เผยดิจิทัลทีวีห่วง ถ่ายทอดสดโอลิมปิกไม่ทั่วถึง

2 มิ.ย. 2559 สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยความคืบหน้าการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 13/59 วันที่ 27 เม.ย. 59 ได้เห็นชอบการสนับสนุนภายใต้วงเงิน 150 ล้านบาท ตามที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กสทช. ต่อกองทุน กทปส. ซึ่งตนและกรรมการบางท่านได้งดออกความเห็น พร้อมกันนั้นในที่ประชุมได้ถกกันในหลายประเด็นเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่รอบคอบเพียงพอ รวมทั้งประเด็นการสนับสนุนที่อาจถูกมองว่าเป็นการเอื้อต่อผู้ประกอบการรายเดิมเป็นการเฉพาะ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 59 ทรท. ได้ทำหนังสือแจ้ง กสท. ในการประชุมครั้งที่ 15/59 เรื่องขอยกเลิกประเด็นการเชื่อมต่อสัญญาณการอนุญาตให้สถานีโทรทัศน์ที่ไม่ใช่สมาชิก ทรท. ร่วมถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เนื่องจากหลีกเลี่ยงปัญหาด้านลิขสิทธิ์ จึงทำให้ กสทช. จะได้รับสิทธิประโยชน์ เฉพาะการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านการรับชมดิจิตอลทีวีในห้วงการถ่ายทอดสดการแข่งขันรวม 537.30 นาที หรือ 2.30 นาทีต่อหนึ่งชั่วโมงการถ่ายทอดสด และสามารถให้สถานีโทรทัศน์ร่วมรายงานข่าวการแข่งขันได้เช่นเดียวกับสมาชิก ทรท. และกรมประชาสัมพันธ์ โดย ทรท. จะตั้งศูนย์ถ่ายทอดสดที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้สถานีโทรทัศน์สามารถส่งเจ้าหน้าที่และนำอุปกรณ์ไปเชื่อมต่อและผลิตการรายงานข่าวการแข่งขันได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยจะไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณที่ถ่ายทอดสดจากสมาชิก ทรท.และกรมประชาสัมพันธ์ในลักษณะ Must Carry ตามที่ได้เคยยื่นเสนอโครงการและ กสท.พิจารณาอนุมัติไปแล้ว

สุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ดีมีผู้ประกอบการดิจิตอลทีวี ได้มีข้อกังวลบางประการโดยได้ทำหนังสือพร้อมข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่อการใช้งบประมาณกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) กับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิก ว่า วัตถุประสงค์ กองทุน กทปส.คือการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพรายการและผู้ชมหันมาชมโทรทัศน์ดิจิตอลมากขึ้น โดยนำงบประมาณจัดสรรมาจากวงเงินค่าใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล ทั้งนี้ สมาชิก ทรท. ได้แก่ ช่อง 3 5 7 9 ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ต่างจากผู้ขอรับใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิตอลแม้จะมีชื่อคล้ายกัน ซึ่งการสนับสนุน หรือการใช้เงินจากกองทุน กทปส. น่าจะให้สิทธิระบบดิจิตอลเพื่อการถ่ายทอดสดโอลิมปิกในสัดส่วนการออกอากาศถ่ายทอดสดกีฬามากกว่าระบบแอนะล็อก รวมทั้งให้สิทธิถ่ายทอดสดกีฬาที่ทีมชาติไทยเข้าแข่งขันทุกประเภทแก่สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล และสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศในระบบดาวเทียม ซึ่งเป็น Must Carry ตามกฎของ กสทช. ตลอดจนการได้สิทธิ ID Card ให้ทีมข่าวกีฬาไปทำข่าวโดยใช้ Facility ของศูนย์ IBC รวมทั้งให้ กสทช. นำเวลาที่ได้รับจัดสรรมาให้เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับดิจิตอลทีวี เพื่อให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีให้มากที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกองทุนฯ และการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลทีวี ซึ่งตนได้นำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกลุ่มผู้ประกอบการดิจิตอลทีวีส่งถึงสำนักงานเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์