พบสถิติเว็บมหาดไทยระบุปี 57 กาฬสินธุ์ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนทะลุ 24 ล้านต่อเดือน

พบข้อมูลสถิติเว็บกระทรวงมหาดไทยระบุปี 57 กาฬสินธุ์ เฉลี่ยรายได้/ครัวเรือน 24 ล้านต่อเดือน ขัดกับข้อมูล สนง.สถิติแห่งชาติระบุเพียง 13,921 บาท ขณะที่ตัวเลขจำนวนคดีที่จับกุมได้ในภาคเหนือปี ทะลุ 131 ล้าน ผู้สูงอายุภาคใต้ปี 57 ระบุมีถึง 330 ล้านคน

11 เม.ย. 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเฟซบุ๊กมีผู้นำสถิติเกี่ยวกับรายได้จำแนกตามภาคและรายจังหวัด ที่นำมาจากเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย จาก 'สถิติข้อมูลที่สำคัญ กระทรวงมหาดไทย ไตรมาศ3:2558' มาเผยแพร่พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ความถูกต้องของข้อมูลสถิติดังกล่าว โดยรายงานฉบับดังกล่าวระบุว่า จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีข้อมูลที่ถูกตั้งข้อสงสัย เช่น พบว่า ในปี 2557 ภาคเหนือมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีคือ 162 ล้านบาท รองลงมาคือภาคใต้ 51 ล้านบาท ต่อหัวต่อปี และภาคกลาง 32 ล้านบาท ส่วนภาคอีสานมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 14 ล้านบาท ขณะที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนถึง 24 ล้านบาท อันดับ มุกดาหาร 7 ล้านบาทต่อเดือน และตาก 5 ล้านบาทต่อเดือน

ขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ http://service.nso.go.th/ ระบุว่าปี 56 รายได้เฉลี่ย จ.กาฬสินธุ์มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน เพียง  13,921 บาท  ส่วน จ.มุกดาหาร  16,494 บาทต่อเดือน และ จ.ตากเพียง 17,020 เท่านั้น 

จากการตรวจสอบเพิ่มเติมข้อมูลในเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย หรือ www.moi.go.th นั้น มีส่วน 'ข้อมูลสารสนเทศ' ซึ่งเมื่อคลิ๊กเข้าไปจะมีส่วนของ 'ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด' โดยเฉพาะในส่วนของ 'องค์ความรู้เรื่องสถิติ/วิเคราะห์ข้อมูล(45 กลุ่มเรื่อง/32 ตัวชี้วัด)' เมื่อคลิ๊กเข้าไปจะพบ  องค์ความรู้เรื่องสถิติ/วิเคราะห์ข้อมูลฯ  โดย 2. รายงานสถิติข้อมูลสำคัญกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด เมื่อคลิ๊กเข้าไปจะพบกับ สถิติข้อมูลสำคัญกระทรวงมหาดไทย  ตั้งแต่ปี 51 - ปี 58 โดยมีการแยกเป็นรายไตรมาสด้วย
 
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ไม่เพียงข้อมูลรายได้ต่อหัวที่ดูผิดปกติและไม่สอดคล้องกับข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว ตารางแสดงจำนวนคดีที่จับกุมได้ จำแนกรายภาค ปี พ.ศ.2556 - 2558 นั้นก็ดูเป็นตัวเลขที่ผิดปกติ เมื่อข้อมูลแสดงว่า ในภาคเหนือมีจำนวนคดีที่จับกุมได้ในปี 56 ถึง 131 ล้าน ขณะที่ปี 57 ลดลงมาเหลือเพียง 16,238 เท่านั้น ส่วนภาคกลาง ปี 56 มีเพียง 59,888 แต่ปี 57 มีถึง 62 ล้าน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับตารางในรายงานถิติข้อมูลที่สำคัญ กระทรวงมหาดไทย ประจําปี พ.ศ. 2557 หน้า 66 ดังตารางด้านล่าง
 
รวมทั้งตัวเลขผู้สูงอายุในตารางตารางแสดงจำนวนผู้สูงอายุจำแนกรายภาค ปี พ.ศ.2555 - 2557 หน้า 120 ในส่วนของภาคใต้ปี 57 ระบุมีถึง 330 ล้านคน ขณะที่ปี 56 มีเพียง 3,862 คน เท่านั้น
 
ตารางแสดงจำนวนผู้สูงอายุจำแนกรายภาค ปี พ.ศ.2555 - 2557 หน้า 120 (ที่มา :  'สถิติข้อมูลที่สำคัญ กระทรวงมหาดไทย ไตรมาศ3:2558')
 
 
อย่างไรก็ตามสถิติดังกล่าวไม่ได้มีความผิดปกติเฉพาะในรายงานไตรมาศ 3:2558 แต่ ไตรมาศ 2:2558 และ 1:2558 ก็มีความสอดคล้องกัน และหากย้อนกลับไปดู ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี จําแนกรายภาค ปี พ.ศ.2555 - 2557 ในส่วนรายงานสถิติข้อมูลสำคัญกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2557 ที่ตัวเลข รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี ภาคเหนือ ปี 56 อยู่ที่ 159 ล้าน ปี 55 อยู่ที่ 60 ล้าน ภาคกลาง ปี 56 อยู่ที่ 82 ล้าน ปี 55 อยู่ที่ 214 ล้าน ภาคอีสานปี 56 อยู่ที่ 131 ล้าน เช่นเดียวกับปี 55 ที่อยู่ที่ 131 ล้านเช่นกัน ขณะที่ภาคใต้ปี 56 อยู่ที่ 113 ล้านและปี 55 อยู่ที่ 144 ล้าน เป็นต้น
 
 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท