'ปลัดแรงงาน' ยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาฯ 187 แก่ ILO เน้นความปลอดภัยในการทำงาน

24 มี.ค. 2559 รายงานข่าวจากกระทรวงแรงงานแจ้งว่า นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวง และโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการยื่นจดทะเบียนสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ 2006 ต่อ Mr. Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้เป็นอนุสัญญาฉบับที่ 16 ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน โดยอนุสัญญานี้ จะมีผลบังคับใช้อีก 12 เดือนถัดไปนับจากวันที่ให้สัตยาบัน

ทั้งนี้ สาระสำคัญของอนุสัญญาฉบับที่ 187 จัดเป็นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศฉบับพื้นฐานด้านความปลอดภัย และอาจารย์อาชีวอนามัย ซึ่ง ILO ได้ยกร่างขึ้นเพื่อให้เป็นกรอบแนวทาง สำหรับการบริหารจัดการ และดำเนินงานความปลอดภัยระดับชาติ และผลักดันรัฐสมาชิกพิจารณาให้สัตยาบัน โดยมีเนื้อหาสาระของอนุสัญญา มุ่งเน้นเกี่ยวกับการจัดให้มีองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวาระงานที่มีคุณภาพ  (Decent Work) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบธรรมนูญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)  ที่ได้กำหนดหลักการว่า คนทำงานทุกคน ควรได้รับการคุ้มครองป้องกัน มีให้เกิดการเจ็บป่วย โรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน โดย ILO ได้ประมาณการว่า ความสูญเสียจากการประสบอันตรายจากการทำงานในแต่ละปี ของแต่ละประเทศ คิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ขณะที่นายจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในเรื่องต่างๆ ที่มีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ด้วยการดำเนินการในเชิงการป้องกันที่ดี  การจัดทำรายงานข้อมูล และการตรวจสอบ ซึ่งมาตรฐานแรงงานของ ILO เกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัยได้กำหนดให้มีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับภาครัฐ  นายจ้างและลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน  ซึ่ง ILO ได้ประกาศรับรองยุทธศาสตร์โลก ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่รวมถึงการแนะนำวัฒนธรรมในเชิงป้องกัน การส่งเสริมและการพัฒนาตราสารที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุนเชิงเทคนิควิชาการ ในปีพ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์