กต.แจงคณะทูตอียู ไทยยึดโรดแมปเลือกตั้งปี 60 ยันหลักสูตรอบรมทำอย่างสุภาพชน

ชี้คำสั่งคสช.ไฟเขียวทหารมีอำนาจปราบผู้มีอิทธิพล รัฐบาลเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย มีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักนิติธรรม 

8 เม.ย. 2559 จากกรณีเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ผ่านมา คณะเอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรป นำโดย ลุยซา ราเกย์ อุปทูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จำนวน 18 ประเทศ ได้เข้าพบกับ ปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรับฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย โดยมีผู้แทนกรมยุโรป กรมองค์การระหว่างประเทศ และกรมสารนิเทศ เข้าร่วมด้วย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันอย่างสร้างสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผย โดยคณธทูตอียูได้เรียกร้องรัฐบาลไทยยึดเสรีภาพในการแสดงออกเพื่อประชามติที่เสรีและเป็นธรรม พร้อมทั้งแสดงความกังวลกรณีเรียกปรับทัศนคติ รวมทั้งคำสั่ง คสช.13/2559 ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีการพูดคุยเรื่องการจำกัดเสรีภาพในการเดินทางด้วย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)  

ด้านเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ รายงานด้วยว่า ฝ่ายไทยได้ชี้แจง ว่า รัฐบาลไทยยึดมั่นการดำเนินการตาม Roadmap โดยกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม Roadmap เพื่อการลงประชามติ ซึ่งในชั้นนี้กำหนดเป็นวันที่ 7 ส.ค. นี้ ซึ่งจะนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปภายในปี 2560 ส่วนการร่างรัฐธรรมนูญนั้น เป็นกระบวนการที่เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม และรัฐบาลมีความชัดเจนในการนำพาประเทศกลับสู่ประชาธิปไตย โดยขณะนี้ การร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จและอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการเพื่อการลงประชามติ โดยในระหว่างนี้ รัฐบาลมุ่งเน้นการดำเนินการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีเป้าหมายคือ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ในประเด็นสิทธิมนุษยชนและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ที่ 13/2559 นั้น ฝ่ายไทย ขอยืนยันว่า รัฐบาลเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยการดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย มีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักนิติธรรม รวมถึงมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ทั้งนี้ คำสั่ง คสช. ที่ 13/2559 มีเจตนารมย์และสาระสำคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้ช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามผู้มีอิทธิพลและผู้กระทำการอันเป็นภัยต่อสังคม เช่น ค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ ค้าประเวณี ซึ่งกระบวนและขั้นตอนการติดตามจับกุมโดยปกติทำได้ล่าช้า มีความเสี่ยง และอาจเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  ส่งผลให้กลุ่มผู้กระทำผิดจำนวนหนึ่งไม่เคยถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ดังนั้น คำสั่งฉบับนี้จะช่วยสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถปกป้องดูแลประชาชนผู้บริสุทธิ์  และนำผู้กระทำผิดขึ้นสู่การพิจารณาของศาล โดยผลการตัดสินคดีจะขึ้นอยู่กับการใช้ดุลพินิจของศาล 

สำหรับแนวคิดการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำการสร้างชาติอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้นำ หรือ แกนนำประชาชนทั่วไปนั้น ฝ่ายไทยยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักปฏิบัติสากล แต่จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันความแตกแยกในสังคมด้วย เนื่องจากขณะนี้ไทยอยู่ในช่วงของการปฏิรูปเพื่อนำสู่ความปรองดองภายในประเทศ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการอย่างสุภาพชน ไม่มีการใช้ความรุนแรงและอาจมีการเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

รายงานข่าวระบุด้วยว่า ไทยมีความพร้อมที่จะปฏิสัมพันธ์กับนานาประเทศ องค์การระหว่างประเทศและภาคส่วนต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ และพร้อมเปิดรับฟังคำแนะนำและข้อคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ และยินดีที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหลายประเทศให้ข้อเสนอแนะอย่างฉันมิตร และได้พยายามมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการดำเนินการตาม Roadmap ของไทย ในการนี้ ฝ่ายไทยเน้นย้ำว่า สถานเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปในประเทศไทยต่างรู้ถึงสถานการณ์ในไทยดีที่สุด จึงหวังว่าจะรับฟังข้อมูลและความเห็นจากทั้งสองด้านเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องอันจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือที่ใกล้ชิดและผลประโยชน์ร่วมกัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์