ม.อ.เร่งมาตรการช่วยนักศึกษารับผลกระทบราคายาง

21 ม.ค. 2559 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายงานว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากราคายางที่ตกต่ำและมีผลต่อค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาว่า มหาวิทยาลัยกำลังทำการสำรวจนักศึกษาจากทุกคณะใน 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติราคายางพารา ซึ่งมีทั้งมาจากครอบครัวที่เป็นเจ้าของสวนยาง ลูกจ้าง ผู้รับซื้อยาง และทำอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพารา เพื่อนำมากำหนดแนวทางความช่วยเหลือตามระดับของความเดือดร้อน ซึ่งอาจเป็นเรื่องของการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการศึกษาบางอย่าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก่อนในระยะสั้น โดยจะทราบข้อมูลดังกล่าว ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ส่วนในระยะยาว มหาวิทยาลัยกำลังจะนำประเด็นดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณบดี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อกำหนดเป็นแนวทางความช่วยเหลือหากปัญหาราคายางพารายืดเยื้อส่งผลกระทบในระยะยาวในอนาคต 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์