คนทำงานบ้านทั่วโลกร้อยละ 90 ไม่มีประกันสังคม ที่ฮ่องกงร้อยละ 17 ถูกใช้แรงงานบังคับ

รายงานชิ้นใหม่ ILO ระบุ 60 ล้านคนจาก 67 ล้านคนของคนทำงานบ้านในโลกไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการ-ประกันสังคมงานบ้านถูกมองว่าเป็นงานที่ถูกประเมินคุณค่าต่ำและไม่ได้รับการปกป้อง ด้านผลสำรวจในฮ่องกงพบแม่บ้านร้อยละ 17 ถูกใช้แรงงานบังคับ

คนทำงานบ้านในโลกไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการ-ประกันสังคมงานบ้านถูกมองว่าเป็นงานที่ถูกประเมินคุณค่าต่ำและไม่ได้รับการปกป้อง ด้านผลสำรวจในฮ่องกงพบแม่บ้านร้อยละ 17 ถูกใช้แรงงานบังคับ (ที่มาภาพ: justicecentre.org.hk)

27 มี.ค. 2559 เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้เปิดเผยรายงาน Social protection for domestic workers: Key policy trends and statistics ระบุว่าราวร้อยละ 90 หรือ 60 ล้านคนจาก 67 ล้านคนของคนทำงานบ้านในโลกไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการ-ประกันสังคม ทั้งนี้งานบ้านถูกมองว่าเป็นงานที่ถูกประเมินคุณค่าต่ำและไม่ได้รับการปกป้อง โดยกลุ่มแรงงานข้ามชาติถือเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุด และส่วนใหญ่แล้วคนทำงานบ้านกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้หญิง

อิซาเบล ออร์ติซ (Isabel Ortiz) ผู้อำนวยการฝ่ายปกป้องทางสังคมของ ILO ระบุว่า “เมื่อคนทำงานบ้านมีอายุมากไปหรือได้เจ็บป่วยพวกเขาจะถูกไล่ออกโดยที่ไม่มีเงินบำนาญหรือรายได้ยังชีพที่เพียงพอ”

โดยในรายงานฉบับนี้ระบุว่างานบ้านส่วนใหญ่เป็นงานที่ถูกประเมินคุณค่าต่ำและไม่ได้รับการปกป้องทางสังคม แม้แต่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอิตาลีพบว่าประมาณร้อยละ 60 ของคนทำงานบ้านก็ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ขณะที่ในฝรั่งเศสและสเปนร้อยละ 30 ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมเช่นกัน สำหรับผู้อพยพที่กลายมาเป็นแรงงานข้ามชาติ เมื่อต้องการทำงานเป็นคนทำงานบ้านการได้รับสวัสดิการและการปกป้องทางสงคมเป็นเรื่องยากลำบากโดยเฉพาะในยุโรปที่กำลังเผชิญกับคลื่นของผู้อพยพครั้งใหญ่

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ยุติธรรมฮ่องกง (Justice Centre Hong Kong) เผยรายงาน “Coming Clean: The prevalence of forced labour and human trafficking for the purpose of forced labour amongst migrant domestic workers in Hong Kong” ที่สำรวจคนทำงานบ้านกว่า 1,000 คน พบว่าร้อยละ 17 ถูกบังคับใช้แรงงานและมีถึงร้อยละ 14 ที่ถูกล่อลวงมาทำงาน และแม้กฎหมายฮ่องกงกำหนดให้นายจ้างจะต้องให้แม่บ้านมีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน มีวันหยุดตามเทศกาลรวม 12 วันตลอดทั้งปี แต่พบว่ายังมีการละเมิดกฎหมายอยู่มาก โดยเฉลี่ยแม่บ้านต้องทำงานวันละ 11.9 ชั่วโมงและคนทำงานบ้านร้อยละ 36.7 ยังต้องทำงานในวันหยุด เกือบร้อยละ 72 ได้รับค่าจ้างน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ ร้อยละ 40 ไม่มีห้องส่วนตัว ในจำนวนนี้ถึง 35.2 ต้องนอนห้องเดียวกับเด็กหรือคนชราที่ดูแล

ทั้งนี้ในรายงานระบุว่าปัจจัยสำคัญที่สุดของการถูกบังคับใช้แรงงานคือการมีหนี้สิน นับตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงานบ้านในฮ่องกงคนทำงานบ้านจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ทั้งค่าสมัคร ฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมบรรจุเข้าทำงาน การตรวจร่างกาย ประกันภัย หนังสือรับรอง ค่าทำหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการให้เงินกู้ โดยในรายงานระบุว่าผู้ให้ข้อมูลกว่าร้อยละ 35 มีหนี้สินเทียบเท่าหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของรายได้ทั้งปี โดยผู้ที่ได้งานบ้านในฮ่องกงเฉลี่ยแล้วต้องจ่ายเงินเดือน 7 เดือนไปกับการชำระหนี้

อนึ่งปัจจุบันคนทำงานบ้านในฮ่องกงมีทั้งหมดประมาณ 336,000 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติมาจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์