มีชัย เผย วิษณุไม่ติดใจอะไร เหตุปรับแก้ร่างไม่ครบตามข้อเสนอ

ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบุ ส่งข้อสรุปบทเฉพาะกาลที่ปรับแก้ให้รัฐบาลแล้ว เบื้องต้นรองนายกฯ วิษณุ ไม่มีข้อติดใจ มองพิจารณาตามเหตุผล คาด คสช.ไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติมแล้ว

23 มี.ค. 2559 เว็บข่าวรัฐสภา รายงานว่า มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(ปธ.กรธ.) เปิดเผยว่า ได้ส่งข้อสรุปบทเฉพาะกาลที่ กรธ.ปรับแก้ให้ วิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี  เรียบร้อยแล้ว  พร้อมอธิบายเหตุผล เพื่อให้เรียนนายกรัฐมนตรีรับทราบ ซึ่งวิษณุไม่ได้ติดใจอะไร และคิดว่าไม่น่าจะมีข้อเสนอเพิ่มเติมจากรัฐบาลแล้ว ส่วนที่มาของ ส.ว. ที่ กรธ.มีมติให้มี 250 คน ตามข้อเสนอของ คสช.นั้น เพราะต้องการให้มาสานต่องานปฏิรูปซึ่งมีทั้งเรื่องที่ต้องดำเนินการในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งแบ่งเป็น ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้ง 200 คน และอีก 50 คนใช้วิธีการสรรหาจากกลุ่มอาชีพ ตามวิธีการของ กรธ. เพื่อเป็นการทดสอบระบบการเลือก ส.ว. ในอนาคตไปในตัวด้วย  ขณะหน้าที่ของ ส.ว. ยังเป็นไปตามปกติ ยืนยันไม่มีอำนาจอภิปรายไม่ไว้วางใจ และไม่มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี  รวมถึงจะเขียนเปิดให้มีข้าราชการประจำเข้าไปเป็น ส.ว. ได้ โดยตำแหน่งไม่เกินร้อยละ 2.5 ขณะเดียวกันไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นผู้นำเหล่าทัพหรือฝ่ายความมั่นคง ซึ่งขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสรรหาที่ คสช. แต่งตั้ง จะเป็นผู้คัดเลือก โดยมีหลักเกณฑ์มาจากคนที่รอบรู้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนระบบเลือกตั้งที่ กรธ. ยืนยันใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว นายมีชัยอธิบายว่าเพราะ กรธ.ได้อธิบายหลักการนี้จนประชาชนเกิดความเข้าใจแล้ว  หากกลับไปเปลี่ยนจะทำให้ยุ่งยาก 

มีชัย กล่าวต่อไปว่า การให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรี 3 รายชื่อ ยังเป็นไปตามเดิม แต่ได้กำหนดให้ กรณีที่เกิดข้อขัดแย้งไม่ต้องการให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอก ให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถเข้าชื่อกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งเพื่อยื่นต่อประธาน รัฐสภาขอเปิดประชุมร่วมระหว่าง ส.ส. และ ส.ว.  เพื่อหาทางออก โดยรัฐสภาจะต้องมีมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เพื่อยกเลิกเงื่อนไขเลือกนายกรัฐมนตรีในบัญชี และเมื่อรัฐสภามีมติแล้ว จึงให้สภาผู้แทนราษฎรเลือกนายกรัฐมนตรี

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์