ประยุทธ์ คืนความสุขฯ ชี้ต้องวาดอนาคตให้คนในชาติ เพื่อต่างปท.วางใจ เชื่อมั่นในการค้าการลงทุน

27 พ.ย. 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยเรียกร้องให้ประชาชนวางแผนเดินทางช่วงซ้อมใหญ่ “BIKE FOR DAD” พร้อมขออภัยในความไม่สะดวก กล่าวถึงความสำคัญคนพิการ ภายใต้หลักการสังคมบูรณาในการเข้าถึงและเป็นการเสริมพลังคนทั้งมวล เล่าถึงการประชุม ASEAN Summit เมื่อสัปดาห์ที่ผ่ามาว่าได้นำเศรษฐกิจพอเพียงไปเสนอ และเตรียมไป กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสเพื่อร่วมประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแนวนโยบายการบริหารงานว่ามุ่งเน้นให้ข้าราชการทำงานร่วมกับประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ใช้นโยบายทั้งรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดยเริ่มจากกฎหมายก่อน ผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ และคลัสเตอร์ ซูเปอร์คลัสเตอร์ และชี้ให้เห็นว่าต้องวาดอนาคตให้กับคนในชาติ ให้ต่างประเทศวางใจ เชื่อมั่นในการค้าการลงทุน ไม่ใช่ทำแบบปีต่อปี ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นมีการอธิบานถึงความจำเป็นของการจัดการโซนนิ่งพื้นที่เกษตรด้วย เป็นต้น

รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 27 พ.ย. 2558 (ที่มาภาพ : ศูนย์สื่อทำเนียบ)

โดยมีรายละเดียดดังนี้

ขอปชช.วางแผนเดินทางช่วงซ้อมใหญ่ “BIKE FOR DAD” และขออภัยในความไม่สะดวก

สัปดาห์หน้า พวกเราทุกคนก็จะได้มีความสุขกันอีกครั้งหนึ่ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา ก็ขอเชิญทุกคนได้มาร่วมกันถวายพระพร ร่วมกิจกรรม และรับทราบถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำมาเพื่อคนไทยมายาวนาน โดยทรงได้รับรางวัล จากสหประชาชาติ และได้รับการขนานพระนามว่า เป็น “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ซึ่งมีความสำเร็จสูงสุดทางด้านการพัฒนามนุษย์

อีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องการขี่จักรยาน ปั่นเพื่อพ่อ ที่เรียกว่า “BIKE FOR DAD” ก็ขอเป็นการซ้อมใหญ่ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป บนเส้นทางจริง ขอความร่วมมือจากทุกท่าน ช่วยกันวางแผนการเดินทาง การจราจรต่าง ๆ ให้ดีก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วย สำหรับการรับเสื้อพระราชทาน พร้อมเข็มกลัด สายรัดข้อมือ ที่สนามศุภชลาศัย ถ้าเดินทางมารถไฟฟ้าได้ก็ดี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จะได้มีความสะดวกในการเดินทางรถไม่ติดด้วย ถ้ามีปัญหาอะไรสามารถติดต่อสายด่วน 1122 รถส่วนตัวเราคงไม่อนุญาต เพราะจะทำให้การจราจรติดขัดมาก คนเป็นจำนวนมากที่จะต้องมาในวันเวลานั้นด้วย

เล็งเห็นความสำคัญคนพิการ ใต้หลักสังคมบูรณาในการเข้าถึงและเป็นการเสริมพลังคนทั้งมวล

