TCIJ: ส่องเหรียญอีกด้าน ‘นักท่องเที่ยวจีน’ ฤามีอะไร? มากกว่าการเป็น ‘ตัวร้าย’

4 เม.ย. 2559 เว็บไซต์ TCIJ นำเสนอรายงาน ส่องเหรียญอีกด้าน ‘นักท่องเที่ยวจีน’ ฤามีอะไร? มากกว่าการเป็น ‘ตัวร้าย’ โดยในบางส่วนของรายงานระบุว่าหากอยากเป็นประเทศที่ทำรายได้มหาศาลจากธุรกิจท่องเที่ยว คนไทยคงต้องเปิดใจ ใช้ข้อมูล ตัวเลข สถิติมากว่าอคติและความรับรู้จากโซเชียลมีเดียที่หยิบจับด้านเลวร้ายของนักท่องเที่ยวจีนมาขยายความจนเกินจริง จากข้อมูลของหลายแหล่ง พบภาพรวมคุณภาพการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนสูงขึ้น โดยการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 4,425 บาท ในปี 53 เป็น 5,747.95 บาท บาท ในปี 58 และปี 57 พบใช้จ่ายเฉลี่ยในเมืองไทยสูงกว่านักท่องเที่ยวจากยุโรป-อเมริกา ส่วนปี 59 นี้คาดนักท่องเที่ยวจีนจะทะลักไทยถึงหลักสิบล้านคน พบปัญหาบุคลากรด้านท่องเที่ยวไทยไม่พอ-นายทุนจีนแห่ตามมาเปิดธุรกิจรองรับด้วย
 
“ส่งเสียงดัง เอะอะ โวยวาย ไร้ระเบียบ แซงคิว แย่งกันกิน เอาเท้าไปแกว่งในอ่างล้างหน้า ขากถุย ขับถ่ายไม่เลือกที่ ขับรถมาเองขับขี่อันตราย ขี้เหนียว จับจ่ายใช้สอยน้อย ยึดประเทศไทย ฯลฯ”
 
ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจีนที่ทะลักเข้าไทย ถูกฉายภาพในแง่ลบและเปี่ยมไปด้วยอคติตามสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทั้งด้านมารยาทและการประพฤติตัวที่ดูไม่เข้ากับวัฒธรรมอันดีของไทย หลายภาพ-ข่าวเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนนั้นเกินเลยไปถึงขั้นการเหยียดหยามเชื้อชาติ และหลายภาพ-ข่าวได้รับการพิสูจน์ในภายหลังว่าไม่ใช่ฝีมือนักท่องเที่ยวจีน TCIJ จึงชวนเปิดมุมมองส่องเหรียญอีกด้านของนักท่องเที่ยวจีน
 

นักท่องเที่ยวจีนกับเศรษฐกิจไทย ?

จากบทวิเคราะห์ ‘นักท่องเที่ยวจีนยังแกร่ง แม้เศรษฐกิจจีนชะลอตัว’ โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ออกมาในช่วงปลายเดือน ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา ระบุว่า ภาคการท่องเที่ยวไทยในปี 2559 จะเติบโตต่อเนื่องได้อีกจากปี 2558 ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะขยายตัวราวร้อยละ 9 นำโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งมีการใช้จ่ายต่อหัวสูงขึ้นมาก ในปีที่ 2558 ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างชาติสร้างรายได้ให้กับไทยมากถึง 2.23 ล้านล้านบาท จากปริมาณที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 29.8 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีจำนวนมากถึง 7.9 ล้านคน หรือเติบโตร้อยละ 71 จากปี 2557 ทั้งนี้ ในปี 2559 คาดว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจะยังคงเติบโตได้ดีจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนจะยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เนื่องจากคุณภาพการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนสูงขึ้น โดยการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 4,425 บาท ในปี 2553 เป็น 5,747.95 บาท บาท ในปี 2558 และแม้มีการคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลง แต่จะไม่กระทบจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาไทย เนื่องจากไทยยังมีจุดแข็งในด้านราคา
 
ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุว่าไทยถือเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามามากที่สุดในโลก ทั้งนี้ เดินทางเข้ามาไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ของชาวจีนที่ขยายตัวสูงตามเศรษฐกิจที่เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11 ต่อปีในช่วงปี 2552-2557  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวลง และเงินหยวนมีทิศทางอ่อนค่าลง รวมไปถึงการลดลงอย่างรุนแรงของตลาดหลักทรัพย์ในจีน ได้สร้างความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาไทย  อย่างไรก็ดี หากมองถึงรายได้ต่อหัวของชาวจีนที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และจำนวนผู้มีรายได้ปานกลางในจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมถึงสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของชาวจีนที่ยังอยู่ในระดับต่ำ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้จ่ายได้อยู่มาก และเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไทยที่ไม่ได้แพงนักและเพิ่มขึ้นในอัตราช้ากว่ารายได้  ดังนั้น การที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงแต่ยังเติบโตในระดับสูงราวร้อยละ 6-7 จึงจะไม่ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนมาไทยลดลง  ในทางกลับกัน อาจจะได้ประโยชน์จากการที่ผู้มีรายได้สูงได้รับผลกระทบจากราคาหลักทรัพย์ที่ลดลงและหันมาท่องเที่ยวในประเทศที่มีค่าใช้จ่ายถูกลงอีกด้วย
 
สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ "เทศกาลตรุษจีนหนุนชาวจีนเที่ยวไทยไตรมาส 1 ปี 2559 เติบโตร้อยละ 18.4 YoY... ปรับกลยุทธ์รุกตลาด FIT และกลุ่ม Revisit"  ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่าชาวจีนเป็นตลาดนักท่องเที่ยวหลักของไทย ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและส่วนใหญ่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี โดยชาวจีนนิยมเดินทางท่องเที่ยวอย่างคึกคักในช่วงเทศกาลตรุษจีน (ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 10 วัน) ซึ่งเป็นแรงหนุนสำคัญต่อการเติบโตของตลาดชาวจีนเที่ยวไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี จึงเป็นช่วงนาทีทองสำหรับธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ที่ต่างงัดกลยุทธ์ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อเพิ่มยอดขายในระยะนี้  และ “ประเทศไทย” คือปลายทางยอดนิยมของตลาดกรุ๊ปทัวร์จีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2559 โดยคาดว่าจะมีชาวจีนกว่า 3 แสนคนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ และหนุนให้ตลาดจีนเที่ยวไทยเติบโตที่ร้อยละ 18.4 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 ในช่วงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ชาวจีนส่วนใหญ่เป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวกับสมาชิกในครอบครัว โดยมีชาวจีนจำนวนไม่น้อยเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ  จากการสำรวจของเว็บไซต์ Ctrip.com ระบุว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในปี 2559 ชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศสูงสุดเป็นประวัติการณ์  โดยแบ่งเป็นตลาดที่เดินทางท่องเที่ยวกับกรุ๊ปทัวร์มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 50.4 และกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวเองหรือตลาด FIT (Foreign Independent Traveler) คิดเป็นร้อยละ 49.6 ของตลาดชาวจีนเที่ยวต่างประเทศทั้งหมดในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้
 
ด้านสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยในปี 2559 นี้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน ซึ่งถือว่าอาจจะเป็นสถิติใหม่สูงสุดของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเลยทีเดียว
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์