กรธ.ห้ามแก้ รธน.ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โฆษก กรธ.เผย ร่าง รธน. ยงคงบทบัญญัติห้ามแก้รัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐ เปิดให้ท้องถิ่นจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นได้  เพิ่มมาตรการตรวจสอบการใช้งบเข้ม ใช้มาตรการเดียวกับ ส.ส.
 
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมาสำนักข่าวไทยรายงานว่านายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงว่า ที่ประชุม กรธ.ได้พิจารณาหลักการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยยังคงหลักการว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐมิได้ แต่รายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณา
 
โฆษก กรธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ และการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้แต่ละท้องถิ่นที่มีความพร้อม สามารถเสนอขอจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เอง หรือที่เรียกว่าการปกครองตนเอง จะต้องดูแลรายรับ-รายจ่าย และบริหารท้องถิ่นได้เอง  ซึ่งกรธ.กำหนดว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องดูแลและจัดทำบริการสาธารณะ โดยรัฐต้องจัดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีรายได้ สามารถบริการได้เพียงพอ หากไม่พอ รัฐต้องจัดสรรรายได้ให้ และบริการสาธารณะอันใดก็ตามที่รัฐเห็นว่าท้องถิ่นทำได้ดี ต้องกำหนดให้เป็นอำนาจท้องถิ่นโดยเฉพาะ
 
นายชาติชาย กล่าวว่า จะต้องมีกฎหมายรองรับเรื่องนี้ไว้ การกระจายอำนาจจะต้องดำเนินการต่อไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ต้องบัญญัติถึงขั้นตอนการกระจายอำนาจ  และต้องกำหนดให้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องมีกฎหมายต่าง ๆ รองรับเพื่อให้สามารถทำงานได้ และต้องครอบคลุมไปถึงเรื่องการป้องกันการทุจริต  ทั้งนี้กฎหมายที่รองรับจะต้องเขียนให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงรูปแบบแต่ละพื้นที่ด้วย
 
โฆษก กรธ. กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีเรื่องการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยกำหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1ใน 5 ของพื้นที่สามารถเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกและผู้บริหารสภาท้องถิ่นได้  การพิจารณางบประมาณประจำปีของท้องถิ่นจะใช้วิธีการเดียวกับสภาผู้แทนราษฎร โดยจะเพิ่มงบประมาณ หรือโยกงบประมาณหรือเปลี่ยนรายการไม่ได้ และหากพบว่ามีสมาชิกคนใดแปรญัตติเอื้อประโยชน์ของตัวเองหรือพวกพ้อง จะต้องใช้มาตรฐานเดียวกับสภาผู้แทนราษฎร

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์