จ่านิวเผยหลังเห็นแถลงการณ์: ปริญญา ยังไม่เคยทำกันขนาดนี้

จ่านิว เผยหลังเห็นแถลงการณ์ ไม่คิดว่าจะเป็นแถลงการณ์ของฝ่ายการนักศึกษา ชี้มีอคติทางการเมือง ไม่ใช่แถลงการณ์ที่แสดงความห่วงใย แต่เป็นการประณาม ย้ำปริญญา ยังไม่เคยทำขนาดนี้

9 ธ.ค. 2558 หลังจากที่ฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ กรณีนักศึกษาธรรมศาสตร์เคลื่อนไหวทางการเมืองภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

สืบเนื่องจากปรากฏการณ์ที่มีนักศึกษาธรรมศาสตร์ได้มีการแสดงออกทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบที่อ้างถึงเสรีภาพในการแสดงออกตามหลักประชาธิปไตยสากลโดยปราศจากมุมมองที่รอบด้านในบริบทประเทศไทย ปัจจุบันที่กำลังอยู่ในช่วงการปฏิรูปเปลี่ยนผ่านและต้องการสร้างความปรองดองนั้น ฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นว่าการใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวที่กระทำในนามนักศึกษาธรรมศาสตร์ เป็นการมุ่งทำให้การบริหารการบริหาราชการแผ่นดินไม่เป็นไปโดยมั่นคงราบรื่น อีกทั้งกลุ่มผู้ร่วมเคลื่อนไหวทั้งหมดไม่ใช่นักศึกษาธรรมศาสตร์หรือไม่ได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ประการใดจึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสังคมว่าเป็นความคิดเห็นของประชาคมธรรมศาสตร์ส่วนใหญ่อันประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและนักศึกษาธรรมศาสตร์ และอาจสมประโยชน์กลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่ไม่ประสงค์ดีต่อประเทศชาติ รวมอาจส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือนำไปสู่ความขัดแย้งของสังคมในวงกว้างและทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักศึกษาธรรมศาสตร์ได้ ฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีความเห็นว่า

(1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ปิดกั้นการแสดงออกของนักศึกษาที่มีความแตกต่างหลากหลายบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีและเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์ของประชาชน

(2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งเสริมการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมอย่างรอบด้านทั้งระยะสั้นและระยะยาว

(3) ฝ่ายการนักศึกษามีความห่วงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคนจึงขอเรียกร้องให้นักศึกษาธรรมศาสตร์ที่เคลื่อนไหวดังกล่าวหยุดการกิจกรรมนอก มหาวิทยาลัยที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือกระทบต่อความปลอดภัยของนักศึกษาธรรมศาสตร์ และหันมาใช้แนวทางสมานฉันท์อย่างสร้างสรรค์เพื่อร่วมเสนอแนะทางออกแก่ประเทศ ชาติภายใต้สภาวะวิกฤตินี้และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์เดิมของธรรมศาสตร์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วตลอดมาทุกยุคทุกสมัยและมีความปรารถนาที่จะเห็นสังคมที่เป็นธรรม ประชาชนมีโอกาสเท่าเทียมและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยเร็ววัน

ฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9 ธันวาคม 2558

ประชาไทได้สัมภาษณ์ นิว สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือที่รู้จักกันในนาม จ่านิว ต่อกรณีดังกล่าว เนื่องจากเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาที่แถลงการณ์ฉบับดังกล่าวระบุถึง โดยเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2558 เขากับเพื่อนๆ ซึ่งรวมตัวกันในนามกลุ่มประชาธิปไตยศึกษา พร้อมด้วยประชาชนผู้สนใจ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ‘นั่งรถไฟ ไปอุทยานราชภักดิ์ ส่องแสงหากลโกง’

นิวกล่าวว่า ครั้งแรกที่อ่านแถลงการณ์ เขาเข้าใจผิดว่านั่นเป็น แถลงการณ์ของกลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัฒน์ประเทศไทย  ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง ก่อนเกิดการรัฐประหาร 22 พ.ค. 2557 เพราะมีเนื้อหาที่พินอบพิเทากับรัฐบาลทหารอย่างเห็นได้ชัด เขาไม่คิดว่านี่จะเป็นแถลงการณ์ของฝ่ายการนักศึกษา ขณะเดียวกันเขาไม่เห็นด้วยที่แถลงการณ์ดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกับการแสดงความห่วงใย แต่อีกนัยแถลงการณ์ได้สื่อว่า เขาอ้างชื่อมหาวิทยาลัยในการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา

“มันไม่ใช่ความเป็นห่วงหรอกครับ มันเป็นการด่ากันตรงๆ มากกว่า ซึ่งนั่นไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ผมทำอะไรก็ไม่เคยเอาชื่อมหาลัยไปอ้าง แต่มันแยกอออกจากกันไม่ได้ เพราะผมก็เป็นนักศึกษาอยู่ แต่ผมไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นตัวแทนนักศึกษาทั้งหมด” นิวกล่าว

นิวกล่าวต่อไปว่า แถลงการณ์ฉบับนี้มีการใส่อคติทางการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องส่วนบุคคลลงไปเนื้อหาที่เป็นเรื่องของสาธารณะ เขาเห็นว่ามหาวิทยาลัยไม่ควรออกแถลงการณ์ใดๆ ต่อเรื่องดังกล่าว เพราะว่าภายใต้ความขัดแย้งทางการเมืองขณะนี้ ไม่ว่ามหาวิทยาลัยจะมีจุดยืน หรือท่าทีอย่างไร ย่อมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอน

“มหาวิทยาลัยไม่ควรออกแถลงการณ์เลย ไม่ว่าจะออกมาในทางไหนก็ตาม ออกมาเห็นด้วยกับผมก็จะด่าอีกฝ่ายหนึ่งด่า ออกมาแบบนี้ก็โดนด่า หากมีความกังวลเป็นห่วงจริงๆ ควรเรียกผมไปพูดคุยทำความเข้าใจเลยดีกว่า” นิวกล่าว

 (แฟ้มภาพประชาไท)

นิวกล่าวต่อไปว่า หลังจากแถลงการณ์นี้ออกมา ทำให้เขาคิดถึง ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อดีตรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา เขาเห็นว่า แม้ว่าในช่วงที่ ปริญญา เป็นรองฝ่ายการนักศึกษา จะมีท่าทีซึ่งนักศึกษาที่ทำกิจกรรมหลายๆ คนไม่ชอบ ไม่พอใจ แต่อย่างน้อย ปริญญา ไม่เคยมีท่าทีขัดขวางการทำกิจกรรมของนักศึกษา แม้นักศึกษาจะทำในสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยก็ตาม

ขณะเดียวกันเขาเปิดเผยว่า วันนี้ เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. ได้เดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชน บก.ควบคุม ร2 พัน2 รอ. ตั้งอยู่ในวัดสุทธิสะอาด มีนบุรี เพื่อเข้าไปพูดคุยให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้าใจว่าการกระทำของเขา ไม่เกี่ยวกับครอบครัว พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่หยุดคุกคามครอบครัว ซึ่งเจ้าหน้าทหารได้รับปากตามที่เขาขอ

ทั้งนี้ เขาให้เหตุผลในการเข้าไปพบทหารครั้งนี้ว่า ทนไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่ทหารยังโทรหาแม่ และพยายามถามว่า เขารับเงินมาเท่าไหร่ เขาจึงเดินทางไปชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเอง

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์