"ไม่อยากให้ทุกอย่างกลับไปที่เดิม" ประยุทธ์ อวยพรปีใหม่ ชี้ปชช.ทุกคนคือฟันเฟืองขับเคลื่อนประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคสช. กล่าวอวยพรในวันขึ้นปีหม่ 2559 โดยมีเนื้อหาดังนี้

เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ผมในนามของรัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพ โปรดดลบันดาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าแก่เหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนาน

พี่น้องประชาชนที่รักครับ ปี 2558 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป ได้มีสถานการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายทั่วโลก ทั้งปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับประเทศไทยของเราเองได้ประสบกับปัญหาจนเกิดผลกระทบในหลายด้าน ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ พยายามเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน รวมทั้งการปฏิรูประยะที่ 1 และมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยมีมาตรการและนโยบายต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ดูแลเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและให้สอดรับกับสถานการณ์สังคมโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบจากสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลง

การบริหารงานในยุคปัจจุบันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในประเทศไทยเท่านั้น แต่ต้องดูสภาวะแวดล้อมของประเทศเพื่อนบ้าน และสถานการณ์ของโลกเป็นองค์ประกอบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรระหว่างประเทศ กลุ่มประชาคมต่าง ๆ ซึ่งอาจไม่เข้าใจบริบทของการเมืองและสังคมไทยมากนัก และในปี ๒๕๕๙ ที่กำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำเป็นต้องมีความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลกได้

ในส่วนของการดำเนินการไปตาม Road Map ระยะที่ 1 และ 2 ในปัจจุบันเพื่อไปสู่ระยะที่ 3 ซึ่งมีรัฐบาลเลือกตั้งที่มีธรรมาภิบาลรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งทั้งการร่างรัฐธรรมนูญและการทำประชามติ เพื่อสร้างความพร้อมที่จะก้าวสู่สังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่อยากให้ทุกอย่างกลับไปที่เดิม ทั้งนี้ องค์ประกอบสำคัญในการสร้างความมั่นคงของประเทศชาตินั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคการเมือง ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ที่จะยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อความสำเร็จในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไป

พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับผมขอให้ปีใหม่ 2559 ที่กำลังจะมาถึง เป็นปีแห่งอนาคต ปีแห่งความร่วมมือด้วยความเข้าใจ ปีแห่งการสร้างความเข้มแข็งของพวกเราชาวไทย ปีแห่งความรักความสามัคคีกัน และเป็นปีที่สร้างสรรค์และพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเข้มแข็งอย่างถาวร ซึ่งนั่นหมายถึงประชาชนทุกคนคือฟันเฟืองสำคัญที่ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้เจริญรุดหน้าในทุกด้าน เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถ มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและมีความพร้อม มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลบ้านเมืองของเราให้มีเสถียรภาพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีความสุข

ในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2559 ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน ข้าราชการทุกฝ่าย ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง คิดหวังสิ่งใดขอจงสัมฤทธิ์ผลดังใจปรารถนา ร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองและสร้างประวัติศาสตร์ของชาติไปด้วยกัน

สวัสดีปีใหม่ 2559 ครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์