ปธ.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แนะอาเซียนควรตระหนักผลกระทบสังคม-สุขภาพควบคู่กับการลงทุน

23 พ.ย.2558 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) แจ้งว่า สช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) และ 23 หน่วยงาน สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรจัดประชุมวิชาการนานาชาติระดับอาเซียน การประเมินผลกระทบและมาตรการเยียวยาลดผลกระทบครั้งที่ 1  ภายใต้หัวข้อความร่วมมือระหว่างภูมิภาคอาเซียนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (The 1st ASEAN Conference on “Impact Assessment and Mitigation under the theme of  Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development”) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเนรศวร จ.พิษณุโลก โดยมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศครอบคลุมภาคราชการ ภาคการเมือง ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น และนักวิชาการ เข้ารวมกว่า 500 คน

พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ภายหลังจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 หรือ 2015 เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจะถูกประยุกต์ใช้กับยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกนโยบายใส่ใจสุขภาวะ และถึงแม้ว่าอาเซียนจะมีการสนับสนุนการค้าการลงทุนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ควรพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสังคมและสุขภาพควบคู่ไปด้วย ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย ข้อมูลหลักฐานระหว่างนักวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการประเมินผลกระทบ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างนโยบายสาธารณะที่ใส่ใจสุขภาพ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะ และการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะในภูมิภาคอาเซียน โดยผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้ คือการจัดทำแผนปฏิบัติการของผู้ประสานงานเรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับอาเซียน ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมอาวุโสด้านการสาธารณสุขระดับอาเซียนครั้งที่ 11 ซึ่งจะจัดขึ้นในปีหน้าที่ประเทศบรูไน

ด้าน นพ. วิพุธ พูลเจริญ ประธานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ประธานการจัดประชุมฯ กล่าวว่า การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน (SOMHD) ครั้งที่ 9 เมื่อปี 2557 ที่จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ เพื่อสร้างเสริมศักยภาพเรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับอาเซียน จัดทำแผนปฏิบัติและกรอบดำเนินการประเมินผลกระทบ (Impact Assessment : IA) ในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้การรวมตัวของประเทศอาเซียนเป็นสังคมหนึ่งเดียวที่มีความเอื้ออาทรควบคู่ไปกับการพัฒนา โดยการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือ HIA ถือเป็นหัวใจของการประเมินผลกระทบ เนื่องจากเรื่องของ “สุขภาพ” เกี่ยวข้องกับทุกนโยบาย ซึ่งที่ผ่านมาการประเมินผลกระทบ มักเกิดข้อขัดแย้งเรื่องรับการรับรู้และการมีส่วนร่วม ระหว่างฝ่ายผู้ลงทุน ผู้สนับสนุนนโยบาย และชุมชน ดังนั้น ภาควิชาการจึงเป็นตัวเชื่อมสำคัญที่จะช่วยสื่อประสานข้อมูลข่าวสารให้เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ และความขัดแย้งในสังคม และก่อให้เกิดความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการจัดทำระบบประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ที่จะเป็นรากฐานของการดูแลสุขภาวะของสังคม

ศ.ดร.สุจิน จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนงานวิชาการเรื่องการประเมินผลกระทบทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน นอกจากนี้ จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย และมีแยกอินโดจีนเป็นเส้นทางสำคัญทางการค้าของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ซึ่งสร้างโอกาสทางการค้าของประเทศไทย และในทางกลับกันอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบจากการพัฒนานี้ได้ด้วย ดังนั้นเครื่องมือการประเมินผลกระทบจึงควรทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบให้กับภูมิภาคของเรา

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์