มีชัยบอกร่างรธน.วันนี้แก้อะไรไม่ได้แล้ว แนะวันหน้าบกพร่องอะไรไปแก้ไขกันเอง

ที่มา เว็บไซต์ข่าวรัฐสภา

13 พ.ค.2559 เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 306 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ประเด็นคำถามเพิ่มเติมของสนช.” โดยมีสมาชิก สนช. สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เข้าร่วมงานสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. กล่าวเปิดการสัมมนาตอนหนึ่งว่า การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คำถามเพิ่มเติมในการทำประขามติถือเป็นภารกิจสำคัญของสนช และยังเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกันในเรื่องการชี้แจงคำถามพ่วงประชามติ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งส่งผลให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ แก้ปัญหาความแตกแยกทางความคิดทำให้เกิดความปรองดองต่อไป

จากนั้น มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. บรรยายสรุปภาพรวมและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ… ตอนหนึ่งว่า กรธ.ตระหนักว่าขีดความสามารถของกรธ.ถ้าเทียบกับสนช.และสปท.เปรียบเหมือนมดกับช้าง จึงต้องพึ่งพาทั้งสองหน่วยงาน ไม่เช่นนั้นกรธ.คงทำงานลุล่วงลำบากที่สำคัญสมาชิกทั้งสองสภาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างแท้จริงในเรื่องรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ เพราะเป็นผู้จัดทำกฎหมายเอง ขณะเดียวกันกรธ.ต้องลงพื้นที่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ หากใครถามเรื่องคำถามพ่วงจะได้ตอบชาวบ้านได้ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญเป็นกรอบของประเทศ บัญญัติเฉพาะส่วนสำคัญเพื่อปกป้องประชาชนไม่ให้ถูกล่วงล้ำจากผู้ใช้อำนาจรัฐ ขอให้มั่นใจว่าผู้บริหารราชการแผ่นดินมีหน้าที่ทำนุบำรุงประเทศ และประชาชนให้มีความสุขสมบูรณ์ โดยไม่ต้องกังวลว่ารัฐธรรมนูญจะเขียนไว้หรือไม่ก็ตาม การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มีในรัฐธรรมนูญนี้ มีลักษณะพิเศษคือการยอมรับนับถือการมีสิทธิเสรีภาพที่สมบูรณ์ยกเว้นจนกว่าจะถูกห้ามปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

มีชัย กล่าวต่อว่า องคาพยพทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง การเข้ามาของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ กรธ.คำนึงสิทธิประชาชนที่จะมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง การให้ลงคะแนนว่าไม่เลือกใครแล้วเอามานับเป็นการบอกว่าเสียงของประชาชนสำคัญไม่ใช่เอาแต่เสียงของผู้ชนะ การกำหนดวิธิการให้มีส.ว.แบบเลือกไขว้กันเองเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สิทธิทางการเมืองของประชาชนเป็นจริงเป็นจังโดยไม่ต้องพึ่งพาพรรคการเมือง ส่วนที่ว่าด้วยเรื่องกลไกภายในทางการเมือง เรานึกถึงการปรองดอง การพูดคุยให้เข้าใจมากกว่าการเอาชนะด้วยการยกมือเพียงอย่างเดียว แม้ไม่ได้สร้างความปรองดองอย่างสมบูรณ์แต่เป็นส่วนที่ช่วยให้ความปรองดองเกิดขึ้นได้ บัตรใบเดียวก็ปรองดองไม่ใช่คนชนะเอาไปหมด คนแพ้อดหมด เราสร้างให้เกิดความอ่อนโยนทางการเมืองมากกว่าเอาชนะกัน รวมทั้งการขจัดการทุจริตที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นปัญหาสำคัญของบ้านเมือง การกำหนดกลไกทางจริยธรรมเพื่อให้เกิดมาตรฐานโดยองค์กรอิสระทั้งหมดร่วมกันสร้าง

ประธาน กรธ. กล่าวว่า กรธ.พยายามทำให้กลไกขององค์กรอิสระเข้มแข็งขึ้น มีระบบการตรวจสอบที่สูงขึ้น เพราะกรธ.มุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการกำหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรอิสระ ซึ่งจะสามารถช่วยให้การเมืองพัฒนาไปได้ และเชื่อว่า ร่างรัฐธรรมนูญไทยจะสร้างความทัดเทียมกับนานาประเทศได้

“ผมเข้าใจว่ากลไกที่เราสร้างไว้มีหลายเรื่องที่สนช.และสปท.ไม่ค่อยเห็นด้วย ก็ยอมรับว่าต่างคนต่างมีแนวคิด แต่ขอได้โปรดเข้าใจว่ากรธ.ฟังมาตลอด และนำไปคิดว่าอะไรที่ดีที่สุด จึงขอให้เข้าใจว่าคน 21 คน คิดได้แบบนี้อาจจะต่างจากคน 200 คนคิด แต่ว่าวันนี้แก้อะไรไม่ได้แล้ว ก็คงต้องเดินหน้ากันต่อไป เพื่อทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ถ้ามันบกพร่องอะไรวันข้างหน้าก็คงไปแก้ไขกันเอง” มีชัย กล่าว

ที่มา : สำนักข่าวไทย มติชนออนไลน์และเว็บข่าวรัฐสภา

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์