สำหรับพี่น้องคนพิการ เราก็จะใช้คำว่า “เปลี่ยนภาระ” ให้เป็น “พลัง” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกันทั่วโลก ซึ่งเราก็จะจัดคนดูแลในเรื่องการอำนวยความสะดวก การซ่อมรถ ทุกคนจะต้องมาร่วมกันทั้งหมด เรากำลังหางานให้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นวนิพก และคนพิการทั่วไป ที่สามารถจะทำงานที่บ้าน ที่ทำงาน ที่โรงงานอะไรก็ได้ เรามีสัดส่วนให้อยู่แล้ว จะเร่งรัดในเรื่องเหล่านี้ จะได้ตรงกับคำที่ UN (United Nations) ประกาศไว้ ว่าวันที่ 3 ธันวาคม นั้นเป็น “วันคนพิการสากล” ขอให้ช่วยกันรณรงค์ ภายใต้หลักการที่เรียกว่า “สังคมบูรณาในการเข้าถึงและเป็นการเสริมพลังคนทั้งมวล” วัตถุประสงค์คือ (1) ให้ชุมชนเมืองทุกคนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (2) เรื่องการปรับปรุงข้อมูลสถิติคนพิการ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น (3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะจัดงานวันคนพิการในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ห้องรอยัลจูบีลี่ เมืองทองธานี ขอเชิญไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ก็จัดบริเวณถนนราชดำเนินนอก หน้ากระทรวงเกษตรฯ ในวันที่ 2 – 6 ธันวาคม และ 11 – 13 ธันวาคม 2558 บริเวณสนามเสือป่า จะจัดในเรื่องของ (1) ความผูกพันธ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ (2) เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการอาชีพการเกษตร สหกรณ์ พลังงานทดแทน ตามแนวคิด “เกษตรทฤษฏีใหม่ ในผืนดินพระราชทาน” ขอเชิญชวนพ่อแม่ ครู อาจารย์ สถาบันการศึกษา พาเด็กนักเรียนเยาวชนเข้าร่วมชมและศึกษาหาความรู้จากศาสตร์พระราชาต่าง ๆ

เผยได้นำเศรษฐกิจพอเพียงไปเสนอประชุม ASEAN Summit

สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ในช่วงที่ผ่านมาของผมนั้นก็มีการประชุม APEC และการประชุมอาเซียน (ASEAN Summit) เป็นการประชุมระดับผู้นำประเทศ ประเด็นที่ให้ความสนใจของทั้งโลกในเวลานี้ก็คือ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ทุกครั้งที่ไปนั้น ผมก็นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อยึดถือเป็นแนวทาง ทั้งในด้านการพัฒนา การเรียนรู้ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน การเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ สำคัญที่สุดคือเรื่อง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ในเรื่องของความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขคือความรู้คู่คุณธรรม

ในการประชุมสหประชาชาติ ที่ต่อท้ายจากการประชุมอาเซียนในเวทีเดียวกัน จะพูดถึงหลักการ 4P คือ P แรกก็คือ People ลดช่องว่าง เท่าเทียมกัน อันที่ 2 คือ Planet รักษ์โลก อันที่ 3 คือ Peace รักษาสันติภาพโลก อันที่ 4 คือ Partnership การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรมในทุกมิติ สำหรับผมก็เสนอเพิ่มเติมในเรื่องของ “ประชารัฐ” คือร่วมมือกัน ทุกประเทศมีการบริหารราชการแผ่นดินจากบนลงล่างอยู่แล้ว แต่ประเด็นสำคัญของเราคือ เราจะต้องสร้างความร่วมมือให้ได้ในพื้นที่ ในการบูรณาการ ซึ่งเราเรียกว่า “ประชารัฐ” ในปัจจุบัน

เตรียมไปปารีสประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สัปดาห์หน้าผมต้องไปประชุม COP21 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่จะถึงนี้ เรื่องที่ประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 21 แล้วมีผู้นำกว่า 170 ประเทศ ไปร่วมในการประชุมด้วย สิ่งที่โลกเป็นห่วงปัจจุบันก็คือในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โลกต้องลดให้ได้ในระดับที่ต่ำลง อุณหภูมิโลกต้องลดลงอย่างน้อย 2 องศาเซลเซียสให้ได้ ไม่อย่างนั้นน้ำแข็งก็ละลาย น้ำท่วมโลก อะไรทำนองนี้ ท่านคงทราบอยู่แล้วในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรื่อนกระจก ก็ต้องลดให้ได้ 40% ผมก็คงต้องไปพูดว่าการทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมีความแตกต่างกันอย่างไร แค่ไหน ปริมาณที่ปล่อยออกไป แต่ละประเทศไม่เท่ากัน ฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันตามสัดส่วนที่เหมาะสม เพราะว่าเรื่องนี้มีผลกระทบหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ การเกษตร น้ำท่วม น้ำแล้ง เราเป็นประเทศที่เป็นเกษตรกรรมด้วย เพราะฉะนั้นจะเกิดผลกระทบอย่างมาก ปีนี้เราก็เผชิญแล้ว การขาดแคลนน้ำ ฤดูกาลผิดเพี้ยน ฝนตกน้อยลง ฝนตกใต้เขื่อนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาทั้งสิ้น เราต้องเตรียมการแก้ปัญหา เตรียมตัวเองให้พร้อม ผมอยากใช้คำว่า "ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ผืนน้ำ บนอากาศ เป็นของมนุษยชาติ ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง ของประเทศใดประเทศหนึ่ง ทุกคนที่เป็นมนุษย์โลก ต้องร่วมมือกัน"

