รับหลักการตั้งศูนย์แรกรับเข้า-ส่งกลับแรงงานข้ามชาติตามแนวชายแดน พร้อมศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือ

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานรับหลักการตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและส่งกลับแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน และศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว

22 เม.ย.2559 รายงานข่าวจากกระทรวงแรงงานแจ้งว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 59 ซึ่งการประชุมครั้งนี้คณะอนุกรรมการเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและส่งกลับแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน และศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ที่เสนอโดยกรมการจัดหางาน เนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานจากประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศ และการกลับออกไปนอกประเทศ จะต้องเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดน และกรณีแรงงานต่างด้าวประสบปัญหาหรือความเดือดร้อน ไม่สามารถหาหน่วยงานที่ช่วยเหลือได้สะดวก จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางเพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวได้

โดยศูนย์แรกรับเข้าทำงานและส่งกลับแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนจะดำเนินการพิจารณาอนุญาตทำงาน อบรม ให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลการทำงานและการใช้ชีวิตในประเทศไทย เป็นสถานที่ให้แรงงานต่างด้าวแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย และนายจ้างสามารถตกลงรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานในลักษณะ ไป – กลับ หรือตามฤดูกาล อีกทั้งตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวว่ามีนายจ้างจริงตามสัญญาจ้าง ไม่ได้ถูกชักจูงหรือหลอกลวง และมีความพร้อมที่จะทำงาน ก่อนอนุญาตให้เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ตลอดจนเป็นจุดพักรอแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศ กรณีแรงงานเดินทางกลับปกติ แยกจากกรณีที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกส่งตัวกลับ ซึ่งเป็นภารกิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ทั้งยังเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างนายจ้าง – แรงงานต่างด้าวอีกด้วย

ส่วนศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรึกษา รับทราบปัญหา และส่งต่อให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยคาดว่าจะจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ระนอง สุราษฎร์ธานี สงขลา ตาก เชียงใหม่ และจังหวัดอื่นๆ ตามที่อธิบดีกรมการจัดหางานเห็นสมควร ทั้งนี้การดำเนินการข้างต้น กระทรวงแรงงานจะได้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

“จากมติที่ประชุมวันนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ส่วนการเตรียมการรองรับการขาดแคลนแรงงาน ต้องจัดลำดับความสำคัญ ต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า และติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการประเมินผลการดำเนินงานในทุกเรื่อง” พล.อ.ศิริชัย กล่าวตอนท้าย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท