กรธ. รับลูกข้อเสนอ คสช. 250 ส.ว.ช่วงเปลี่ยนผ่าน พร้อมเปิดทางนายกฯ ‘คนนอก’

กรธ. รับข้อเสนอ คสช. ยอมบัญญัติ 250 ส.ว. ช่วงเปลี่ยนผ่าน เปิดที่นั่ง ผบ.เหล่าทัพ แต่ขอทดลองเลือกไขว้ 50 คน จาก 20 อาชีพ ที่มานายกฯ ให้พรรคการเมืองเสนอ 3 รายชื่อ แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมเลือกตัวนายกฯนอกบัญชี ยันบัตรเลือกตั้งมีใบเดียว

22 มี.ค. 2559 มติชนออนไลน์ รายงานว่า เมื่อเวลา 16.10 น. นรชิต สิงหเสนี โฆษก กรธ. แถลงผลการประชุม กรธ. ว่าตามที่มีข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงบทเฉพาะกาลในร่างรัฐธรรมนูญจากแม่น้ำ 4 สาย ซึ่งส่งหนังสือมาให้ กรธ.ประกอบการพิจารณานั้น ขณะนี้ กรธ. ได้พิจารณาจนได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว โดยวิธีการได้มาซึ่งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เอกสารที่ส่งมาระบุว่ามีผู้เสนอเป็นอันมากว่าควรใช้แบบบัตรเลือกตั้งจำนวน 2 ใบ รวมทั้งการกำหนดให้มีเขตเลือกตั้งใหญ่ ซึ่งแนวทางนี้ไม่ได้เป็นข้อเสนอจากแม่น้ำ 4 สาย ดังนั้น กรธ. พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถเข้ากับหลักการที่ กรธ. วางไว้ในร่างรัฐธรรมนูญได้ จึงยืนยันว่าเราจะใช้บัตรเลือกตั้งแบบใบเดียว โดยส่วนนี้จะไม่มีการระบุไว้ในบทเฉพาะกาล

นรชิตกล่าวต่อว่า ประเด็นที่มาของวุฒิสภา (ส.ว.) นั้น กรธ. พิจารณาแล้วเห็นว่า จะเขียนในบทเฉพาะกาล ให้ระยะแรกมี ส.ว. มาจากการสรรหา จำนวน 250 คน ตามข้อเสนอแม่น้ำ 4 สาย แต่ขอให้จำนวน 50 คนจากทั้งหมด 250 คน สรรหาจากผู้ได้รับเลือกตามสาขาวิชาชีพ 20 สาขาวิชาชีพตามที่ กรธ. กำหนดไว้เดิม โดยหลักการจะมีการเลือกโดยวิธีการสมัครเช่นเดิม ตั้งแต่ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เบื้องต้นมองไว้น่าจะมีประมาณ 231 คน จาก 77 จังหวัด และจาก 231 คน ก็ขอให้คณะกรรมการสรรหาประมาณ 7-8 คน เลือกจาก 231 คน ให้เหลือ 50 คน ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวจะเป็นปลาน้ำเดียวกันจากคนที่มาจากการสรรหา รวมทั้งเป็นการทดลองวิธีการของ กรธ. ว่าสามารถปฏิบัติได้โดยคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

นรชิตกล่าวต่อว่า ส่วนอำนาจของ ส.ว. ให้มีอำนาจตามปกติ บวกกับอำนาจที่แม่น้ำ 4 สายขออำนาจในการผลักดันกฎหมายปฏิรูป การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ รวมทั้งถ้าขัดกันระหว่างสภาผู้แทนกับวุฒิสภาในเรื่องกฎหมายปฏิรูป ก็ให้มีการพิจารณาในที่ประชุมร่วม ส่วนการพิทักษ์รัฐธรรมนูญเราเขียนไว้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณา 2 สภาร่วมกัน ที่เรียกว่ารัฐสภา ส่วนการบริหารประเทศ ที่บอกว่าให้ ส.ว. มีอำนาจขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ รวมทั้งลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล ทาง กรธ. คิดว่าเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร จึงไม่ได้มีบทบัญญัตินี้ไว้ในบทเฉพาะกาล

นรชิตกล่าวต่อว่า ส่วนการให้พรรคการเมืองเสนอชื่อบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี 3 ชื่อ ทางแม่น้ำ 4 สาย เสนอว่าขอให้ไม่ใช้บทบัญญัติที่ให้เสนอ 3 รายชื่อเป็นนายกฯ กรธ. พิจารณาแล้วเห็นว่าการเลือกนายกรัฐมนตรี ยังคงยืนยันในหลักการที่ให้พรรคการเมืองต้องเสนอชื่อว่าที่นายกฯจำนวน 3 คนตามเดิม แต่หากเกิดกรณีสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถเลือกนายกฯได้ให้มีการประชุมรัฐสภา คือการประชุมร่วมกันของสภา และวุฒิสภา เพื่อขอยกเว้นการเลือกนายกฯนอกบัญชี 3 คน ซึ่งถ้ารัฐสภาโดยเสียงข้างมาก 2 ใน 3 เห็นด้วยก็ให้กระทำได้ สำหรับการเรียกประชุมรัฐสภาดังกล่าว ถ้ามี ส.ส. เข้าชื่อกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสภา ก็สามารถเรียกประชุมรัฐสภาได้ โดยมติที่จะขอยกเว้นการเลือกนายกฯนอกบัญชี ต้องใช้เสียง 2 ใน 3 เห็นด้วย เมื่อได้รับการยกเว้น ตามมติของรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว ก็กลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ดำเนินการเลือกนายกฯกันเอง โดยวุฒิสภามีบทบาทเพียงร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติการยกเว้นไม่ใช่ให้ เลือกนายกฯมาจากนอกบัญชี 3 ชื่อได้

เมื่อถามว่า จะไม่มีผู้นำเหล่าทัพใน ส.ว. อีกแล้วหรือไม่ นรชิต กล่าวว่า ผู้นำเหล่าทัพเป็นสิ่งที่เราจะพิจารณา แต่เท่าที่มีการพูดคุยกันอาจเปิดทางว่ากรณีของการสรรหาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาที่ระบุไว้ประมาณ 8-10 คนที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หรือรัฐบาล ขณะเดียวกันอาจเปิดช่องว่าสามารถให้ผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช. สามารถได้รับการสรรหาเป็น ส.ว. ได้ไม่เกินร้อยละ 2.5 หรือร้อยละ 5 ก็ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ กรธ. เปิดช่องไว้ให้

เมื่อถามว่า จะมีการเปิดคุณสมบัติไม่ห้ามข้าราชการประจำนี้เข้ามาดำรงตำแหน่งด้วยหรือไม่ นรชิต กล่าวว่า กรณีนี้เป็นข้อยกเว้น เฉพาะ ส.ว. ตามบทเฉพาะกาล

“หลักการ ส.ว. ถือเป็นการพบกันครึ่งทาง เพื่อให้เรามีประสบการณ์สำหรับการเลือกตั้ง ส.ว. ทางอ้อม แบบที่กำหนดไว้ในบทถาวร ขณะที่อีก 200 คน ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา โดยกำหนดให้ ส.ว. 6 คน สามารถเป็นข้าราชการประจำได้ แต่ไม่ได้ระบุว่า ต้องเป็นผู้นำเหล่าทัพเหมือนตามคำขอ “โฆษกกรธ.กล่าว

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์