'ยูนิเซฟ' ขอผู้ใหญ่รับฟังเสียงของเด็กและเยาวชนมากขึ้น

7 ม.ค. 2559 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ ได้เรียกร้องให้ผู้ใหญ่หันมารับฟังเสียงของเด็กมากขึ้น และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขา

การมีส่วนร่วมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคน ดังที่ได้ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่ได้รับการรับรองมากที่สุดในโลก โดยมี 196 ประเทศเข้าร่วมเป็นภาคีรวมทั้งประเทศไทยด้วย

อนุสัญญาระบุไว้ว่า เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในเรื่องต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขา และความคิดเห็นของพวกเขาต้องได้รับการรับฟังและนำไปพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจใด ๆ ทั้งภายในครอบครัว โรงเรียน หรือชุมชน  ทั้งนี้ ประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาฯ มีหน้าที่ดำเนินการต่างๆ เพื่อประกันสิทธิและทำให้เกิดการเข้าถึงสิทธิของเด็กทุกคนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

ภาพ: ยูนิเซฟ ถ่ายโดย โรเบิร์ต ฟิว

“ผู้ใหญ่ต้องสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้เด็ก ๆ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างแท้จริง” นายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การ

ยูนิเซฟ ประเทศไทยกล่าว “เราควรรับฟังและเคารพความคิดเห็นของเด็ก ๆ ให้มากขึ้น ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำตามสิ่งที่เด็กต้องการทุกอย่าง แต่เราต้องไม่เพิกเฉยต่อความคิดเห็นของพวกเขา”

นายพิชัยกล่าวว่าการมีส่วนร่วมของเด็กในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ในโรงเรียน หรือชุมชน ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเติบโตและการพัฒนาของพวกเขา เพราะเป็นการฝึกฝนให้เด็กเรียนรู้ที่จะแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รู้จักเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยบ่มเพาะให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีพลังสร้างสรรค์ ยอมรับความแตกต่าง และมีความเป็นประชาธิปไตย

“เด็กทุกคนในประเทศไทยควรได้รับการส่งเสริมให้สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยตรง

..เด็กไม่ควรถูกกดดัน ถูกบังคับไม่ให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี หรือถูกบังคับให้พูดเฉพาะสิ่งที่ผู้ใหญ่อยากได้ยินเท่านั้น” นายพิชัยกล่าว

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์