กสท. มีมติให้ PSI ปรับปรุงการตั้งค่าช่องอัตโนมัติเอื้อประโยชน์ช่อง Workpoint ภายใน 30 วัน

กสท. มีคำสั่งทางปกครองให้บริษัท พีเอสไอ บรอดแคสติ้ง จำกัด ระงับการกระทำกรณีขึ้นเมนูช่องรายการแนะนำ โดยเป็นระบบที่นำเข้าสู่ช่อง 23 เป็นช่องเริ่มต้นอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปิดปิดกล่อง  ก่อนที่ผู้ชมจะเปลี่ยนไปเลือกชมรายการช่องอื่น
 
 
ที่มาภาพ: ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง TCIJ
 
5 พ.ค. 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีผู้ร้องเรียนขอให้บริษัทพีเอสไอฯ ยกเลิกช่องรายการแนะนำในกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI โดยขึ้นเป็นเมนู “ช่องรายการแนะนำ” เพื่อให้ผู้ชมสามารถเลือกช่องรายการต่างๆเป็นเวลาประมาณ 7 วินาที หากไม่เลือกระบบจะนำเข้าสู่ช่อง 23 เป็นช่องเริ่มต้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปิดปิดกล่อง ก่อนที่ผู้ชมจะเปลี่ยนไปเลือกชมรายการช่องอื่น ซึ่งเป็นการใช้วิธีทางเทคนิคเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับช่อง 23 (Workpoint)   อันเป็นพฤติกรรมหรือการกระทำที่เลือกปฏิบัติจากการจัดลำดับหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. 2556 และเป็นการกระทำที่ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายอื่นอย่างเท่าเทียมกัน  และมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ด้วย  ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์ กสท. จึงมีมติให้สำนักงาน กสทช. มีคำสั่งทางปกครองให้บริษัทพีเอสไอฯ ระงับการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว  และให้แก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้กำหนดค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละไม่เกิน 20,000 บาท  ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน    
 
“ก่อนหน้านี้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการใช้วิธีการทางเทคนิคที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการต้องรับชมข้อมูลเมนูแนะนำรายการโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเมนูแนะนำรายการดังกล่าวได้บดบังพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์บางส่วน ซึ่งขัดขวางการรับชมรายการโทรทัศน์อย่างปกติทั่วไปชั่วขณะหนึ่งทุกครั้งที่มีการเปิดกล่องฯ ดังนั้นการกระทำที่ทำให้ผู้บริโภคต้องถูกบังคับให้รับชมช่องรายการตามที่ผู้ประกอบกิจการกำหนดหรือบดบังการรับชมช่องรายการตามปกติทั่วไป  จึงพิจารณาว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการเอาเปรียบผู้บริโภคด้วย”  นางสาวสุภิญญากล่าวเพิ่มเติม
 
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์