ญาติผู้ถูกทหารคุมตัว-ทนายยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ตามม. 90 ศาลนัดฟังคำสั่งพรุ่งนี้

28 เม.ย. 2559 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ ศาลอาญา รัชดา ภาวิณี ชุมศรี ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุยษชน พร้อมญาติของบุคคลที่จับกุมโดยเจ้าหน้าที่ทหารเมื่อเช้าของวันที่ 27 เม.ย. จำนวน 4 ราย ได้แก่ ญาติของนพเก้า คงสุวรรณ, ญาติของศุภชัย สายบุต ญาติของหฤษฏ์ มหาทน ส่วนอีกรายหนึ่งไม่สะดวกเปิดเผยข้อมูล

ทนายและญาติยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90 โดยเห็นว่าเป็นดำเนินการควบคุมตัวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ภาวิณี ชุมศรี ทนายความกล่าวว่าการดำเนินการควบคุุมตัวเมื่อวานนี้ เป็นการดำเนินการโดยไม่มีการแจ้งหมายจับ หรือข้อกล่าวหา และผู้ถูกควบคุมตัวไม่สามารถติดต่อกับทนายความได้ โดยกระบวนการควบคุมตัวที่ถูกต้องควรมีการแสดงหมายจับ และดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกจับได้พบญาติ และทนายความ

ทั้งนี้การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวเมื่อมีการจับกุมคุมขังโดยไม่ชอบ ตามปกติเมื่อมีผู้เข้ายื่นคำร้องศาลจะต้องมีคำสั่งให้มีการไต่สวนการควบคุมตัว ในช่วงบ่ายศาลเรียกไต่สวนแต่ญาติของจำเลยต่างเดินทางออกจากศาลไปกองปราบฯ กันแล้วเนื่องจากทราบข่าวว่าจะมีการนำตัวผู้ต้องหาไปแถลงข่าวที่นั่น ศาลจึงให้ทนายความเป็นผู้แถลงแทนและนัดฟังคำสั่งในวันพรุ่งนี้ (29 เม.ย.2559) เวลา 10.00 น.

เว็บศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนสรุปคำร้องที่ญาติของทั้ง 4 ยื่นต่อศาลไว้ว่า

พฤติการณ์ที่เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวบุคคลทั้ง 4 โดยไม่มีการแจ้งเหตุการควบคุมตัว ไม่แจ้งข้อกล่าวหา ไม่แสดงหมายจับ และไม่มีการแสดงหมายค้น(รายละเอียดของพฤติการณ์การควบคุมตัวดูที่นี่ ) และญาติของนพเก้า ศุภชัย ได้เดินทางไปขอเข้าเยี่ยมที่ มทบ.11 กลับได้รับการปฏิเสธไม่ให้เข้าเยี่ยม

จากพฤติการณ์การควบคุมตัวบุคคลทั้ง 4 ดังกล่าวเป็นการควบคุมตัวและคุมขังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการควบคุมตัวโดยไม่มีหมายจับและหมายขังของศาล อีกทั้งไม่ได้แจ้งเหตุแห่งการควบคุมตัวว่าควบคุมตัวไปด้วยเหตุใด อันเป็นการควบคุมตัวตามอำเภอใจของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ พฤติการณ์ของการควบคุมตัวที่ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทหารหลายนายพร้อมอาวุธ และใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ อีกทั้ง เมื่อผู้ร้องไปติดต่อขอเยี่ยมผู้ที่ถูกควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ก็ไม่อนุญาตให้ผู้ร้องพบ ทั้งที่ผู้ถูกควบคุมตัวมีสิทธิที่จะได้พบและติดต่อญาตินับตั้งแต่โอกาสแรกของการควบคุมตัว มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล มีสิทธิพบ ปรึกษา และมีทนายความร่วมอยู่ด้วยในระหว่างการสอบถามของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่ได้รับรองตามหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างเทศ และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 4 ที่รับรองสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เอาไว้

ผู้ร้องจึงร้องขอให้ปล่อยตัวบุคคลทั้ง 4 จากการคุมขังอันมิชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90 เป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน สอดคล้องกับหลักการ หลักกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพโดยไม่ชอบโดยศาล หลักการดังกล่าวถูกกำหนดไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 9 มีสาระสำคัญคือ บุคคลใดหากการควบคุมไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลมีคำสั่งปล่อยตัวไป

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90 เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าเมื่อได้รับคำร้องขอให้ปล่อยตัวจากกรณีการคุมขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ให้ศาลมีหน้าที่ต้องดำเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วนว่าคำร้องมีมูลหรือไม่ หากมีมูลให้ศาลเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมตัวนำผู้ควบคุมตัวมาปรากฏต่อศาลโดยพลัน และหากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมตัวแสดงให้ศาลเห็นไม่ได้ว่าการคุมขังนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลสั่งให้ปล่อยตัวทันที

ด้วยเหตุผล ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้ร้องขอให้ศาลได้มีคำสั่งไต่สวนคำร้องของผู้ร้องทั้ง 4 และมีคำสั่งเรียกผู้บัญชาการของมณฑลทหารบกที่ 11 หรือเจ้าหน้าที่สังกัดเดียวกัน ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวทั้ง 4 คน มาไต่สวนโดยพลัน โดยให้เจ้าหน้าที่นำตัวบุคคลทั้ง 4 มาปรากฏตัวต่อศาล และขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยตัวทั้ง 4 คน จากการควบคุมตัวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์