มุ่งเน้นให้ข้าราชการทำงานร่วมกับประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

เรื่องการบริหารงานของรัฐบาล ผมอยากจะมุ่งเน้นในเรื่องการทำงานของข้าราชการร่วมกับประชาชน ว่าทำอย่างไรเราจะบูรณาการให้ได้ กลุ่มงานเดียวกัน แต่ทำงานข้ามหลายกระทรวง หลายแท่งงาน หลาย Stakeholder ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพราะฉะนั้นต้องขจัดอุปสรรคให้ได้ ไม่อย่างนั้นจะมีแต่อุปสรรคทั้งสิ้น รัฐบาลตัดสินใจไม่ได้ เพราะว่าแต่ละกระทรวงก็ถือกฎหมายคนละฉบับ วันนี้ก็พยายามแก้ไข ทำให้มีอุปสรรคทั้งการค้าการลงทุนจากต่างประเทศด้วย

เรื่องของการเชื่อมโยงหน่วยงาน เรื่องนี้ผมอยากให้ความสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหามายาวนาน ทำให้แก้ปัญหาไม่ได้ เราต้องยอมรับความจริงว่าที่ผ่านมานั้น หลายเรื่อง ปัญหาของประเทศนั้น ถูกหมักหมมมาเป็นเวลานาน ไม่แก้ไข เพิกเฉย ไม่ตอบสนองผลประโยชน์ของชาติ และประชาชน สนองแต่กลุ่มตนเองและพวกพ้อง ซึ่งอาจจะไม่ใช่นโยบายเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง เรื่องดี ๆ หลายเรื่องก็ไม่ได้รับการดำเนินการสานต่อ สำหรับมาตรการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ออกมาทั้งหมดนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการสร้างคะแนนนิยม หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะฉะนั้น สิ่งที่จะกลับมาตอบแทนประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน ทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ได้ วันนี้รัฐบาล และ คสช. กำลังดำเนินการทั้งสิ้น ขอความร่วมมือจากทุกคนด้วย

ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ และคลัสเตอร์ ซูเปอร์คลัสเตอร์

สิ่งที่รัฐบาล และ คสช. กำลังจะทำในระยะต่อไปนี้ จริง ๆ แล้วเริ่มมาตั้งแต่ต้นแล้ว ก็พยายามจะทำให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 ตาม Road Map (1) เรื่องแรกคือเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา การสร้างงาน สร้างนวัตกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มการวิจัยและพัฒนา อย่างบูรณาการ ตรงความต้องการของประเทศเรื่องสวัสดิการสังคม และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง นี่คือเรื่องสำคัญเรื่องแรก เรื่องที่ (2) คือเรื่องเศรษฐกิจ จะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในรอบ 20 ปี ที่ผ่านมา 20 ปีแล้วไม่ได้ปรับเลย วันนี้เราก็เดินหน้าเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวก เรื่องการค้าการลงทุน ความง่ายในการประกอบการ ธุรกิจ ฯลฯ หลายเรื่องดำเนินการอยู่ จะเน้นในเรื่องของการลงทุน หรือการอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมเดิมมี 5 ประเภท และเพิ่มอุตสาหกรรมใหม่อีก 5 ประเภท เพื่อจะรองรับการนำไปสู่อนาคต การเป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ได้ ก็จะเน้นในเรื่องของดิจิทัล โครงการเศรษฐกิจใหม่ ที่ว่าทั้งหมดนี้เราจะขับเคลื่อนทั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และคลัสเตอร์ ซูเปอร์คลัสเตอร์ ผมพูดหลายครั้งแล้ว วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อจะทำให้ประชาชนนั้นเข้มแข็ง มีรายได้มากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ต้องมีการปฎิรูประบบสหกรณ์ ปฎิรูปรัฐวิสาหกิจ แล้วก็จัดทำระบบข้อมูลกลาง Data Center ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กระทรวงดิจิตอลเพื่อสังคมต่อไป เพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาประเทศ (3) ในส่วนของกฎหมาย ระบบราชการ และกระบวนการยุติธรรม ก็จะมีการกำหนดมาตรการที่ชัดเจนขึ้น ให้ความเป็นธรรม ดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม แล้วก็การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน แต่ทุกอย่างถ้าไปแก้ด้วยกฎหมาย ตอนท้ายจะบานปลายทุกที ต้องเริ่มตั้งแต่ต้องไม่ให้เกิด จะเกิดช่องว่างตรงไหน กฎหมายเป็นอย่างไร ช่องโหว่อยู่ตรงไหน เพราะทุกคนก็แสวงหาประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมายทั้งสิ้น แต่เขียนกฎหมายแรงไปก็ปฏิบัติไม่ได้อีก สำคัญที่สุดคือการปลูกจิตสำนึก สร้างระบบธรรมาภิบาล ทั้งในประชาชน ในสถานประกอบการ และในรัฐบาลต่อไป ปัจจุบันก็พยายามอยู่แล้ว การสร้างคุณธรรม จริยธรรม การให้การบริการภาครัฐ การกระจายอำนาจที่เหมาะสม เพราะเราจะต้องสร้างความสมดุล ในระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ของประเทศ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ (4) เรื่องการสาธารณสุข ทำอย่างไรจะลดความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึง เพื่อจะแก้ปัญหางบประมาณด้วย ที่เราต้องใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ก็ทำให้ประสิทธิภาพลดลง เพราะฉะนั้นเราได้เพิ่มไปแล้ว เรื่องระบบประกันสุขภาพ และอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้น เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อย (5) คือความมั่นคง และการลดความเหลื่อมล้ำ ในเรื่องทรัพยากร ธรรมชาติ เราต้องแก้ปัญหาเร่งด่วน โดยขับเคลื่อนการจัดระเบียบสังคม การจัดสรรที่อาศัย ที่ทำกิน มีปัญหามากเพราะมีกฎหมายถืออยู่ทุกหน่วยงาน ก็คือในเรื่องของการบุกรุกทำลายป่า จัดเป็นที่ทำกิน วันนี้ก็ต้องมีการจัดระเบียบ มีการขอคืนพื้นที่ ในเรื่องของการหาที่ทำกินให้

