สหภาพแรงงานซันโค โกเซ แจงข้อเท็จจริงที่บริษัทปิดงาน และขอภาคประชาชนร่วมหนุน

สหภาพแรงงาน ซันโค โกเซ ประเทศไทย ชี้แจงข้อเท็จจริงการปิดงานเฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงาน 600 คนของบริษัทฯ พร้อมขอการสนับสนุนจากพันธมิตรแรงงาน และองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนต่าง ๆ
 
 
สหภาพแรงงานซันโค โกเซ ชุมนุมอยู่ที่ด้านหน้าบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. ที่ผ่านมา
 
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา สหภาพแรงงาน ซันโค โกเซ ประเทศไทย ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงการปิดงานของบริษัท ซันโค โกเซ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ที่ผ่านมา พร้อมขอการสนับสนุนจากพันธมิตรแรงงาน และองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนต่าง ๆ โดยระบุว่าเนื่องด้วยสหภาพแรงงานฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับบริษัทฯ และนายจ้างก็ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อสหภาพแรงงานฯ เช่นกัน แต่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้จนกลายเป็นข้อพิพาทแรงงาน และเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2558 นายจ้างได้ประกาศปิดงานต่อสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ทั้งหมด 600 คน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2558 เป็นต้นไป
 
บริษัท ซันโค โกเซ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายจ้างเป็นชาวญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 1,172 คน แยกเป็นพนักงานประจำ 772 คน และพนักงานเหมาค่าแรง 400 คน บริษัทฯ ทำกิจการประเภทผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์แม่พิมพ์ส่งให้กับลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น โตโยต้า, ฮอนด้า, มิตซูบิชิ, เจเนอรัลมอเตอร์, นิสสัน, ฮีโน่, ซูซูกิ, อีซูซุ, ฟอร์ด, มาสด้า, มิโนรุ, ทากาตะ, เดนโซ่ และเอ็นเอชเค เป็นต้น ด้านสหภาพแรงงานซันโค โกเซ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 ปัจจุบันสังกัดเป็นสมาชิกของกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกและสหพันธ์ยานยนต์แห่งประเทศไทย มีสามาชิกสหภาพแรงงาน 663 คน
 
เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2558 สหภาพแรงงานฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อบริษัทฯ ทั้งหมด 25 ข้อ และบริษัทฯ ก็ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้กับสหภาพแรงงานฯ เพื่อขอลดสวัสดิการที่มีอยู่ทั้งหมด 6 ข้อ โดยสาเหตุที่สหภาพแรงงานฯ ยื่นข้อเรียกร้องนั้นเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น และพนักงานทุกคนได้ให้ความร่วมมือทำงานล่วงเวลาให้บริษัทฯ ทั้งปี และเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ปรับตัวสูงขึ้นทำให้พนักงานมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 ธ.ค. 2558  โดยทางสหภาพแรงงานฯ ระบุว่าจากการยื่นข้อเรียกร้องมีการเจรจากันตามขั้นตอนของกฎหมายปกติทั้งหมด 1 ครั้ง และในขั้นตอนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปแล้วทั้งหมด 12 ครั้ง รวมมีการเจรจาทั้งหมดมาแล้ว 13 ครั้ง แต่ไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากตัวเลขที่นายจ้างเสนอมาน้อยกว่าปีที่ผ่านมามาก 
 
โดยในวันที่ 18 ธ.ค. 2558 ได้มีการนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ห้องประชุมบริษัทฯ โดยในช่วงเช้าทั้งสองฝ่ายมีการเจรจากันปกติ หลังพักเที่ยงได้มีการเจรจากันต่อ แต่จู่ ๆ นายจ้างกลับยื่นหนังสือขอปิดงานต่อสมาชิกสหภาพแรงงานฯ กว่า 600 คน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2558 เป็นต้นไป ซึ่งสหภาพแรงงานฯ ระบุว่าเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่พยายามหามาตรการต่าง ๆ ที่จะเจรจาให้ได้ข้อยุติโดยที่ไม่ต้องการให้มีการประกาศปิดงานต่อลูกจ้าง ขณะที่สหภาพแรงงานฯ เข้าใจดีว่านี่ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย เพราะการที่นายจ้างเจรจาลากยาวมาจนถึงวันนี้ทุกคนคาดการณ์ไว้แล้วว่า นายจ้างจะประกาศปิดงานลูกจ้างแน่นอน
 
