เสนอแผนแม่บทการศึกษาต้องเพื่อเด็กทุกคนพัฒนาสุงสุดถึงอายุ 18 ปี

ศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาเสนอให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดทำแผนแม่บทการศึกษาแห่งชาติ โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง  ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาและพัฒนาอย่างสูงสุด ตามหลักการศึกษาเพื่อมวลชน

26 เม.ย. 2559 รายงานข่าวแจ้งว่า สุรพงษ์ กองจันทึก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาเปิดเผยว่า  ได้เสนอความเห็นต่อเลขาธิการสภาการศึกษา ในการจัดทำกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2575 ซึ่งเด็กในชนบทและพื้นที่ชายแดนจำนวนมาก ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีพอ  อาทิ ศูนย์การเรียนของชุมชนยังไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ  โรงเรียนเอกชนการกุศลยังไม่ได้รับการสนับสนุนกรณีรับเด็กไม่เลขประจำตัว 13 หลัก  ผลกระทบจากการยุบและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่เหมาะสมกับชุมชน จึงเสนอให้แผนแม่บทต้องยึดเด็กเป็นศูนย์กลางและจัดให้เด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 18 ปี ต้องได้รับการศึกษาและการพัฒนาโดยมีการสนับสนุนจากรัฐอย่างเต็มที่ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  และมีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการศึกษาเพื่อมวลชนหรือ Education for All  ทั้งพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เหมาะสมกับชุมชนไม่ใช่เพียงการยุบและควบรวมโรงเรียน  รวมทั้งกระจายอำนาจทางการศึกษาลงสู่ประชาชนและชุมชนมิใช่เพียงลงสู่สถานศึกษา  และสนับสนุนการศึกษาที่จัดโดยชุมชนและประชาชน

ด้าน กมล  รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษากล่าวว่า ปัจจุบันสภาการศึกษาอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชน ในการจัดทำกรอบทิศทางแผนกาศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2575  โดยมีการตั้งอนุกรรมการศึกษายกร่างและมีเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้ง 4 ภูมิภาค   ประชาชนและผู้สนใจสามารถศึกษาร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ และเสนอความคิดเห็นได้ทางเวบไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ภายในวันที่ 15 พ.ค. นี้ ในหลักการของทิศทางการศึกษาแห่งชาติจะกำหนดแผนการศึกษาให้ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต  ทั้งพยายามให้เป็นรูปธรรมที่สามารถดำเนินการหรือจับต้องได้  รวมทั้งต้องสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์