กรุงเทพโพลล์ เผยคนกรุงพอใจผลงานของ กทม. ลดลงทุกด้าน

26 ม.ค. 2559 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็น คนกรุงเทพฯ เรื่อง “ประเมินผลงาน 2 ปี 9 เดือน ผู้ว่าฯ กทม.” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 1,185 คน เมื่อวันที่ 22 - 25  ม.ค. ที่ผ่านมา พบว่า

ในภาพรวมประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 5.87 คะแนน ซึ่งลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน  0.35 คะแนน  โดยได้คะแนนความพึงพอใจในด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบายมากที่สุด 6.15 คะแนน ขณะที่ได้คะแนนความพึงพอใจด้านมหานครแห่งประชาธิปไตยน้อยที่สุด 5.10 คะแนน และเมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนพบว่า คะแนนความพึงพอใจของคนกรุงเทพฯ ที่มีต่อผลงานของ กทม. ลดลงในทุกด้าน

ส่วนคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พบว่า ในภาพรวมได้ 5.30 คะแนน ซึ่งลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน 0.78 คะแนน  โดยได้คะแนนความพึงพอใจในด้านความขยันทุ่มเทในการทำงานมากที่สุด 5.62 คะแนน ขณะที่ได้คะแนนความฉับไวในการแก้ปัญหาน้อยที่สุด 5.06 คะแนน และเมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนพบว่า ด้านที่คะแนนลดลงมากที่สุดคือ ด้านความซื่อสัตย์โปร่งใส (ลดลง 1.04 คะแนน) รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ (ลดลง 0.77 คะแนน) ด้านความฉับไวในการแก้ปัญหาและด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกใหม่มีคะแนนลดลงเท่ากัน (ลดลง 0.73 คะแนน)

ด้านความเห็นเกี่ยวกับผลงานหรือโครงการที่เด่นชัดในช่วง 2 ปี 9 เดือน ของผู้ว่าฯ  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.3 เห็นว่ามีผลงานบ้าง ขณะที่ร้อยละ 25.4 เห็นว่าไม่ค่อยมีผลงาน และมีเพียงร้อยละ 9.5 ที่เห็นว่ามีผลงานที่เด่นชัด ที่เหลือร้อยละ 6.8 เห็นว่าไม่มีผลงานเลย

เมื่อถามความเห็นในภาพรวมที่ผ่านมา 2 ปี 9 เดือน  กทม. มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่ เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ ร้อยละ 49.6 เห็นว่าเหมือนเดิม  ส่วนร้อยละ 35.2 เห็นว่าดีขึ้น  ขณะที่ร้อยละ 15.2 เห็นว่าแย่ลง

สุดท้ายเมื่อถามว่า “ถ้าวันนี้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.  ท่านจะสนับสนุน  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร หรือไม่” ร้อยละ 30.3 ระบุว่าจะ “ไม่สนับสนุน” (เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อนร้อยละ 15.1)  ขณะที่ร้อยละ 27.2 ระบุว่าจะ “สนับสนุน” (ลดลงร้อยละ 15.8) ส่วนร้อยละ 42.5 ไม่แน่ใจ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7)

 

รายละเอียดในการสำรวจ :

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลงาน 2 ปี 9 เดือน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร

ระเบียบวิธีการสำรวจ การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบ้านและอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 25 เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย  ดอนเมือง ดินแดง  ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท  พระนคร ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง สวนหลวง สะพานสูง สาทรและห้วยขวาง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,185 คน เป็นชายร้อยละ 50.3 และหญิงร้อยละ 49.7

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล     :  22 - 25 มกราคม 2559

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ            :   26 มกราคม 2559

ข้อมูลประชากรศาสตร์

                    

จำนวน

ร้อยละ

เพศ

 

 

            ชาย

596

50.3

            หญิง

589

49.7

รวม

1,185

100.0

อายุ

 

 

            18 ปี - 30 ปี

278

23.4

            31 ปี – 40 ปี

271

22.9

            41 ปี – 50 ปี

244

20.6

            51 ปี - 60 ปี

216

18.2

            61 ปี ขึ้นไป

176

14.9

รวม

1,185

100.0

การศึกษา

 

 

            ต่ำกว่าปริญญาตรี

870

73.4

            ปริญญาตรี

289

24.4

            สูงกว่าปริญญาตรี

26

2.2

                                 รวม

1,185

100.0

อาชีพ

 

 

            ลูกจ้างรัฐบาล

91

7.7

            ลูกจ้างเอกชน   

302

25.5

            ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร  

415

35.0

            เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง 

46

3.9

            ทำงานให้ครอบครัว 

16

1.4

            พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ

209

17.6

            นักเรียน/ นักศึกษา 

82

6.9

            ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม

24

2.0

รวม

1,185

100.0

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์