ใช้นโยบายทั้งรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดยเริ่มจากกฎหมายก่อน

วันนี้ผมขออนุญาตเรียนชี้แจง ผมเห็นปัญหามาก มีหลาย ๆ พื้นที่ หลาย ๆ จังหวัด ประชาชนก็เดือดร้อน ผมสั่งการไปชัดเจน ว่าเราจะใช้นโยบายทั้งรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ เราจะเริ่มจากกฎหมายก่อน กฎหมายว่าอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องจะอยู่กันอย่างไร จะต้องขอใช้พื้นที่ไหม ต้องเช่าหรือไม่ ผมไม่อยากจะอพยพย้ายใครทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นบางพื้นที่ที่ยังเป็นป่าก็ต้องเป็นป่า แล้วก็ทำการปลูกป่าเพิ่ม ตรงไหนที่สามารถดำเนินการได้ ผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ก็ต้องใช้แนวทางที่สั่งการไปแล้ว ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ข้างล่างไปอ้างชื่อผม อ้าง คสช. ว่าได้รับคำสั่งจากผม แล้วก็ไม่ดูแลเขา ผมว่าไม่ได้ ต้องจับเข้าระบบก่อน ในเรื่องของการนำเขาไปทำอะไร อยู่ที่ไหน มีอาชีพอย่างไร อันนี้ต้องขอความกรุณาด้วย เจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่อยากให้ใครเดือดร้อน

การโซนนิ่งพื้นที่เกษตร

เรื่องของการปรับโครงสร้างการเกษตรก็สำคัญ น้ำก็น้อยลง โลกร้อน ภาวะโลกร้อน อากาศเปลี่ยนแปลง เรื่องการโซนนิ่งพื้นที่ ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก การใช้น้ำให้น้อยลง ใช้พื้นที่ให้น้อยลง แล้วก็มีปริมาณผลิตผลให้มากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งมานานแล้ว จะต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ที่ผ่านมามันไม่ค่อยเป็นระบบ ก็เลยทำให้ปัญหาทับซ้อน และแก้ไม่ได้ วันนี้พยายามแก้ไขอยู่

เรื่องการดำเนินการในส่วนของการท่องเที่ยว การกีฬา วัฒนธรรม และการสร้างความเป็นไทย วันนี้เราได้ทำใหม่ทั้งหมด เรื่องความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเป็น package ร่วมมือกันกับต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน จากนี้จะไปไหน ทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศโดยเครื่องบิน วันหน้าเราอาจจะขับรถไปเที่ยวถึงประเทศอื่นได้โดยชมธรรมชาติไปด้วย ปีหน้าน่าจะทำเส้นทางไปได้ถึงเวียดนาม

