บอร์ด สปสช. ขยายเวลาสรรหาเลขาธิการคนใหม่

2 พ.ค. 2559  ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 ได้มีวาระการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อดำรงตำแหน่งแทน นพ.วินัย สวัสดิวร ที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 15 พฤษภาคม นี้ โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้ากระบวนการสรรหา ซึ่งจากการเปิดรับสมัครผู้รับการสรรหาตั้งแต่วันที่ 1-22 เมษายน 2559 มีจำนวนผู้สมัครรับการสรรหาทั้งหมด 8 ราย และขณะนี้ได้เข้าสู่การพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว
 
ศ.นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า จากการกำหนดกรอบระยะเวลาการสรรหาเลขาธิการ สปสช.เบื้องต้น คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการระหว่างวันที่ 23-30 เมษายน 2559 เพื่อนำเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อให้บอร์ด สปสช.พิจารณาคัดเลือกดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ในวันนี้ ( 2 พ.ค. 59) แต่เนื่องจากกระบวนการสรรหามีขั้นตอนรายละเอียดที่มาก ทั้งต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อให้ได้ผู้เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมและตรวจสอบข้อห้ามในการสมัครรับการสรรหา รวมทั้งการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการ ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอขยายเวลาการสรรหาเพิ่มเติม และขอเลื่อนการนำเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อบอร์ด สปสช.พิจารณาคัดเลือกในวันนี้ไปในการประชุมบอร์ด สปสช.ครั้งหน้าในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 แทน   
 
“ที่ประชุมบอร์ด สปสช.เห็นชอบให้มีการขยายเวลาการสรรหาเลขาธิการ สปสช.ออกไป เพราะเข้าใจว่าการดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่เลขาธิการ สปสช.ไม่ง่าย ดังนั้นเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีเวลาดำเนินการเพิ่มขึ้น จึงขอให้คณะกรรมการสรรหาฯ นำรายชื่อที่รับการสรรหากลับมาเสนอต่อบอร์ด สปสช.เพื่อพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งหน้านี้” ประธานบอร์ด สปสช. กล่าว
 
ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการรายงานรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเรียงลำดับตามระยะเวลาการสมัคร ดังนี้ 1.นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อดีตรักษาการแทนเลขาธิการ สปสช. 2.นางสาวสวนีย์ อ่อนสุวรรณ์ อดีตผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ 3.นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี 4. นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 5.ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 6.รศ.นพ.ดำรัส ตรีสุโกศล หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 7.นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ 8.ผศ.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิตระบาดวิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์