ประมวลสถานการณ์เหมืองแร่เมืองเลยเดือด หลัง อบต.พยายามต่ออายุเหมือง

14 พ.ค.2559 จากกรณีเมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่นมา การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 สภา อบต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ต้องปิดประชุมกระทันหัน หลังจากเปิดประชุมเมื่อเวลาประมาณ 9.00 น.ได้เพียงไม่นาน เนื่องจาก สมาชิกสภา อบต.เขาหลวงเขตโซนบนขอให้เปิดประชุมลับ แต่ถูก สมัย ภักดิ์มี ประธานสภา อบต.เขาหลวงและสมาชิกฯ อีกส่วนหนึ่งคัดค้าน ทำให้สมาชิกอบต.เขาหลวงโซนบน 16 คน ไม่พอใจและได้วอล์กเอาท์ออกจากที่ประชุม ทำให้ต้องปิดประชุมเพราะไม่สามารถประชุมต่อไปได้ 

ทั้งนี้ การประชุมสภา อบต.เขาหลวง ระหว่างวันที่ 12 - 13 พ.ค. 2559 มีวาระการพิจารณาให้ความเห็นการต่ออายุหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็กเพื่อทำเหมืองแร่ทองคำ ตามประทานบัตรที่ 26968/15574 26968/15575 26968/15576 และ 26973/15560 และการยื่นคำขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ (ส.ป.ก.4-106) ของบริษัททุ่งคำจำกัด โดยวาระดังกล่าวกำหนดไว้ในการประชุมวันพรุ่งนี้ (13 พ.ค. 2559) 

ส่วนการประชุมสภา อบต. 12 พ.ค.2559 มีวาระพิจารณาเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (2560-2562) โดย เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'เหมืองแร่ เมืองเลย V2' ได้รายงานบรรยากาศในที่ประชุมว่า วีระพล กัตติยะ สมาชิก อบต.เขาหลวง ได้ยกมือขอให้เปิดประชุมลับ แต่ทาง อบต.เขาหลวงเขตโซนล่างที่คัดค้านเหมืองขอให้พีระพลชี้แจงเหตุผลการประชุมลับ แต่นายพีระพลไม่อธิบายกลับขอให้ที่ประชุมยกมือสนับสนุน ทำให้บรรยากาศในที่ประชุมเกิดการถกเถียงกันอย่างตึงเครียด เพจ เหมืองแร่ เมืองเลย V2 ระบุด้วยว่า สมาชิก อบต.เขาหลวงเขตโซนล่างพยายามทักท้วง โดยอ้างถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งให้หยุดสัมปทานสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศ  ทั้งขอให้ประธานสภาฯ อธิบายข้อบังคับหรือระเบียบการประชุมเกี่ยวกับเงื่อนไขที่เข้าข่ายประชุมลับ

ด้าน วีระพล ยืนยันให้มีการประชุมลับ การพิจารณาให้ความเห็นการต่ออายุหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็กและพื้นที่ ส.ป.ก.เพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ พร้อมระบุว่าหากไม่มีการประชุมลับจะผิดมาตรา 157 ตามประมวลกฎหมายอาญา เพราะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
 
อย่างไรก็ตาม ประธานสภาฯ ไม่ยินยอมให้เปิดประชุมลับ ทำให้วีระพลไม่พอใจและวอล์กเอาท์เดินออกจากที่ประชุมไปพร้อมกับสมาชิก อบต.เขาหลวงโซนบรวม 16 คน นอกจากนั้น สุรศักดิ์ ดวงจำปา สมาชิก อบต.และเลขานุการสภาฯ และวัชรพงษ์ บัวบาลบุตร รองประธานสภา ก็เดินออกไปด้วย
 

16 อบต.ทำหนังสือเร่งด่วน ถอดถอนประธานสภาฯ

เหมืองแร่ เมืองเลย V2 รายงานต่อว่า หลังจากที่เดินวอล์กเอาท์ออกมาจากที่ประชุม สมาชิก อบต.เขาหลวงโซนบนทั้ง 16 คน รวมเลขานุการสภาฯ 1 คน และรองประธานสภาฯ อีก 1 คน ได้เดินไปที่อาคารสำนักงาน อบต.เขาหลวงเพื่อทำหนังสือเร่งด่วนที่สุดถึงนายอำเภอวังสะพุงและผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ขอให้ถอดถอนประธานสภาออกจากตำแหน่ง โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อที่พรุ่งนี้ผู้ว่าฯ หรือนายอำเภอฯ มีหนังสือด่วนที่สุดให้ปลดหรือพักการปฏิบัติหน้าที่ของ สมัย ภักดิ์มี ประธานสภา เอาไว้ก่อน

