อ้างความเรียบร้อยห้วงเปลี่ยนผ่าน คสช.สั่งเบรกจัดเลือกตั้งนายก-กก.สภาทนายความ

อ้างความเรียบร้อยห้วงเปลี่ยนผ่าน ใช้มาตรฐานเดียวอปท. คสช.สั่งเบรกจัดเลือกตั้งนายก-กก.สภาทนายความ ด้านทนาย นปช. ชี้เลือกนายกสภาทนายฯ ไม่ต่างจากเลือกนายกสมาคมฟุตบอลที่เพิ่งเลือกไป ชี้ไม่ใช่การชุมนุมทางการเมือง

18 มี.ค. 2559 เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา เผยแพร่หนังสือจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงวันที่ 16 มี.ค. 2559 โดย พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท รองเลขาธิการ คสช.ทำการแทนเลขาธิการ คสช. มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งนายก และกรรมการสภาทนายความ เพื่อให้ชะลอการจัดการเลือกตั้งนายก และกรรมการสภาทนายความชุดใหม่ ในวันที่ 24 เม.ย. 59 ออกไปก่อน

หนังสือดังกล่าวยังระบุด้วยว่า โดยให้คณะกรรมการสภาทนายความที่พ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ. 2528 การเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ มีสมาชิกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการกำหนดหน่วยเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดตามเขตอำนาจศาลเป็นการดำเนินกิจกรรมที่ขัดแย้งกับประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 ที่บังคับใช้กับทุกกลุ่มทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเรียบร้อยของประเทศเป็นส่วนรวมในห้วงเปลี่ยนผ่าน จึงเห็นสมควรให้ชะลอไปก่อน เช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศ คสช.ที่ 85/2557
 
อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กแฟนเพจสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่บันทึกข้อความ ที่ คต.81/2559 จากส่วนงานศูนย์การเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ รายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกรับเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความชุดใหม่ โดยในหัวจดหมายระบุเมื่อวันที่ 29 ก.พ. ส่งถึงผู้อำนวยการศูนย์เลือกตั้งฯ โดยหนังสือระบุถึงการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ ตั้งแต่วันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา มีสมาชิกสภาทนายความได้สมัครรับเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ ปี พ.ศ. 2559-2562 ทั้งประเภทกรณีการสมัครเป็นคณะและกรณีการสมัครอิสระ โดยสรุปได้เรียงตามลำดับหมายเลขของผู้สมัครในตำแหน่งนายกสภาทนายความ จำนวน 7 คน และผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการสภาทนายความ จำนวน 52 คน
       
พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายชื่อผู้สมัคร นายกฯ กรรมการสภาทนายความ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยลงชื่อ หัวหน้าศูนย์อำนวยการเลือกตั้งกำกับฯ ทั้งนี้ การเลือกตั้งดังกล่าวเพื่อแทนสภาทนายความชุดเดิมที่พ้นตำแหน่งไป หลังจากสภาทนยาชุดเดิมที่มีนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสภาทนายความ และในการเลือกตั้งครั้งใหม่ นายเดชอุดมก็ได้ลงสมัครอีกหนึ่งวาระ
 

ประกาศศูนย์อำนวยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ ปี 2559-2562 เรื่อง ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ...

โพสต์โดย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ บน 2 มีนาคม 2016

ขณะที่บีบีซึไทยรายงานด้วยว่า นายกสภาทนายความคนปัจจุบัน นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ กล่าวกับบีบีซีไทยว่ายังไม่เห็นจดหมายดังกล่าวได้รับทราบว่ามีการส่งจดหมายไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งของสภาทนายแล้ว อย่างไรก็ตาม คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะสภาทนายความเองมีกฎให้นายกและคณะกรรมการชุดปัจจุบันรักษาการไปก่อนได้ เชื่อว่าจะไม่มีการอุปสรรคในการทำงานในระหว่างรักษาการ
 
ทนาย นปช. ชี้เลือกนายกสภาทนายฯ ไม่ต่างจากเลือกนายกสมาคมฟุตบอลที่เพิ่งเลือกไป
 
วิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ นปช. โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในลักษณะสาธารณะตั้งข้อสังเกตต่อหนังสือดังกล่าว ว่า
 
1.เป็นอำนาจของคสช.หรือไม่ และโดยหนังสือดังกล่าวนี้ไม่มีการอ้างอิงที่มาของอำนาจโดยตรงให้กระทำได้ ผู้ที่สั่งการกระทำได้หรือไม่เพียงใด?

2. มีการรายงานเป็นหนังสือของสภาทนายตามอ้างถึง1. และ 2. คือเรื่องใด ประเด็นใด ข้อเท็จจริงถูกต้องตามสภาพปัญหาหรือไม่ หรือเพียงยกขึ้นกล่าวอ้างเองจากผู้ที่รายงานไป แต่มีข้อมูลยังไม่ยืนยันว่า บิดเบือนว่าเป็นเรื่องการเมือง ที่จะมีการชุมนุมและการปราศรัยทางการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องเหลวไหล

3. ประกาศคสช.ฉบับที่ 7/2557 และฉบับที่ 85/2557 ตามอ้างถึง 3. และ 4. เกี่ยวข้องอะไรกับการเลือกตั้งนายกสภาทนายและกรรมการฯ มิใช่เรื่องการชุมนุมทางการเมือง ทั้งมิใช่เรื่องการกระจายอำนาจหรือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาของการบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความเป็นวาระปกติผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นนักกฎหมายผู้ประกอบวิชาชีพ จึงไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างที่อ้าง

4. เหตุผลให้ชะลอการเลือกตั้งฯ ไม่มีความสมเหตุสมผลในตัว และน่าจะไม่ใช่ภาระหน้าที่ของคสช. ที่จะรักษาความสงบใด เพราะการเลือกตั้งของทนายความไม่เคยเกิดความไม่สงบไม่เคยมีขบวนการทางการเมืองมาปิดหน่วยเลือกตั้งหรือขัดขวางการลงคะแนน ซึ่งการเลือกตั้งนี้จึงไม่แตกต่างกับการเลือกนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ที่พึ่งเลือกมาไม่นานนี้

5. ทนายบางส่วนในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ออกมาคัดค้านและแสดงความไม่เห็นด้วยกับร่างพรบ.ทนายความ พ.ศ.... ซึ่งเป็นผลมาจากการเสนอร่างฯโดยมิได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยจากทนายความทั่วประเทศ และเป็นร่างฯกระทบต่อสิทธิประชาชน ซึ่งต้องมีการรับฟังความคอดเห็น แต่กรรมการชุดที่กำลังจะหมดวาระลงนี้ มิได้กระทำใช่หรือไม่

6. การให้รักษาการไปโดยไม่มีกำหนด เปรียบได้กับไม่ต้องพ้นวาระและดำรงตำแหน่งได้โดยไม่ต้องเลือกตั้งโดยวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตย อาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าคสช.กำลังขยายขอบอำนาจก้าวล่วงแต่งตั่งบุคคลใดๆก็ได้ภายใต้การปกครองของตนใช่หรือไม่

7. ทนายความทั่วประเทศต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและสามารถแสดงออกทางความคิดในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 มี.ค. 2559 นี้ และควรจะมีการแถลงความชัดเจนของการประชุม และชี้แจงที่มาอย่างละเอียดของหนังสือที่ให้ชะลอต่อสมาชิกสภาทนายความด้วย

 
 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง