คนแก่รวมตัวเรียกร้องรัฐจ่ายผู้สูงอายุ จาก 600 เป็น 2,600 เท่าเส้นความยากจน

กลุ่มเครือข่ายขับเคลื่อนระบบบำนาญเดินขบวนเพื่อยื่นหนังสือต่อตัวแทนนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ยกระดับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท เป็นสวัสดิการผู้สูงอายุ 2,600 บาทต่อเดือนเท่ามาตรฐานเส้นความยากจน

8 เม.ย.2559  บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล เครือข่ายขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาติ อันประกอบด้วย เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายสวัสดิการชุมชน  เครือข่ายสลัมสี่ภาค เครือข่ายแรงงานนอกระบบ และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ  รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องต่อตัวแทนนายกรัฐมนตรีให้ยกระดับสวัสดิการบำนาญพื้นฐานให้ทุกคน และกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงชีวิตของผู้สูงวัยที่ยังไม่มีหลักประกันรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงค์ชีวิต

ปัจจุบันตามนโยบายของรัฐ รัฐจะจ่ายเบี้ยให้แก่ผู้สูงอายุเป็นจำนวน 600 บาทต่อเดือน โดยเป็นเพียงนโยบายที่ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐบาลเท่านั้น ทางเครือข่ายฯ ได้เรียกร้องให้รัฐแก้ไขเป็นระบบสวัสดิการบำนาญ โดยเรียกร้องให้มีการจ่าย 2,600 บาทต่อเดือน ซึ่งเท่ากับเส้นความยากจนในปัจจุบันโดยทันที โดยเครือข่ายขับเคลื่อนระบบบำนาญได้มีการแถลงเจตนารมณ์ดังนี้

1.เพื่อจัดให้มีระบบบำนาญแห่งชาติ สำหรับประชาชนทุกคน

2.ระบบบำนาญแห่งชาติ ประกอบด้วย บำนาญพื้นฐาน บำนาญที่มาจากการออมของประชาชน เปรียบได้กับ ปิ่นโตบำนาญ 3 ชั้น คือชั้นข้าว คือชั้นพื้นฐาน รัฐจัดให้เป็นสวัสดิการบำนาญพื้นฐานถ้วหน้า ชั้นสอง ชั้นสาม เป็นบำนาญที่ได้มาจากการออมของประชาชน โดยเฉพาะในวัยทำงาน วัยมีรายได้ ทั้งนี้ รัฐสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ ด้วยการสมทบบางส่วนในการออมของประชาชน

3.มีคณะกรรมการแห่งชาติ เพื่อกำหนดทิศทาง แนวทาง แนวนโยบาย ให้ประเทศชาติมีระบบบำนาญสำหรับทุกคน มีความพอเพียง และมีความยั่งยืน

อรนุช เลิศกุลดิลก จากเครือข่ายผู้สูงอายุกล่าวว่า สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากรายงานการสำรวจจำนวนผู้สูงอายุในปี 2557 มีจำนวนผู้สูงอายุ 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของจำนวนปะชากร ปัจจุบันรัฐจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพให้ผ็สูงอายุราว 63,000 ล้านบาท หากปรับเบี้ยเลี้ยงชีพเป็นบำนาญพื้นฐานตามที่เรียกร้องคาดว่ารัฐต้องใช้งบประมาณมากกว่าแสนล้านบาท ซึ่งรับประกันว่าผู้สูงวัยทุกคนจะมีหลักประกันราได้รายเดือนเพียงพอต่อการใช้ชีวิต

สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานเครือข่ายขับเคลื่อนระบบบำนาญกล่าวว่า รัฐสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบบำนาญได้ เพราะตอนนี้รัฐจ่ายให้ทุกคนอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องปรับแก้กฏหมายให้กลายเป็นบำนาญพื้นฐาน อาจจะเริ่มจากการปรับเพิ่มทีละนิดจนกระทั่งถึง 2,600 บาท โดยทางเครือข่ายฯ ได้หารือกันว่า หากรัฐจะปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก 1% เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการแจกจ่ายบำนาญให้แก่ผู้สูงอายุก็น่าจะเป็นทางที่พอเป็นไปได้ แต่เน้นย้ำว่าต้องนำมาเพื่อพัฒนาสวัสดิการพื้นฐานเท่านั้น

“การจัดการสวัสดิการบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้าเพื่อเป็นหลักประกันทางรายได้เป็นสิทธิของประชาชน ประเทศไทยมีทรัพยากรเพียงพอ หากรัฐมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม คนไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถออมได้เพียงพอเพื่อวัยสูงอายุ เพราะรายได้ต่ำมีความแตกต่างทางรายได้สูง เป็นความล้มเหลวของรัฐบาลที่จะกระจายรายได้” สุรีรัตน์กล่าว

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท