กะเหรี่ยงแก่งกระจานยื่นกรรมการมรดกโลกขอแก้ไขปัญหาก่อนประกาศมรดกโลก

14 มี.ค. 2559 รายงานข่าวแจ้งว่า ชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย อำเภอแก่งกระจาน เพชรบุรี ที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมในพื้นที่ แต่ถูกบังคับอพยพ ตลอดจนเผาบ้านเผายุ้งฉาง ในพื้นที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จำนวน 72 คน นำโดยนายสิทธิพล รักจงเจริญ พี่ชาย 'บิลลี่' พอละจี รักจงเจริญ แกนนำชาวกะเหรี่ยง ที่สูญหาย ได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการมรดกโลก ผ่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ(IUCN) ประจำประเทศไทย ขอให้ดำเนินการช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงก่อนประกาศพื้นที่เป็นมรดกโลก

สำหรับเนื้อความในจดหมายที่ยื่นนั้น ระบุว่า ตามที่ประเทศไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการเสนอให้พื้นที่ป่า แก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ทำให้ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณนี้มานานก่อนที่เจ้าหน้าที่ทางการไทยจะเข้ามาประกาศเป็นพื้นที่ป่าทับที่ทำกินที่อยู่อาศัย มีความกังวลที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อเสนอให้พื้นที่แก่งกระจาน ซึ่งเป็นบ้านถิ่นฐานเป็นมรดกโลก และไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อการเสนอให้พื้นที่แก่งกระจานเป็นมรดกโลก ทั้งกำหนดอนาคตของตนเองในพื้นที่เหล่านี้ ตลอดจนไม่มีความชัดเจนในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ที่จะให้ชาวบ้านกะเหรี่ยงซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของพื้นที่นี้มีความมั่นคงสามารถดำรงชีวิตทางวัฒนธรรมด้วยตนเองได้ และมีการบังคับอพยพชาวบ้านและชุมชนจากที่ทำกินเดิม ซึ่งเป็นแผ่นดินแม่ตลอดมา ไม่ยอมรับในสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม

ชาวกะเหรี่ยงจึงมีข้อเสนอ 6 ข้อ เพื่อให้การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ได้แก่  1. ต้องมีการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนที่ออกโดยผิดพลาดทับที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง  2. ให้ชาวกะเหรี่ยงกลับไปทำกินและอยู่อาศัยในพื้นที่อยู่อาศัยเดิมก่อนมีการบังคับอพยพ  3. จัดที่ทำกินที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้เพียงพอและสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง อาทิ ไร่หมุนเวียน  4. ออกเอกสารรับรองสัญชาติไทยให้กับชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมทุกคน  5. รับรองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและการดำเนินนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง  และ 6. การขึ้นทะเบียนต้องเป็นการขึ้นทะเบียนร่วมฐานะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติ

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์