‘ขอพื้นที่ปลอดภัยให้ฉันได้เติบโต’ A Beautiful Children Rights Day@PATANI

ภาพงาน “A BEAUTIFUL CHILDREN RIGHTS DAY” วันสิทธิเด็กปาตานี/ชายแดนใต้ ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กในพื้นที่ขัดแย้งตระหนักถึงสิทธิเด็ก 4 ประการ ร่วมเปล่งเสียงร้อง“ขอเมืองที่ดีงามให้ฉันได้เติบโต”

 

A BEAUTIFUL CHILDREN RIGHTS DAY

ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับการจัดงาน “วันสิทธิเด็กปาตานี” หรือ A BEAUTIFUL CHILDREN RIGHTS DAY ในโครงการรณรงค์เรื่องสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ที่อาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปัตตานี โดยมีเด็ก เยาวชนและผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานีเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คนโดยมีนายสมนึก พรมเขียว นายอำเภอเมืองปัตตานีมาเป็นประธานเปิดงาน

งานนี้กลุ่มด้วยใจจัดขึ้นร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ 14 องค์กร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กและรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิเด็กในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความขัดแย้ง โดยไม่ให้มีการละเมิดหรือก้าวล่วงในสิทธิเด็กทุกๆ ด้าน อีกทั้งเพื่อสร้างพื้นที่ให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมรู้ถึงการปกป้องตนเอง ดำรงตนเป็นพลเมืองดีของประเทศที่ตั้งอยู่บนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนี้ไม่เพียงแต่ปลอดภัยอย่างเดียว ยังมีความสนุกสนานและของขวัญมอบให้เด็กทุกคนด้วยในงานจึงมีกิจกรรมต่างๆ มากมายราวกับว่าเป็นงานวันเด็กอีกวันหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่

อาทิเช่น การแสดงปันจะซีละลิเกฮูลู อานาซีด ละครเร่จากกลุ่มข้าวยำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี แงแปะ ดิเกบุตรี รองเง็ง ซึ่งสามารถสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนามแก่เด็กๆเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังซุ้มกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ ด้วยเช่นศูนย์สุขภาพจิตที่12ปัตตานี กลุ่มด้วยใจ สภาเยาวชนเทศบาลยะลา กลุ่มลูกเหรียง ศูนย์ฟ้าใส เครือข่ายเยาวชน จ.ยะลาศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศวชต.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)เป็นต้น

 

“ขอเมืองที่ดีงามให้ฉันได้เติบโต”

งานวันสิทธิเด็กปาตานีปิดท้ายด้วย การอ่านแถลงการณ์ร่วมกันของเหล่าเด็กๆในพื้นที่ ใช้ชื่อแถลงการณ์ว่า “ขอเมืองที่ดีงามให้ฉันได้เติบโต”

“จังหวัดชายแดนใต้ เราอาศัยอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความหลากหลายทั้งอายุ เพศ อาชีพ ภาษาและศาสนา แม้ว่าการอยู่ร่วมกันบางครั้งมีความไม่ลงรอยกัน แต่อย่างไรก็ดี พวกเราไม่ต้องการจากบ้านที่รักไปไหน”

เราอยากให้ทุกผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เราอยากให้สังคมเราน่าอยู่สำหรับทุกคน

เราไม่อยากให้พ่อแม่จากไปไหน

เราไม่อยากสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

เราไม่อยากถูกพรากจากพ่อ แม่ พี่ น้อง

เราไม่อยากกลายเป็นคนพิการ

เราไม่อยากกลายเป็นเด็กกำพร้า

เราไม่อยากให้โรงเรียนถูกเผา

เราไม่อยากให้ครูถูกทำร้ายไม่ว่าจะเป็นครูพุทธหรืออุสตาซ

เราไม่อยากถูกจุบกุมคุมขัง

เราอยากไปไหนทุกที่อย่างปลอดภัย

เราไม่อยากให้มีความเกลียดชัง

“คนเราทุกคนต่างมีความหวังและความฝันของตัวเอง พวกเราจึงหวังว่าความฝันทั้งหมดของพวกเราจะเป็นจริงได้ ขอผู้ใหญ่ทุกท่าน ร่วมสร้างจากโลกแห่งความฝันนำไปสู่โลกของความจริงร่วมกับพวกเรา และร่วมก้าวไปด้วยกัน เรามาร่วมสร้างและก้าวไปด้วยกัน”

 

สิทธิของเด็ก 4 ประการ

นายฮัมดี ขาวสะอาด เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)บอกว่า งานนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กได้รู้ถึงสิทธิของเด็ก4 ประการ ได้แก่

1.สิทธิที่จะมีชีวิตรอด คือได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน มีสันติภาพ และความปลอดภัย

2.สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา คือมีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม

3.สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง คือ ให้รอดพ้นจากการทำร้าย การถูกล่วงละเมิด การถูกทอดทิ้ง และการแสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบ

4.สิทธิที่ในการมีส่วนร่วม คือในการแสดงความคิดเห็น แสดงออก การมีผู้รับฟัง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับตนเอง

นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรที่ทำงานทางด้านสิทธิเด็กในพื้นที่ได้ร่วมกันวางแผนการทำงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์