เปิดคอร์ส ขรก.แรงงาน เรียนรู้ร่าง รธน.-ประชามติ หวังขยายผลเจาะภาคแรงงาน

กรธ.อมร-กกต.สมชัย บรรยายความรู้ ร่าง รธน.และประชามติให้ ข้าราชการในกระทรวงแรงงานกว่า 500 คน รมว.แรงงานหวังขยายพลสู่คนใกล้ชิดและภาคแรงงาน เข้าใจหลักกฎหมายปกครองประเทศ สนองตอบนโยบายการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล

ที่มาภาพ เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน

3 มิ.ย. 2559 รายงานข่าวแจ้งว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมีส่วนร่วมรับรู้ + รับผิดชอบ : ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปถึงนโยบายและเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ กระทรวงแรงงานจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ มีโอกาสเรียนรู้ รับรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงกระบวนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2559 ทั้งนี้ หวังให้ทุกคนในฐานะบุคลากรภาครัฐ และในฐานะประชาชนคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศต้องให้ความสำคัญ รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2559 ในครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรของกระทรวงแรงงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถนำไปใช้ขยายผลต่อเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่บุคคลใกล้ชิดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือ และรับผิดชอบต่อภารกิจตามนโยบายการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล

โดย โพสต์ทูเดย์ รายงานด้วยว่า พล.อ.ศิริชัย กล่าวถึงโครงการนี้ว่า เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับร่างร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ทางข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฯกระทรวง ได้เข้าใจเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ชุมชนภาคแรงงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจาก อมร วาณิชวิวัฒน์ และสมชัย ศรีสุทธิยากร กว่า 500 คน

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ถือเป็นช่วงสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2559 ที่จะใช้เป็นกฎหมายหลักในการปกครองประเทศ รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ไปสู่เป้าหมายของการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มีความมุ่งหวังให้ประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการร่างและรับรู้เนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการตามเส้นทางการออกเสียงประชามติของร่างรัฐธรรมนูญตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับการบรรยายที่น่าสนใจ ในหัวข้อ สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2559 มี ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาให้ความรู้ในช่วงเช้า และหัวข้อ กระบวนการการออกเสียงประชามติ รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้งมาสร้างความเข้าใจในภาคบ่าย

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท