Skip to main content
sharethis

เปิดมุมมองนักวิชาการชายแดนใต้กรณี 'พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพ ถูกปรับพ้นจากคณะฯ' สามารถ ทองเฝือ มองระยะสั้นอาจช็อกกับข่าวนี้ ระยะยาวอาจไม่มีผลใดๆ หากดำเนินการตามแผนเดิม ด้าน ตายูดิน อุสมาน ชี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น การเจรจาสันติภาพคือหนทางที่ดีที่สุดของการที่จะแก้ไขปัญหา

หลังจาก พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักร(รอง ผอ.ศปป5 กอ.รมน.) ถูกผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.)มีคำสั่งปรับพ้นจากตำแหน่งเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา นักวิชาการที่เกาะติดกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ก็ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่า เป็นการปรับเปลี่ยนตามวาระและไม่มีผลกระทบต่อการพูดคุยสันติสุข เพราะ พล.ท.นักรบอยู่มาหลายปีแล้ว ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาผู้ที่เหมาะสมมาแทน ไม่ใช่ว่าคนนี้จะทำจนตาย

ตายูดิน อุสมาน  “คนที่มาแทนต้องมีคุณสมบัติเหมือน พล.ท.นักรบ”

ตายูดิน อุสมาน ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ตายูดิน อุสมาน ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การที่พล.ท.นักรบถูกปรับพ้นจากคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสันติภาพเป็นอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาพล.ท.นักรบเป็นตัวหลักในการทำงาน เป็นคนที่ลงมาในพื้นที่บ่อยมาก และรู้จักผู้คนทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายเห็นต่าง และผู้อำนวยความสะดวก

“การเปลี่ยนให้คนใหม่มาทำงานจะสามารถทำงานต่อได้เลยค่อนข้างจะทำได้ยาก เพราะจะต้องปรับตัว ทำความรู้จักทุกฝ่าย ที่สำคัญต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันใหม่กับทุกฝ่าย” ตายูดิน กล่าว

ตายูดิน กล่าวว่า คนใหม่ที่จะเข้ามาทำงานแทนพลโทนักรบจะต้องมีคุณสมบัติที่คล้ายๆ กับพล.ท.นักรบ ซึ่งจะต้องจริงจัง จริงใจ มีประสบการณ์ มีเครือข่าย พูดจารู้เรื่อง อธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ เป็นต้น

ตายูดิน กล่าวต่อไปว่า การปรับเปลี่ยนนี้มองได้หลายแง่มุม มุมแรกคือ พล.ท.นักรบทำงานด้านสันติภาพมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้ว ไม่ถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาลชุดปัจจุบัน มุมต่อมาคือ แม้จะมีการพูดคุยกับฝ่ายเห็นต่างแต่เหตุการณ์ยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอด จึงอาจถูกมองว่าการสื่อสารกับฝ่ายเห็นต่างจากรัฐยังไม่ได้ผลหรือยังไม่ถูกใจนายกรัฐมนตรี มุมสุดท้ายคือ นายกรัฐมนตรีอาจมีมุมมองหรือหนทางที่ดีกว่าที่จะลองทดสอบดูก็เป็นได้

“ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น การเจรจาคือหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งทั่วทุกมุมโลกเขาก็ใช้แนวทางนี้ทั้งสิ้น ที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เปลี่ยนแค่เลขานุการเท่านั้น ไม่ได้เปลี่ยนทั้งคณะหรือเปลี่ยนทั้งหมด ดังนั้นกระบวนพูดคุยเพื่อสันติภาพจะยังคงเดินหน้าต่อไปได้” ตายูดิน กล่าว

สามารถ ทองเฝือ “กระบวนการสันติภาพควรเดินตามแผนเดิม”

สามารถ ทองเฝือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

สามารถ ทองเฝือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มองเป็น 2 ระยะ คือ ในระยะสั้น หลังจากที่ข่าวออกมาแรกๆ ก็จะมีผลต่อพื้นที่แน่นอน เนื่องจากพล.ท.นักรบมีความใกล้ชิดกับพื้นที่ มีประสบการณ์หรือมีชั่วโมงบินสูง และเป็นผู้ร่างแผนยุทธศาสตร์ในการพูดคุย ในเชิงจิตวิทยาอาจทำให้คนในพื้นที่รู้สึกช็อกไปกับข่าวนี้ได้

“แต่ในระยะยาว หากกางแผนยุทธศาสตร์ที่พล.ท.นักรบได้ร่างเอาไว้ แล้วคนใหม่มาขับเคลื่อนต่อไปตามยุทธศาสตร์นั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ เพราะในขั้นตอนของแผนยุทธศาสตร์ 3 ระยะ ปัจจุบันยังคงอยู่ในระยะแรกเท่านั้น ซึ่งในระยะแรกที่มี 10 ขั้นตอน ปัจจุบันเท่าที่ติดตามข่าวกำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่ 6 และหากยังดำเนินตามแผนและขั้นตอนเดิม ไม่ว่าคนใหม่จะเป็นใครก็ไม่มีผลใดๆ” สามารถ กล่าว

สามารถ กล่าวอีกว่า อีกประการคือ พล.ท.นักรบเป็นเลขานุการของคณะพูดคุย ไม่ได้เป็นหัวหน้าคณะ และที่สำคัญการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนทั้งคณะ หากเปลี่ยนทั้งคณะหรือทั้งชุดน่าจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการสันติภาพมากพอสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เข้าใจว่าขั้นตอนต่างๆ น่าจะมีการสานต่อ ไม่น่าจะมีผกระทบมากนัก

สามารถ มองว่าการย้ายพล.ท.นักรบในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณจากรัฐบาล เพราะมีนัยยะบางอย่างอยู่ ซึ่งเบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงเราไม่อาจทราบได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจที่ต้องทำตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี แต่ยังยืนยันว่าหากยังเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์เดิมไม่น่าจะส่งผลใดๆ แต่หากมีการปรับแผนใหม่หรือรื้อแผนที่พล.ท.นักรบได้ร่างไว้และขับเคลื่อนมาแล้วย่อมส่งผลกระทบแน่นอน

สามารถ เห็นว่า คนใหม่ที่จะมาแทนพล.ท.นักรบจะต้องมีคุณสมบัติที่พล.ท.นักรบมี ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ หรือมีประสบการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นกลาง ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องคงได้วางตัวแทนเอาไว้แล้ว ซึ่งเขาไม่ได้เปิดเผยรายชื่อแดนดิเดตให้เราสามารถวิเคราะห์ได้

“กระบวนการสันติภาพควรเดินไปตามแผนยุทธศาสตร์เดิม เพราะหากไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ หลายฝ่ายน่าจะต้องมาปวดหัวกันใหม่ และคงจะชะงักในระยะหนึ่ง แต่หากมองในอีกแง่หนึ่ง พล.ท.นักรบถูกย้ายไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกองทัพบก น่าจะยังมีส่วนในกระบวนการสันติภาพต่อไป อาจเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรทำนองนี้ เพียงแค่ไม่ได้ต้องลงมาปฏิบัติด้วยตัวเองก็เท่านั้นเอง” สามารถ กล่าว

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net