ภาคเหนือ-เพื่อนบ้านแผ่นดินไหว 9 ครั้ง หลังเหตุแผ่นดินไหวชายแดนพม่า-อินเดีย

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.9 ที่ อ.พาน จ.เชียงราย ประชาชนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน แต่ไม่มีรายงานความเสียหาย ขณะที่หลังเหตุแผ่นดินไหวชายแดนพม่า-อินเดียเมื่อ 4 ม.ค. ที่ผ่านมา สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ตรวจพบแผ่นดินไหว 9 ครั้งในพื้นที่ภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน

ที่มาของภาพประกอบ: ดัดแปลงจาก Googlemaps

6 ม.ค. 2559 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า เมื่อเวลา 15.22.03 น. ตามเวลาในประเทศไทย เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.9 ศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 19.65 องศาเหนือ ลองติจูด 99.71 องศาตะวันออก ลึกลงไปจากผิวดิน 2 กม. บริเวณ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากถนนพหลโยธินประมาณ 3 กม.

ทั้งนี้เจ้าของกิจการรายหนึ่งใน อ.พาน จ.เชียงราย เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าไม่มีเหตุความเสียหายเกิดขึ้นหลังแผ่นดินไหว โดยที่ในช่วงที่มีแผ่นดินไหวไม่ได้เกิดแรงสั่นสะเทือนมาก แต่สามารถรับรู้ว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้จากเสียงลั่นของประตู

แผนที่แสดงตำแหน่งเกิดแผ่นดินไหว 9 ครั้งในภาคเหนือและชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน หลังเหตุแผ่นดินไหวชายแดนพม่า-อินเดีย เมื่อ 4 ม.ค. 59 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่านับตั้งแต่เหตุแผ่นดินไหวชายแดนอินเดีย-พม่า เมื่อเช้าวันที่ 4 ม.ค. ที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ และพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบ้านแล้ว 9 ครั้งได้แก่

(1) วันที่ 4 ม.ค. 2559 เวลา 12:54:25 น. แผ่นดินไหวขนาด 1.7 ศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 19.19 องศาเหนือ ลองติจูด 100.18 องศาตะวันออก ลึกจากผิวดิน 2 กม. บริเวณ อ.ปง จ.พะเยา

(2) วันที่ 5 ม.ค. 2559 เวลา 21:42:03 น. แผ่นดินไหวขนาด 2.0 ศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 20.43 องศาเหนือ ลองติจูด 98.18 องศาตะวันออก ลึกจากผิวดิน 10 กม. บริเวณประเทศพม่า ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 101 กม.

(3) วันที่ 5 ม.ค. 2559 เวลา 22.43.33 น. แผ่นดินไหวขนาด 1.9 ศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 19.80 องศาเหนือ ลองติจูด 99.62 องศาตะวันออก ลึกจากผิวดิน 2 กม. บริเวณ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

(4) วันที่ 6 ม.ค. 2559 เวลา 04:28:20 น. แผ่นดินไหวขนาด 3.5 ศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 18.20 องศาเหนือ 98.06 องศาตะวันออก ลึกจากผิวดิน 4 กม. บริเวณ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยประชาชนใน อ.แม่สะเรียง สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

(5) วันที่ 6 ม.ค. 2559 เวลา 08:53:06 น. แผ่นดินไหวขนาด 3.8 ศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 20.85 องศาเหนือ ลองติจูด 101.52 องศาตะวันออก ลึกจากผิวดิน 10 กม. ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างราว 18 กม. จากแขวงหลวงน้ำทา ประเทศลาว และห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 133 กม.

(6) วันที่ 6 ม.ค. 2559 เวลา 09:22:02 น. แผ่นดินไหวขนาด 3.2 ศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 20.74 องศาเหนือ ลองติจูด 101.78 องศาตะวันออก ลึกจากผิวดิน 10 กม. บริเวณแขวงอุดมไชย ประเทศลาว ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 146 กม.

(7) วันที่ 6 ม.ค. 2559 เวลา 10:36:27 น. แผ่นดินไหวขนาด 2.4 ศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 20.43 องศาเหนือ ลองติจูด 98.45 องศาตะวันออก ลึกจากผิวดิน 3 กม. ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างราว 15 กม. จากเมืองปั่น รัฐฉาน ประเทศพม่า และห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 98 กม.

(8) วันที่ 6 ม.ค. 2559 เวลา 11.50.09 น. แผ่นดินไหวขนาด 2.4 ศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 20.44 องศาเหนือ ลองติจูด 98.31 องศาตะวันออก ลึกจากผิวดิน 2 กม. บริเวณประเทศพม่า ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 102 กม.

และ (9) เหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.9 เมื่อเวลา 15.22.03 น. ที่ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ดังกล่าว

สำหรับแผ่นดินไหวนับตั้งแต่เริ่มปี 2559 มีรายงานเหตุแผ่นดินไหวบริเวณตอนเหนือของไทย และพื้นที่ใกล้เคียง 5 ครั้ง ดังนี้ (1) เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2559 เวลา 08:25:20 น. แผ่นดินไหวขนาด 2.7 ศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.75 องศาเหนือ ลองติจูด 96.64 องศาตะวันออก ลึกลงไปในผิวดิน 5 กม. บริเวณประเทศพม่า อยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 139 กม.

(2) วันที่ 2 ม.ค. 2559 เวลา 00:52:18 น. แผ่นดินไหวขนาด 2.9 ศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 18.43 องศาเหนือ ลองติจูด 95.88 องศาตะวันออก ลึกลงไปในผิวดิน 10 กม. บริเวณประเทศพม่า อยู่ห่างไปทางทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 219 กม.

(3) วันที่ 3 ม.ค. 2559 เวลา 13:48:19 น. แผ่นดินไหวขนาด 1.3 ศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 18.64 องศาเหนือ ลองติจูด 100.11 องศาตะวันออก ลึกลงไปในผิวดิน 4 กม. บริเวณ อ.สอง จ.แพร่

(4) วันที่ 3 ม.ค. 2559 เวลา 19:56:02 น. แผ่นดินไหวขนาด 2.0 ศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 19.77 องศาเหนือ ลองติจูด 99.73 องศาตะวันออก ลึกลงไปในผิวดิน 1 กม. บริเวณ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

(5) วันที่ 4 ม.ค. 2559 เวลา 02:57:20 น. แผ่นดินไหวขนาด 1.9 ศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 19.77 องศาเหนือ ลองติจูด 99.76 องศาตะวันออก ลึกลงไปในผิวดิน 1 กม. บริเวณ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์