วาดอนาคตให้กับคนในชาติ ให้ต่างประเทศวางใจ เชื่อมั่นในการค้าการลงทุน

เรื่องความเชื่อมโยงแม่น้ำ 5 สาย ผมได้มีการพูดคุยกันเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะหารือกัน ส่งข้อมูลให้ไปพิจารณาให้ตรงกัน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูป และให้แนวทางไปว่าเราต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์ 20 ปีด้วย ทุก 5 ปีจะต้องมีการประเมินผล แล้วใช้เป็นเข็มทิศนำทาง จะต้องนำไปใช้ให้สอดคล้องในการจัดทำแผนปฏิรูประยะที่ 1 วันนี้เรากำลังทำถึงเดือนกรกฎาคม 2560 แล้วที่เหลือต่อไปก็ส่งต่อรัฐบาลหน้า หลังจากนั้น แล้วก็ดูว่า 20 ปี จะเกิดอะไรขึ้น เราต้องวาดอนาคตให้กับคนในชาติ ให้ต่างชาติ ต่างประเทศเขาไว้วางใจ เชื่อมั่นในการค้าการลงทุน ไม่ใช่ทำปีต่อปี ไม่ได้แล้ว ก็ขอความร่วมมือภาครัฐ ข้าราชการ ธุรกิจเอกชน ประชาสังคม NGO และภาคประชาชน ต้องคิดถึงองค์รวมในการแก้ปัญหาของพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อยนี่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เราต้องให้ความรู้ มีการศึกษา มีอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอ อยู่อย่างเพียงพอให้ได้ก่อน แล้ววันหน้าเราพัฒนาให้สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จะทำให้ประเทศไทยมั่นคง

เรื่องของทุกกิจกรรม ผมไม่อยากให้สั่งอะไรไปแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณทั้งหมด จริง ๆ แล้วในงานแต่ละงานสามารถเชื่อมโยงกันได้อยู่แล้ว ข้าราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น เวลาไปพบปะประชาชนควรจะพูดคุยได้ทุกเรื่อง เพราะผมก็พูดมามากพอสมควร 2 ปีแล้ว เกือบ 2 ปีแล้ว ท่านก็จำคำพูดผมบ้าง ที่ผมพูดไว้ แล้วท่านก็นำไปสู่การปฏิบัติ ท่านก็แก้ปัญหาของท่านให้ได้ ไม่อย่างนั้นท่านก็โยนปัญหากลับมาที่ผมหมด ก็สั่งการลงไป ต้องทำอย่างนี้ อย่างนั้น ประชาชนเดือดร้อนก็กลับมาตำหนิ ติเตียน ผม และ คสช. ทั้ง ๆ ที่เจตนาของผมไม่ได้เป็นอย่างนั้น แต่ต้องการแก้ปัญหา ไม่ใช่สร้างปัญหาใหม่ แต่ต้องเอากฎหมายมาว่าก่อน กฎหมายว่าอย่างไร ให้เป็นไปตามนั้น แล้วไปหาวิธีการว่าทำอย่างไรจะทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อน แต่ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย

งาน OTOP TO AEC

เรื่องของงาน OTOP TO AEC ที่เราจัดมาช่วงที่ผ่านมาก็ปิดฉากไปแล้ว มีผู้เข้าชมทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศอย่างล้นหลาม มีมูลค่าการซื้อขายกว่า 75 ล้านบาท และมีคนมาเที่ยว กว่า 250,000 คน น่ายินดี พ่อแม่พี่น้องที่มาขายของก็ดีใจ วันนี้ร้านค้าในทำเนียบรัฐบาลก็มีปัญหา บอกว่าขายของไม่ได้ เพราะคนไปทานอาหารข้างนอกหมด ผมก็กำลังจะแก้ไข ไม่รู้จะแก้อย่างไรเหมือนกัน เพราะข้าราชการในทำเนียบรัฐบาลก็อยากจะเปลี่ยนรสชาติบ้าง ก็ไปทานข้างนอก คราวหน้าคงต้องเอาคนข้างนอกมาทานข้างในบ้าง ข้างในไปทานข้างนอก

ถึงต้องแก้กฎหมายทั้งหมด หาวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสม

