สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ยันชัด ไม่ร่วม-ไม่รับ ร่าง รธน. ที่ไร้สิทธิชุมชน

สกน. ออกแถลงการณ์ เรียกร้องร่าง รธน. ต้องบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชน อย่าเขียนเอื้อผลประโยชน์กลุ่มนายทุน ยันไม่รับ ไม่ร่าง หากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน

4 ก.พ. 2559 เมื่อเวลา 12.00 น. ณ บ้านสวนลุงจรัส ใหม่ยศ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ได้ออกแถลงการณ์ต่อกรณีร่างรัฐธรรมนูญฉบับ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ซึ่งรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำลังผลักดันให้มีการลงประชามติในเดือน เม.ย. นี้ โดยมีใจความดังนี้

แถลงการณ์สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ

ไม่ร่วม ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่บัญญัติสิทธิชุมชน

ด้วยสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.) เป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่รวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของสมาชิก และประชาชนผู้เดือดร้อนโดยเฉพาะเรื่องส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิชุมชนในการ จัดการที่ดินและทรัพยากรฯ ที่ผ่านมาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาของสมาชิกและติดตาม การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลโดยเฉพาะการเรียกร้องสิทธิชุมชนและการกระจายการถือ ครองที่ดินอย่างเป็นธรรมมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปรากฏว่าในขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งหลักการและเนื้อหา ของสิทธิชุมชนและการกระจายการถือครองที่ดินไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ ตรงกันข้ามร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวยังผูกขาดอำนาจให้อยู่ที่รัฐ เอื้อให้กับทุน และขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจากภาคประชาชนโดยเฉาะชุมชนในท้องถิ่นจาก การดำเนินโครงการต่างๆ ดังร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ตามหมวดที่ 5 มาตรา 53 “รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟื้นฟู และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นในการดำเนินการดังกล่าวและได้รับ ประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ” โดยตกต่างจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 67 จะใช้คำว่า “จะดำเนินการมิให้...เว้นแต่ จะ...มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย...ก่อนดำเนินการ” ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดได้ให้อำนาจสูงสุดแก่รัฐในการบริหารจัดการและ ได้ตัดขาดการมีส่วนร่วม สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมตัดสินใจของภาคประชาชนในการ ดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐอย่างชัดเจน

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือขอเรียกร้องว่า สิทธิชุมชน ต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย  ฤชุพันธุ์ ให้แต่อำนาจรัฐ เอื้อต่อทุน ไม่มีสิทธิชุมชน ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้นสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือจึงไม่ร่วม ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์