กวีประชาไท: อันเหลือเชื่อ!

 

อุทัยดิ้นทุรนทุรายก่อนตาย
เขาตายเพราะเลือดติดเชื้อ
ถูกตัดสินคดีความอันเหลื่อเชื่อ
เรื่องที่คุณเบื่อเผาศาลากลาง

ก่อนหน้านี้วันชัยก็ตาย
เขาตายช่วงติดคุกยามรุ่งสาง
เรื่องราวชุลมุนปี 53 ยังไม่จาง
"เขาถูกจ้างมาชุมนุม" นั่นข้อหา

ไม่นานนี้ก็มีกลุ่มหมอหยอง
มีครรลองคล้ายคลึงคล้ายกับว่า
อ้างเบื้องสูงหาประโยชน์เลือดเข้าตา
สิ้นใจตายคาคุกที่ถูกขัง

คนเล็กคนน้อยตายลงทุกวัน
จบสิ้นพลันกับความจริงที่ถูกฝัง
คนที่อยู่ก็อยู่ไปในรวงรัง
ระแวงระวังสังคมไทยอะไรกัน?

 

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์