ผ่านวาระ 3 'ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง' แล้ว

สนช. มีมติ 158 เสียง ผ่านวาระ 3 ให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดีปกครอง) เป็นกฎหมาย ระบุ พ.ร.บ. นี้ใช้เพื่อบังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพทุกกรณี ไม่ใช่การรอนสิทธิประชาชน และไม่กระทบกับคดีที่เกี่ยวกับสาธารณะหรือคดีที่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน
 
 
(ที่มาภาพ: สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา)
 
เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2559 สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติ 158 เสียง ผ่านวาระ3 ให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดีปกครอง) เป็นกฎหมาย โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากร่างกฎหมายมีความละเอียดอ่อนที่จะต้องปฏิบัติอย่างรอบคอบ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ทำความเข้าใจกับประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อน พร้อมยืนยันว่า ในการกำหนดเงื่อนไขประเภทคดีที่สามารถยื่นคำร้องขออุทธรณ์ได้นั้น ไม่ใช่การรอนสิทธิประชาชน และไม่กระทบกับคดีที่เกี่ยวกับสาธารณะหรือคดีที่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน แต่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชนะคดี เพราะไม่ต้องเสียเวลากับการมายื่นเรื่องให้บังคับคดีอีก
 
สำหรับ ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดีปกครอง) มี ทั้งสิ้น 9 มาตรา โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ให้บังคับคดีให้มีประสิทธิภาพในทุกกรณี พร้อมกำหนดบทบัญญัติอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี ตลอดจนมาตรการที่จะบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาอันสมควร ขณะเดียวกัน กำหนดให้ในกรณีที่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น คู่กรณีฝ่ายชนะคดีอาจยื่นคำขอต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดแล้วแต่กรณี เพื่อให้การปฏิบัติตามคำบังคับได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอการปฏิบัติตามคำพิพากษาในระหว่างการพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์
 
 
 
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์