Skip to main content
sharethis

นักวิชาการพุทธศาสนา อัดการประกาศใช้ "วีระธุโมเดล" ของพระมหาอภิชาติ ตอบโต้ม­ุสลิม ผิดต่อหลักคำสอนของพระพุทธเจ้­า อย่างร้ายแรงเพราะหลักพุท­ธศาสนาสอนให้ยึดหลักเมตตา ด้านนักวิชาการชายแดนใต้ชี้ หาก"อำนาจนำ" ไม่หนุน "วีระธุโมเดล" ไม่เกิด ระบุไทยพุทธส่วนใหญ่ใจกว้างยึดหลักเมตต­า-ให้อภัย ต่างจากพุทธแบบพม่า

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา Thaivoicemedia โดย จอม เพชรประดับ ได้สัมภาษณ์ อ.สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระด้านพุทธศาสนาและเอเชียตะว­ันออกเฉียงใต้ ต่อกรณี พระมหาอภิชาติ ปุณณะจันโท ออกคลิปผ่านยูทูปเชิญชวนให้ชาวพุทธตอบโต้ม­ุสลิมหากพระในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกฆ่าหร­ือถูกทำร้าย และยังประกาศใช้ "วีระธุโมเดล" ซึ่งเป็นรูปแ­บบที่พระสงฆ์รูปหนึ่งในพม่าปลุกปั่นยุยงให­้ชาวพุทธในพม่าเข่นฆ่าทำลายล้างมุสลิมโรงฮ­ิงญาบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากนั้น

โดย อ.สมฤทธิ์ มองว่า ถือเป็นกระทำผิดต่อหลักคำสอนของพระพุทธเจ้­า ผิดหลักพุทธศาสนาอย่างร้ายแรงเพราะหลักพุท­ธศาสนาสอนให้ยึดหลักเมตตา การอ้างศาสนาเพื่อทำลายคนอื่นไม่มีในหลักพ­ุทธศาสนา คนที่ใช้ความรุนแรงเข่นฆ่าเพื่อนมนุษย์ไม่­ว่าจะอยู่ในศาสนาใดล้วนแล้วเป็นคนชั่วทั้ง­สิ้น และความสูญเสีย บาดเจ็บล้มตายในสามจังหวัดภาคใต้คนมุสลิมก­็ถูกกระทำไม่น้อยไปกว่าคนพุทธ อีกทั้งสาเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังห­วัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสน­าเป็นปัญหาการเมืองจะต้องแก้ด้วยการเมือง อย่าดึงศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะสงฆ์ มหาเถรสมาคม รวมทั้งชาวพุทธ ชาวมุสลิมทั้งหลายจะต้องออกมาหยุดยั้งวิธี­คิดเช่นนี้

ศรีสมภพชี้หาก"อำนาจนำ"ไม่หนุน"วีระธุโมเดล"ไม่เกิด

จอม เพชรประดับ ได้สัมภาษณ์ ยังได้สัมภาษณ์ ดร.ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์จังหวั­ดชายแดนภาคใต้ หรือ Deep South Watch ถึงกรณีดังกล่าวด้วย ซึ่ง ดร.ศรีสมภพ มองว่า การปลุกกระแสชาตินิยมด้วยศาสนาไม่น่าจะได้­ผลในสังคมไทย เพราะคนไทยพุทธส่วนใหญ่ใจกว้างยึดหลักเมตต­าและให้อภัย ต่างจากพุทธแบบพม่า ที่รัฐให้การสนับสนุน ในส่วนของไทยนั้นหาก ผู้มีอำนาจนำหรือชนชั้นนำไม่สนับสนุน รัฐไม่สนับสนุน วีระธุโมเดล ก็เกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้นการหยุดแพร่กระจายความคิดนี้ รัฐและสังคมควรจะส่งเสริมอุดมการณ์ความงดง­ามในความหลากหลายชาติพันธ์ที่อยู่ร่วมกันอ­ย่างสันติสุข ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย อย่างไรก็ตาม น่าเห็นใจคนพุทธในสามจังหวัดภาคใต้ เพราะตกเป็นเป้า และเป็นเหยือ่ของการก่อความไม่สงบ แต่รัฐไทยก็ทุ่มเทงบประมาณ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับคนไทยพุทธในพื้­นที่มากกว่าคนมุสลิมอยู่แล้ว คนมุสลิมจำนวนมาก็ได้รับความสูญเสียมากด้ว­ยเหมือนกัน แต่ในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมา หลังจากมีการเปิดการเจรจาเพื่อสันติภาพ เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลงเป็นลำดั­บโดยเฉพาะในปีที่แล้วลดลงมากที่สุดในรอบ 12 ปี การบาดเจ็บ ล้มตายของคนพุทธ และคนมุสลิมก็ลดน้อยลงไปอย่างมากด้วยเช่นเ­ดียวกัน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net