กวีประชาไท: อย่างลับลับ

 

มีโรงฆ่าสัตว์
เพราะมนุษย์ยอมรับความตายเบื้องหน้าไม่ได้
โหดร้ายเกินไปเมื่อรับรู้
จึงสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เพื่อพาสัตว์สักตัวเข้าไป
ฆ่า อย่างลับลับ

แหละเหตุที่ทรราชย์
สร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
พาประชาชนสักคนเข้าไป
ฆ่า อย่างลับลับ!!
เพราะเราปฏิเสธความตายเบื้องหน้า

ล้วนเรารับรู้และชาชิน
เรื่องราวในนั้น
ซุบซิบกันอย่างลับ ลับ

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์