การเลือกตั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนัยยะต่อการกำหนดทิศทางของประเทศ

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ประเด็นร้อนแรงทางการเมืองในเวียดนามขณะนี้ น่าจะไม่มีประเด็นไหนร้อนแรงไปกว่าการเลือกเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามอีกแล้ว เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดของประเทศมีหน้าที่ในการกำหนดทิศทาง ชี้นำแนวทางของพรรค และประเทศ ซึ่งการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นในการประชุมสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ครั้งที่ 12  ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.2559 ถึง 28 ม.ค.2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติเวียดนาม มหานครฮานอย ซึ่งมีการเปิดประชุมอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2559 โดยการประชุมนี้มีระยะการประชุม 8 วัน[1]

               
ประเด็นที่น่าสนใจ คือบริบทที่ส่งผลกระทบต่อกันทั้งบริบทภายในและภายนอกประเทศ ด้านบริบทภายในประเทศ สถานการณ์ทางการเมืองในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเองยังไม่เอกภาพ ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องปกติที่ทุกระบบการเมืองไม่ใช้แค่ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยแม้แต่ในระบบสังคมนิยมก็มีให้เห็น ในกรณีของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นสองขั้ว คือฝ่ายที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยม และอีกก็คือฝ่ายก้าวหน้า

.              
สองชื่อที่ถูกจับตามองในการนำเสนอชื่อเพื่อเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในครั้งนี้ คือ นาย เหงียน ฟู เจาะ (Nguyễn Phú Trọng) เหงียน ฟู เจาะ เป็นเลขาธิการพรรคคนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระลง ผู้ซึ่งยึดถือแนวทางของคอมมิวนิสต์อย่างแนวแน่  และมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน คือการทำให้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสามารถดำรงอยู่ต่อไป[2] อีกฝ่ายได้รับการจับตามอง คือ นายกรัฐมนตรี เหงียน ตัน ซุง ( Nguyễn Tấn Dũng) เหงียน ตัน ซุง เป็นนายกรัฐมนตรีที่ทรงอำนาจมากคนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองเวียดนาม เหงียน ตัน ซุง เป็นผู้ที่ได้ถูกขนานนามว่าเป็น  “ปูติน ของเวียดนาม” เหงียน ตัน ซุง เป็นผู้นำที่ทำงานบนบริบทความเป็นจริง มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติและผลลัพธ์มากกว่าการคำนึงถึงทฤษฎี ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาคือตัวแทนของฝ่ายหัวก้าวหน้า ดังนั้น มุมมองจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมภายในพรรค (รวมถึง ตัวเหงียน ฟู เจาะ เองด้วย) เหงียน ตัน ซุง ดูเหมือนจะเป็นภัยคุกคามต่อพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในการดำรงอยู่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามระยะยาว

               
นอกจากผลต่อทิศทางภายในประเทศแล้ว การเลือกเลขาธิการพรรคก็ส่งผลต่อทิศทางกับนโยบายกับต่างประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยเช่นกัน นั้นหมายถึงการแสดงท่าทีต่อ ประเทศมหาอำนาจ อย่างจีนและอเมริกา  การเลือกตัวเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจะส่งผลต่อความรู้สึกและนโยบายต่อจีน ซึ่งมีความละเอียดอ่อนในประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศในฐานะเพื่อนบ้านและความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ในฐานะคู่ขัดแย้ง  ในกรณีของอเมริกา การเลือกตัวเลขาธิการพรรคส่งผลกระทบต่อการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เวียดนามและอเมริกา เช่นกัน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว เหงียน ตัน ซุง ดูจะมีความใกล้ชิดและได้รับการสนับสนุนอเมริกา มากกว่า เหงียน ฟู เจาะ [3]ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

               
 ซึ่งการลงคะแนนเลือกเลขาธิการพรรคจะมีการเลือกกันในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2559 และจะประกาศผลภายหลังการสิ้นสุดการประชุม น่าสนใจว่าผลจะออกมาอย่างไร เนื่องจากส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาและนโยบายต่างประเทศของเวียดนาม อย่างน้อย ก็ 5 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งของเลขาธิการพรรค ถึงจะมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากฝ่ายที่มีแนวคิดก้าวหน้าได้รับเลือกขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคทิศทางการพัฒนาประเทศ และนโยบายต่อมหาอำนาจอาจมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้

               [1]Báo Giao thong. (2016).Trung tâm Hội nghị Quốc gia trang hoàng phục vụ Đại hội Đảng 12.  Retrieved January  21, 2016,from http://www.baogiaothong.vn/trung-tam-hoi-nghi-quoc-gia-trang-hoang-phuc-vu-dai-hoi-dang-12-d135006.html

[2] สามารถอ่านคำแถลงของนาย เหงียน ฟู เจอะ ในวันเปิดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่12เมื่อเช้าวันที่21มกราคม ต่อรัฐสภา  ภาษาไทย เพิ่มเติมได้ใน http://vovworld.vn/th-TH/%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%94/403692.vov

[3] Voa Vietnamese. (2016). ‘Putin của Việt Nam' đưa đất nước rời xa Trung Quốc, đến gần Mỹ. Retrieved January  21, 2016,from http://www.voatiengviet.com/content/putin-vietnam-dua-dat-nuoc-roi-xa-trung-quoc-den-gan-my/3151754.html

เกี่ยวกับผู้เขียน: จิรายุทธ์  สีม่วง เป็นอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์