เรื่องปัญหาต่าง ๆ ทั้งหมด ถ้าเราไม่แก้ปัญหาจากต้นตอ ก็แก้ไม่ได้หมด แต่การแก้จากต้นตอต้องลึกซึ้ง คิดองค์รวม ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงาน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทุก Stakeholder ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพราะปัญหาหนึ่งเชื่อมโยงถึงอีกปัญหาหนึ่ง การทำงานก็กฎหมายต่อกฎหมาย เกี่ยวโยงกันทั้งหมด วันนี้เราถึงต้องแก้กฎหมายทั้งหมด แล้วก็หาวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสม How to do อย่างที่ผมว่า ประชาชนต้องร่วมมือกัน เพราะฉะนั้นประชาชนต้องรู้อนาคต เราอย่าให้ใครมากำหนดอนาคตของเรา แต่ต้องร่วมมือในสิ่งที่ควรจะต้องร่วมมือ ตามกฎหมาย ไม่ใช่คัดค้านกันทุกเรื่องไปเลย วันนี้ก็เป็นปัญหาหมด หลายโครงการทำไม่ได้ เพราะติดในเรื่องของกลุ่มสิทธิมนุษยชน NGO ต่าง ๆ ก็คงต้องช่วยกัน ไม่อย่างนั้นคนไทย ผู้มีรายได้น้อยเขาไม่สามารถจะมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ ถ้าเราไม่หาอาชีพเสริมให้เขา นอกจากการเกษตรแล้ว วันหน้าถ้าทำไม่ได้ ทำแล้วได้น้อยลง เขาจะเอาอะไรมากิน มาอยู่ ก็ต้องมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมาบ้าง สร้างงาน ในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละภูมิภาคขึ้นมาบ้าง ถ้าค้านทุกอย่าง ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น ท่านก็ต้องทำการเกษตรแบบนี้ แล้วก็เป็นหนี้ เป็นสินอยู่เหมือนเดิม ก็ขอความร่วมมือนะครับ

เรื่องของการจัดระเบียบใหม่ หลายพื้นที่ก็มีความสะอาดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคลองโอ่งอ่าง เราต้องปรับปรุงตรงอื่นไปด้วย หลาย ๆ ที่ก็เดือดร้อน ผมก็เห็นใจ แต่กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย ผมให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ไปจัดหาพื้นที่ค้าขาย เท่าที่สำรวจมาไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่ บางคนมีร้าน มีอะไรต่าง ๆ ของตัวเองอยู่แล้ว แต่ก็อยากจะขายของให้มากขึ้น ก็เอามาค้าขายในพื้นที่ที่ผิดกฎหมายด้วย เพราะฉะนั้นต้องแก้ไข อีกประการหนึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มาจากต่างจังหวัด และชนบทด้วย คือขายกันทุกที่ไป ก็เห็นใจ แต่จะทำอย่างไรต้องจัดระเบียบให้ได้แล้วกัน

เรื่องของความมั่นคง วันนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้ว สถานการณ์โลกมีความอ่อนไหวในทุกมิติ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการให้พร้อมคือการเฝ้าระวังจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อย่าตื่นตระหนก เป็นเจ้าภาพที่ดี เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง High Season นี้ และกิจการที่สำคัญ ๆ ต่าง ๆ ทำอย่างไรเราจะขจัดคนไม่ดี คนที่มุ่งร้ายต่าง ๆ ที่ยังคงมีอยู่บ้างในปัจจุบัน ให้หมดไปจากประเทศไทยให้ได้โดยเร็ว

ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันเสาร์ - อาทิตย์ ทุกเรื่องรัฐบาล และ คสช. ห่วงใย ไม่อยากให้ใครเดือดร้อน ไม่อยากให้ใครบาดเจ็บสูญเสียทั้งสิ้น ในช่วงที่ผ่านมา สัปดาห์นี้ผมได้มีการพบปะกับภาคเอกชนทั้งไทย และต่างประเทศ 33 ประเทศ กว่า 9 พัน บริษัท ทุกคนมีความสุขที่อยู่ประเทศไทย และทุกคนก็อยากขยายกิจการบ้านเรา แต่ก็ต้องแก้ไขในเรื่องของการอำนวยความสะดวก เรื่องกฎหมาย เรื่องข้อตกลงต่าง ๆ ที่ไม่เป็นสากล ไม่เคยแก้ไขได้ในทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ผมจะพยายามแก้ให้ได้มากที่สุด เพื่อผลประโยชน์ชาติ และประชาชน โดยรวมทั้งสิ้นนะครับ 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์