เครือข่าย ปชช.ยื่นหนังสือ รมว.สธ. เห็นด้วยแก้ กม.บัตรทอง แต่ต้องให้ ปชช.มีส่วนร่วม

17 พ.ค. 2559 รายงานข่าวแจ้งว่า อภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์แห่งประเทศไทย ในฐานแกนนำกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ พร้อมด้วยแกนนำเครือข่ายประชาชน 9 ด้าน  ได้แก่ เด็กหรือเยาวชน, สตรี, ผู้สูงอายุ, คนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น, ผู้ใช้แรงงาน, ชุมชนแออัด, เกษตรกร และชนกลุ่มน้อย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เพื่อสนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ใช้มานานเกินกว่า 10 ปีแล้ว ถือเป็นทิศทางที่ก้าวหน้า เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทั้งสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพียงแต่ควรเป็นการปรับปรุงแก้ไขโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

อภิวัฒน์ กล่าวว่า ในการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องไม่เปลี่ยนแปลงหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมาย พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นกฎหมายที่อิงกับหลักสิทธิมนุษยชน มีเจตนารมณ์สำคัญที่มุ่งให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขอย่างเสมอภาค และสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่มีอุปสรรคกีดขวาง โดยเฉพาะอุปสรรคด้านการเงิน นอกจากนี้ประชาชนยังต้องไม่ล้มละลายจากการรักษา

ทั้งนี้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีข้อมูลเพียงว่าระบบหลักประกันสุขภาพเป็นปัญหาด้านงบประมาณของประเทศ จึงสั่งให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในลักษณะการรวมศูนย์อำนาจ โดยไม่เปิดให้มีการมีส่วนร่วม ทำให้เกิดความกังวลต่อการแก้ไขกฎหมายอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ ดังนั้นกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ พร้อมด้วยเครือข่ายประชาชน 9 ด้าน จึงขอเรียกร้องการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย ดังนี้

ต้องเปิดรับฟังความเห็นประชาชน และให้มีตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย

ยืนยันเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เป็นการคุ้มครองสิทธิประชาชน เป็นสิทธิขึ้นพื้นฐาน จึงต้องจัดเป็นสวัสดิการถ้วนหน้าและไม่ทำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงการรับบริการ เพราะเหตุแห่งความยากจน การไม่มีรายได้ และต้องกลายเป็นผู้รับการสงเคราะห์การรักษา ไม่ใช่เป็นเพราะเป็นสิทธิพื้นฐานในการดำรงชีวิต

สำหรับในส่วนของการแก้ไขเนื้อหา พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น นายอภิวัฒน์ กล่าวว่า ได้มีข้อเสนอให้ปรับปรุง อาทิ การให้คำนิยามบริการสาธารณสุขที่ต้องชัดเจน ครอบคลุมทั้งเรื่องบริการสุขภาพและสาธารณสุข, การยกเลิกเก็บเงินทุกครั้งที่เข้ารับบริการในมาตรา 5 โดยสนับสนุนการร่วมจ่ายในรูปแบบภาษี, ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ 2 ชุด ตามมาตรา 13 และ 48 เพิ่มผู้แทนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนโดยตรง และปรับผู้แทนสภาวิชาชีพไปอยู่ในกรรมการชุดควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และขยายการคุ้มครองสิทธิ์เมื่อได้รับความเสียหายให้ครอบคลุมผู้รับบริการ ตัดมาตรา 42 ที่เกี่ยวข้องกับการไล่เบี้ยผู้กระทำผิดในการทำให้เกิดความเสียหายขึ้น เป็นต้น

อภิวัฒน์ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังได้ขอให้ รมว.สาธารณสุข แสดงจุดยืนต่อร่างรัฐธรรมนุญที่มีการระบุการให้สิทธิรักษาพยาบาลในสถานบริการภาครัฐเฉพาะผู้ยากไร้ โดยอยากให้ท่านเป็นผู้สื่อสารกับรัฐบาลให้เข้าใจถึงระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดสนับสนุนการบริการสุขภาพให้กับประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ และต้องไม่ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากลายเป็นระบบที่อ่อนแอหรือเป็นบริการชั้นล่างสำหรับคนยากไร้ 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์