ด้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน อ.วังสะพุง จ.เลย ซึ่งเดินทางมาร่วมฟังการประชุม สภา อบต.เขาหลวงตั้งแต่ช่วงเช้า ของวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา และได้เดินทางจากที่ทำการ อบต.เขาหลวง ไปที่ศาลากลางจังหวัดเลย ต่อด้วยอำเภอวังสะพุง เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและนายอำเภอวังสะพุง

โดยหนังสือของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดฯ มีข้อเรียกร้องคือ 1.ขอความเป็นธรรมให้แก่นายสมัย ภักดิ์มี ประธานสภา อบต.เขาหลวง ที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นผู้ดำรงตนด้วยความสุจริตในหน้าที่การงาน มีความดีพร้อมที่จะได้รับการสรรเสริญ มองเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง พยายามปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงปัญหาปากท้องความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้ง

2.ขอให้ถอดถอน/เพิกถอนหรือปลดนายวีระพล กัตติยะ สมาชิก อบต.เขาหลวง หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์ และสมาชิก อบต.เขาหลวงท่านอื่นที่ลงชื่อร่วมกันขอให้เปิดประชุมลับออกจากตำแหน่งทั้งหมด

ผู้ว่าฯ รับหนังสือ ยืนยันให้ความเป็นธรรม

เมื่อเวลาประมาณ 12.30 น. วิโรจน์ จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ลงมาพบปะและรับหนังสือของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำการเพื่อรักษาความปลอดภัยอยู่ก่อนแล้ว
 
“ไม่ต้องกังวลใจเพราะมีมติ ครม.ออกมาแล้ว ทุกกระทรวงต้องเห็นชอบกับมติ ครม.นี้” วิโรจน์กล่าว
 
วิโรจน์ กล่าวด้วยว่า ในส่วนข้อเสนอที่จะให้ สมาชิก อบต.เขาหลวงที่ลงชื่อร่วมกันขอให้เปิดประชุมลับออกจากตำแหน่งทั้งหมด ต้องดูว่ามีความผิดอย่างไร 
 
ทั้งนี้ โดยกระบวนการต้องมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้รวมถึงในกรณีหากมีการร้องนายสมัยด้วย 
 

ปะทะหลัง 'ฅนรักษ์บ้านเกิด' ไม่พอใจอบต.โซนบนที่ยึดอำนาจประธานสภา

13 พ.ค. 59 เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'เหมืองแร่ เมืองเลย V2' รายงานต่อว่า เวลา 11.11 น. เกิดเหตุการณ์ปะทะเกิดขึ้น เนื่องจากชาวบ้านไม่ยอม อบต.โซนบนที่ยึดอำนาจประธานสภาโดยให้รองประธานสภาทำหน้าที่แทนและขอประชุมลับ หลังปะทะประธานสภาประกาศปิดประชุมสภาทันที ขณะที่สมาชิก อบต.เขาหลวงเขตโซนบน เดินทางออกด้วยรถทหาร

เหตุปะทะเพจเหมืองแร่ฯ ระบุว่า เกิดจากชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน ที่นั่งรอฟังการประชุมสภาอยู่ข้างล่างไม่สามารถอดทนกับพฤติกรรมตีรวนของสมาชิก อบต.เขาหลวงเขตโซนบนได้ต่อไป จึงลุกเดินไปยังกำแพงเหล็กกั้นเพื่อจะขอขึ้นไปบนห้องประชุมที่ชั้นสองของอาคาร ชั่วเวลาไม่กี่วินาทีก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นจนไม่สามารถจับต้นชนปลายได้ถูก แล้วกำแพงเหล็กกั้นก็นอนล้มลง ชาวบ้านจึงพยายามข้ามไป จนปะทะกับตำรวจที่ตั้งแถวกั้นขัดขวาง

ในเบื้องต้น มีชาวบ้านเป็นลมจากเหตุการณ์ปะทะวุ่นวาย และเกิดจากอารมณ์โกรธและเครียดสองสามราย อีกสองสามรายบาดเจ็บเล็กน้อย

ที่มา เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'เหมืองแร่ เมืองเลย V2' และเว็บไซต์นักข่าวพลเมือง Thai PBS

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์