เครือข่ายนักศึกษาใต้ ร้อง สผ.ให้ชาวบ้านคัดลอก EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา-ท่าเทียบเรือ

ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาภาคใต้ ยื่นหนังสือทวงถามถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอคัดสำเนารายงาน EHIA  ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและท่าเทียบเรือ ระบุทำแบบรวบรัด ขาดการมีส่วนร่วม

11 พ.ค.2559 เมื่อเวลา 10.10 น. รายงานข่าวแจ้งว่า ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาภาคใต้ ยื่นหนังสือทวงถามถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เรื่องการขอคัดสำเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและท่าเทียบเรือ ที่มีกระบวนการทำแบบรวบรัด ขาดการมีส่วนร่วม ซึ่งเคยได้รับการปฏิเสธที่จะให้คัดสำเนา โดยมีการยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง อ่านแถลงการณ์ และกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์จากตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาภาคใต้

ทั้งนี้ในวันนี้ ปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์ รองเลขาธิการ สผ. ได้อธิบายว่า EHIA ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และเป็นลิขสิทธ์ของผู้จัดทำ จึงยังไม่สามารถอนุญาตให้คัดสำเนา EHIA ได้ในขณะนี้ แต่ชาวบ้านสามารถส่งตัวแทนมาอ่านที่ห้องสมุดของ สผ.ได้

แถลงการณ์ “ EHIA ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม และตรวจสอบ สผ. ต้องเปิดเผยข้อมูล รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน หยุดปกป้องทุนถ่านหินมาทำร้ายประชาชน
 

สืบเนื่องจากการที่เครือข่ายเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เครือข่ายนักศึกษา มอ.ปัตตานีเพื่อความเป็นธรรม ได้ไปยื่นเอกสารที่สำนักนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( สผ.)  เพื่อขอคัดสำเนารายการ การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสนำข้อมูลโครงการละผลกระทบที่เกิดขึ้นไปศึกษา แต่กลับได้รับคำตอบจาก สผ.ว่า “ไม่อนุญาตให้มีการคัดสำเนา”

เครือข่ายนักศึกษาภาคใต้และเพื่อนนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย เห็นว่า

1. ประชาชนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐ แต่การกระทำของสำนักงานนโยบายและแผนฯ (สผ) เป็นการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งเรื่องนี้สำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมากเพราะเป็นการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ ที่จะมีคนกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างประเมินค่ามิได้

ดังนั้นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่โครงการ , ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รัศมีการศึกษา EHIA ของโครงการ , นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ควรต้องได้รับข้อมูล ต้องได้เห็นเอกสาร EHIA

2. การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สผ. และต่อประชาชนโดยรวม ชาวบ้าน ก็จะได้ช่วยนักวิชาการ ช่วย สผ. ช่วยคณะกรรมการชำนาญการ ในการตรวจสอบ ข้อมูล ข้อเท็จจริง เรื่องอะไรที่สมบูรณ์หรือขาดตกบกพร่อง หรือข้อมูลใดเป็นเท็จที่เกิดจากความจงใจ เพราะว่ามีหลายกรณีที่ชาวบ้านในพื้นที่ ไม่พบว่ามีการลงเก็บข้อมูลใดๆ แต่ทำไมกลับมีข้อมูลระบุในรายงาน

เพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง และเรายืนยันว่า สิทธิในการได้เห็นข้อมูลก่อนการอนุมัติคือสิทธิของชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบควรได้รับ เป็นสิทธิพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตย  

3. เราไม่เห็นด้วยกับหนังสือตอบกลับจาก สผ.ฉบับล่าสุดที่ว่า เครือข่ายสามารถประสานขอข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟฝ.) ในฐานะเจ้าของโครงการได้นั้น เพราะ กฟผ.มีจุดยืนชัดเจนที่ปิดกั้นการมีส่วนร่วมและจะดันโครงการให้สำเร็จให้ได้ด้วยอำนาจ เราไม่ได้มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการและขั้นตอนการทำ EHIA ที่ปราศจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่แรก เนื่องจากการทำ EHIA ที่ใช้ระยะเวลาเพียง 9 เดือน โดยหลักความเป็นจริงแล้วนั้น สผ.เป็นผู้ตรวจสอบการจัดทำข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) จึงเป็นอำนาจหน้าที่ที่สามารถตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ หากมีความตั้งใจปกป้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมากกว่าปกป้อง กฟผ. และทุนถ่านหิน

พวกเราเครือข่ายนักศึกษาภาคใต้และนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอดังต่อไปนี้

1.      สำนักงานนโยบายและแผนฯ (สผ)  ต้องอนุญาตให้ชาวบ้านมีสิทธิในการคัดลอกข้อมูล EHIA ฉบับเต็มและรวมถึงผลการประชุมคณะกรรมการชำนาญการหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้อย่างเสรี เพื่อให้ชาวบ้านได้ศึกษา และกลั่นกรองปัญหาผลกระทบที่ สผ.ได้บรรจุใน EHIA ฉบับนี้

2.       สำนักงานนโยบายและแผนฯ (สผ) ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดในกระบวนการ EHIA สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง นอกจากการที่จะให้คณะกรรมการชำนาญการเป็นปีกวิชาการในการอ่านพิจารณาแล้ว ยังควรต้องให้การตรวจสอบข้อมูลจากปีกของชาวบ้านที่ได้ผลกระทบด้วย เป็นการตรวจสอบคู่ขนาน จึงจะเป็นกระบวนการ EHIA ที่มีความชอบธรรมและปกป้องชุมชมที่ได้รับผลกระทบได้อย่างแท้จริง

3.      สำนักงานนโยบายและแผนฯ (สผ) ต้องดำเนินงานโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก อย่าเพียงปกป้องนายทุนถ่านหินที่เข้ามากอบโกยผลประโยชน์และคุกคามชาวบ้าน

ณ. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11 พฤษภาคม 2559
นักศึกษาภาคใต้และเพื่อนนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัย

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท