โฆษก ก.แรงงาน แจงเด็กยังช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านได้ ไม่ว่าอายุเท่าใดก็ตาม

โฆษก ก.แรงงาน ห้ามนายจ้างจ้างเด็กต่ำกว่า15 ปี ทำงานทุกประเภทกิจการ ระบุจะเพิ่มโทษนายจ้างใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ส่วนเด็กจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านไม่ว่าอายุเท่าใดก็สามารถที่ทำได้ตามปกติเนื่องจากเป็นวัฒนธรรมในสังคมไทยที่มีมาอย่างยาวนาน

 
4 เม.ย. 2559 รายงานข่าวจากกระทรวงแรงงานแจ้งว่า นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารที่ยังคลาดเคลื่อนกรณีนายจ้างจ้างแรงงานเด็ก ซึ่งอาจสร้างความสับสนแก่สังคมได้ อาทิมีสื่อออนไลน์บางสำนักนำเสนอว่ากระทรวงแรงงานห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนั้น กระทรวงฯขอเรียนชี้แจงว่ากรณีข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเป็นอย่างมาก ซึ่งกรณีนี้มีเพียง ให้เจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ห้ามนายจ้างจ้างงานแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานในทุกประเภทกิจการเท่านั้น เนื่องจากจะมีการเพิ่มบทลงโทษนายจ้างในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ส่วนกรณีเด็กจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านไม่ว่าอายุเท่าใดก็ตามก็สามารถที่ทำได้ตามปกติเนื่องจากเป็นวัฒนธรรมในสังคมไทยที่มีมาอย่างยาวนาน และกระทรวงแรงงานส่งเสริมและสนับสนุนอย่างยิ่งเพราะเห็นว่าไม่ว่าเด็กวัยใดก็ตามเมื่อช่วยงานบ้าน ก็จะสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งยังได้เรียนรู้ การทำงานตั้งแต่วัยเด็กก่อนเข้าสู่วัยทำงาน ซึ่งนอกจากทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจแล้ว ยังทำให้เด็กไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
 
นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจ้างงานแรงงานเด็กของนายจ้างกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยได้มีการเพิ่ม บทลงโทษความผิดตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่…) พ.ศ.. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541ซึ่งจะ เพิ่มโทษในกรณีนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในงานทั่วไป หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 22 ที่เกี่ยวกับอายุของเด็กในงานเกษตรกรรม และงานประมงทะเลต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่น้อยกว่า 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในเร็วๆ นี้
 

แสดงความคิดเห็น

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์