ส่องร่างรัฐธรรมนูญ: กกต. วาระ 7 ปีเหมือนเดิม เพิ่มจาก 5 เป็น 7 คน ดำรงตำแหน่งวาระเดียว

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอเพิ่มจำนวน กกต. จาก 5 เป็น 7 คน วาระ 7 ปี เป็นวาระเดียวตามเดิม - ผู้ตรวจการแผ่นดิน 3 คน วาระ 6 ปี เป็นวาระเดียว ช่วงบ่ายพิจารณาต่อเรื่อง ปปช. คตง. และ กรรมการสิทธิ

15 ม.ค. 2559 - ในการแถลงข่าวของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่โรงแรมเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ ชะอำ จ.เพชรบุรี อุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมกรร่างรัฐธรรมนูญในการประชุมครั้งที่ 63 วันพฤหัสบดีที่ 14 ม.ค. 2559 และการประชุมครั้งที่ 64 วันศุกร์ที่ 15 ม.ค. 2559 โดยแถลงผลการประชุมดังนี้

การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 พิจารณาต่อเนื่องในหมวด 9 องค์กรอิสระ ส่วนที่ 1 บททั่วไป อาทิ 1. กำหนดหลักการสำคัญให้องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อดำเนินการหรือตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

2. กำหนดหลักการเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

3. กำหนดหลักการเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

4. กำหนดหลักการสำคัญให้องค์กรอิสระร่วมกันกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการการเลือกตั้ง อาทิ

1. การกำหนดหลักการเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน

2. การกำหนดหลักการเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่ง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

3. กำหนดหลักการเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ส่วนที่ 3 ผู้ตรวจการแผ่นดิน อาทิ

1. การกำหนดหลักการเกี่ยวกับองค์ประกอบของผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกอบด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวนไม่เกิน 3 คน

2. การกำหนดหลักการเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่ง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

3. กำหนดหลักการเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาต่อเนื่องในหมวด 9 องค์กรอิสระ ส่วนที่ 3 ผู้ตรวจการแผ่นดิน และจะพิจารณาในส่วนที่เหลือของหมวดนี้ โดยการพิจารณารายละเอียดต่างๆ สามารถนำกลับมาพิจารณาทบทวนได้อีกตามความเหมาะสม ซึ่งหากมีความชัดเจนแล้ว โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะนำมารายงานให้ทราบในคราวต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์