กสม.หนุน ผู้กำกับหญิง ขอให้สตช. ไม่เลือกปฏิบัติ

5 เม.ย.2559 จากกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้มีแนวคิดเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรหญิงให้ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาล โดยให้ความสำคัญกับความสามารถ รวมถึงความเสมอภาค โอกาส และความเท่าเทียมระหว่างเพศ นั้น

อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี กล่าวว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีบทบาทและภาระหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งตนมีความเห็นว่า การเปิดโอกาสให้ตำรวจชั้นสัญญาบัตรหญิงตำแหน่งผู้กำกับได้มีโอกาสดำรงตำแหน่งผู้กำกับประจำสถานี จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมไทย และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals – SDGs) ข้อ 5.5  “สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมีโอกาสที่เท่าเทียม ในการเป็นผู้นำในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ”  ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ

ทั้งนี้ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญและควรปฏิบัติ  คือ 1.  ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และหน่วยราชการอื่นๆ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงด้วยเหตุแห่งเพศสภาพ โดยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ก้าวหน้าขึ้น เพื่อนำไปสู่การสร้างความเท่าเทียม ความเป็นธรรม และความเสมอภาคระหว่างเพศที่แท้จริง       

รวมทั้ง 2. ขอให้ สตช. กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อเป็นการประกันการพัฒนาและความก้าวหน้าในการรับตำแหน่งราชการและปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุกๆ ระดับ  ทั้งนี้ ถือเป็นไปตามหลักการอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี  อีกทั้ง ถือเป็นการสร้างโอกาสในวิชาชีพให้ข้าราชการตำรวจหญิงมีโอกาสพัฒนาตัวเอง และแสดงความสามารถในการก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตามสายงานวิชาชีพต่อไป            

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์