาด 482 ที่นั่ง USDP 72 SNLD 26

ส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาประจำภาค 7 สภา และสภาประจำรัฐ 7 สภา รวม 14 สภา ขณะนี้หลังการประกาศผลการเลือกตั้งของ กกต.พม่า ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น มีการประกาศรับรองผลที่นั่งในสภาท้องถิ่นเพิ่ม 38 ที่นั่ง แบ่งเป็นพรรค NLD 22 ที่นั่ง พรรคชาติยะไข่ ANP 8 ที่นั่ง พรรค USDP 7 ที่นั่ง และอีก 1 ที่นั่งเป็นของพรรคชาติไตแดงพัฒนา (Tai-Leng Nationalities Development Party - Tai-Leng NDP)

ทำให้ผลล่าสุด พรรค NLD ได้ที่นั่งในสภาท้องถิ่น 482 ที่นั่ง พรรค USDP หรือพรรครัฐบาล ได้ 72 ที่นั่ง พรรคสันนิบาตแห่งชาติรัฐฉานเพื่อประชาธิปไตย SNLD ได้ 26 ที่นั่ง พรรคชาติยะไข่ ANP ได้ 15 ที่นั่ง

พรรคชาติตะอาง (Ta'ang National Party) ได้ 7 ที่นั่ง  พรรคองค์กรแห่งชาติปะโอ PNO ได้ 6 ที่นั่ง  พรรคประชาธิปไตยรัฐคะฉิ่น KSDP ได้ 3 ที่นั่ง

สำหรับพรรคเล็กอื่นๆ ที่ได้ที่นั่งในสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย พรรคคองเกรสโซมี Zomi CD ได้ 2 ที่นั่ง พรรคชาติลีซูเพื่อการพัฒนา Lisu NDP ได้  2 ที่นั่ง พรรคชาติมอญ Mon NP ได้ 2 ที่นั่ง พรรคประชาธิปไตยว้า หรือ WDP ได้ 2 ที่นั่ง

พรรคโกก้างเพื่อประชาธิปไตยและเอกภาพ Kokang DUP ได้ 1 ที่นั่ง  พรรคประชาธิปไตยแห่งเมียนมาร์ หรือ DP Myanmar ได้ 1 ที่นั่ง พรรคเอกภาพแห่งชาติว้า Wa NUP ได้ 1 ที่นั่ง พรรคประชาธิปไตยแห่งแดนมอญทั้งปวง (All Mons Regions Democracy Party - All Mon) ได้ 1 ที่นั่ง พรรคประชาชนกะเหรี่ยง (Kayin People's Party) ได้ 1 ที่นั่ง   และพรรคเพื่อเอกภาพและประชาธิปไตยแห่งรัฐคะฉิ่น (UDPKS) ได้ 1 ที่นั่ง พรรคชาติละหู่พัฒนา Lahu NDP 1 ที่นั่ง พรรคชาติอาข่าพัฒนา Akha NDP 1 ที่นั่ง พรรคชาติไตแดงพัฒนา Tai-Leng NDP 1 ที่นั่ง และผู้สมัครอิสระ 1 ที่นั่ง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์