ผบ.ตร.สั่งเปลี่ยนชื่อเรียก 'พนักงานสอบ' สวนชั่วคราวจนกว่าจะมีชื่อใหม่

'พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา' ผบ.ตร. ออกคำสั่งเปลี่ยนชื่อเรียกพนักงานสอบสวนชั่วคราวจนกว่าจะมีชื่อใหม่ ให้ระบุว่า "สอบสวน" ในวงเล็บท้ายชื่อตำแหน่งไปก่อน
 
20 ก.พ. 2559 เว็บไซต์เดลินิวส์รายงานว่าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีบันทึกข้อความ เรื่อง การเรียกชื่อพนักงานสอบสวน (พงส.) ถึงทุกหน่วยในตร. ระบุว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2559 เรื่องกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน ส่งผลให้ตำแหน่งพนักงานสอบสวนระดับต่างๆที่มีอยู่ ตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ถูกยกเลิกไป แต่ในขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนระดับต่าง ๆ ไปดำรงตำแหน่งใหม่ จึงให้เรียกชื่อตำแหน่งผู้มีอำนาจหน้าที่การสอบสวนในสายงานสอบสวน โดยให้ระบุคำว่า "สอบสวน" ในวงเล็บท้ายชื่อตำแหน่งตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ใช้เป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าจะมีชื่อใหม่ 
 
ทั้งนี้ตัวอย่างอาทิ เช่น พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เรียกเป็นผู้บังคับการ (สอบสวน) พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ เรียกเป็นรองผู้บังคับการ (สอบสวน) พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ เรียกผู้กำกับการ (สอบสวน) พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ เรียกรองผู้กำกับการ (สอบสวน) พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ เรียกสารวัตร (สอบสวน) พนักงานสอบสวน เรียกรองสารวัตรสอบสวน