ทั้งนี้สหภาพแรงงาน ซันโค โกเซ ประเทศไทย ระบุว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น สหภาพแรงงานฯ มองว่าบริษัทฯ มีเจตนาจะละเมิด พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ 2518 ละเมิดสิทธิแรงงาน และต้องการทำลายองค์กรของลูกจ้าง ดังนี้
 
1. นายจ้างแสดงให้เห็นถึงการปฏิเสธการเจรจาและไม่ต้องการให้ข้อเรียกร้องยุติตั้งแต่นัดแรกโดยบอกว่าไม่รับพิจารณาข้อเรียกร้องที่สหภาพแรงงานฯ ยื่นมาทั้งหมด โดยอ้างว่าบริษัทฯ ขาดทุนต่อเนื่อง และยังบอกว่าให้สหภาพแรงงานไปแจ้งพิพาทต่อเจ้าหน้าที่แรงงานด้วย อีกทั้งการเจรจาแต่ละครั้งนายจ้างไม่มีการปรับเพิ่มตัวเลขเลย ขณะที่สหภาพแรงงานฯ ได้เสนอปรับตัวเลขข้อเรียกร้องลงมาก และเสนอหลายรูปแบบให้นายจ้างพิจารณา เช่น เสนอจ่ายโบนัสแบ่งจ่าย 3 งวด เป็นต้น แต่นายจ้างก็ยังยืนยันตัวเลขเดิม ๆ ถึงแม้สหภาพแรงงานฯ เสนอให้ตั้งผู้ชี้ขาด นายจ้างก็ยังปฏิเสธ
 
2. ออกประกาศและแจ้งให้สมาชิกสละข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานฯ เป็นการขัดขวางไม่ให้สมาชิกมาเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของสหภาพแรงงานฯ
 
3. ในขณะที่กำลังอยู่ระหว่างเจรจาต่อรองในข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ วันที่ 21 ก.ย. 2558 บริษัทฯ ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องต่อสหภาพแรงงานฯ โดยเนื้อหามีทั้งหมด 6 ข้อ ซึ่งโดยรวมไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างเพราะมีการลดสวัสดิการของลูกจ้างและข้อสุดท้ายคือ "ผลประโยชน์และสภาพการจ้างอื่นใดที่พนักงานได้รับอยู่แล้วในปัจจุบันนอกเหนือจากข้อเรียกร้องนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า" ซึ่งเนื้อหารายละเอียดข้อเรียกร้องดังกล่าวไม่เป็นคุณกับพนักงานเป็นอย่างยิ่ง
 
4. บริษัทฯ ออกคำสั่งให้พนักงานทำความสะอาดล้างห้องน้ำ ใครไม่ทำจะสั่งให้ล็อกกุญแจไม่ให้เข้าห้องน้ำ และถ้าใครไม่ทำผู้บริหารจะเรียกตัวไปพูดคุยว่าจะแจ้งชื่อให้ฝ่ายบุคคลดำเนินการลงโทษ
 
5. บริษัทฯ ได้ว่าจ้างพนักงานเหมาค่าแรงเข้ามาทำงานในบริษัทฯ แต่สวัสดิการต่าง ๆ ยังไม่มีความแตกต่างกับพนักงานประจำ ซึ่งถือว่าไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน มาตรา 11/1 ที่กำหนดไว้ชัดเจนกรณีคนทำงานในลักษณะเดียวกันต้องได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
 
โดยสหภาพแรงงาน ซันโค โกเซ ประเทศไทย ได้ขอให้องค์กรแรงงานและองค์กรภาคประชาชน เข้าใจถึงปัญหาที่เกิด เพื่อหาทางช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในการเรียกร้อง เพื่อความเป็นธรรม ซึ่งขณะนี้สหภาพแรงงานฯ ชุมนุมอยู่ที่ด้านหน้าบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. ที่ผ่านมา
 
 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์