เพนกวิน ถาม กกต.สมชัย 'ผมผิดอะไร'

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

พริษฐ์ ชิวารักษ์ นักเรียนมัธยม ถาม สมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการเลือกตั้ง ถามถึงความผิดที่ีสมชัยประกาศจะดำเนินคดี ยืนยันเจตนารณรงค์เรียนฟรีถึง ม.ปลาย โดยการสื่อผ่านศิลปะอย่างสันติวิธีและยินดีรับการจับกุม

"ผมผิดอะไร"

เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ ท่านสมชัย ศรีสุทธิยากร หนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แถลงว่า ผู้ที่ปรากฎตัวในคลิปเพลงของกลุ่มพลเมืองโต้กลับ อาจมีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ กฎหมายอาญา กฎหมายความมั่นคงและประกาศของ คสช. นอกจากนี้ยังได้แนะนำบุคคลราว 20 กว่าคนในคลิป ซึ่งรวมผมด้วยนั้น ให้ไปทำบันทึกประจำวันหากต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ผมในฐานะที่เป็นนักเรียนที่เคลื่อนไหวประเด็นการศึกษาในร่างรัฐธรรมนูญ และถูกพาดพิงในครั้งนี้ ชี้แจงจุดยืนของผม ดังนี้

นับตั้งแต่มีการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเบื้องต้น คนในแวดวงการศึกษาก็เริ่มวิตกกังวลว่า การที่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ยกเลิกการกำหนดให้รัฐสนับสนุนสวัสดิการเรียนฟรีระดับมัธยมปลายและสายอาชีพนั้น จะเป็นการริดรอนสิทธิเยาวชนหรือไม่ ผมเองก็ให้ความสนใจต่อประเด็นดังกล่าวและพยายามเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว ด้วยหวังว่าจะนำพาความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ผมได้อ่านมาตราการศึกษาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ ที่คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญเผยแพร่ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แม้ว่าจะคงระยะเวลาเรียนฟรี 12 ปีดังเดิม แต่ก็ตัดทอนสวัสดิการเรียนฟรีระดับมัธยมปลายและสายอาชีพ ซึ่งเป็นการศึกษาวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต โดยไปสนับสนุนสวัสดิการการศึกษาระดับปฐมวัย ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังกำหนดให้นักเรียนที่มีปัญหาทางการเงินต้องหันไปพึ่งพากองทุน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระทางธุรการให้แก่นักเรียน และยังมีความเสี่ยงว่าจะมีนักเรียนจำนวนมากตกหล่นจากระบบการศึกษา นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มภาระต่อผู้ปกครองทุกระดับ ด้วยหลักการตามรัฐธรรมนูญนี้ "ม.ปลายฟรี" จะเป็นเพียงการสงเคราะห์จากรัฐเป็นรายบุคคล แทนที่จะเป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนจะต้องได้อย่างเท่าเทียมกันและมีศักดิ์ศรี

เมื่อสถานการณ์ของนักเรียนมัธยมปลายและสายอาชีพตกต่ำลงกว่าเมื่อครั้งมีรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ในช่วงค่ำวันที่ 29 นั้นเอง ผมและเพื่อนจึงเริ่มแคมเปญ "เอา ม.ปลายฟรีของเราคืนมา" และพวกเราก็ได้แสดงจุดยืนชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ว่าในฐานะนักเรียน เราไม่เห็นด้วยกับการตัดสิทธิการศึกษาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน เราได้ทำกิจกรรมหลายอย่างเพื่อสื่อสารต่อสังคมว่าเราไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ เราเคลื่อนไหวเพราะเราเชื่อว่าเยาวชนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย เมื่อเห็นความไม่ถูกต้อง เยาวชนก็ควรจะชี้ให้เห็นความบิดเบี้ยวนั้น เมื่อเห็นว่าสิทธิ ม.ปลายฟรี ซึ่งเป็นของเรา เป็นของน้องเรา จนไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเรากำลังถูกลิดรอนไป เราก็จำเป็นต้องแสดงตัวเพื่อให้สังคมรับรู้ว่า เยาวชนไม่ยอมให้ใครพรากสิทธิอันควรได้ของเราไป

ในช่วงต้นเดือนเมษายนนั้นเอง กลุ่มพลเมืองโต้กลับได้เชิญชวนผมให้ร่วมวาดฝีไม้ลายเท้าในคลิปเพลง "อย่างนี้ต้องตีเข่า (โหวตไม่เอาแล้วตีตก)" เพื่อแสดงจุดยืนต่อร่างรัฐธรรมนูญ จุดยืนของผมนั้นไม่อาจยอมรับร่างรัฐธรรมนูญที่พรากสิทธิเยาวชนและทำลายการศึกษาไทยได้อยู่แล้ว ผมจึงตอบตกลงเพื่อแสดงจุดยืนของผมผ่านการ "เต้น" ซึ่งผมคิดว่าเป็นศิลปะการแสดงออกอย่างสันติ ไม่ละเมิดสิทธิผู้ใด

และในวันนี้ ท่านสมชัยแถลงว่าการ "เต้น" ของผมอาจขัดต่อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กฎหมายอาญา กฎหมายความมั่นคง และคำสั่ง คสช. ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น ผมอาจต้องถูกดำเนินคดี ผมอาจต้องขึ้นศาลเด็กและเยาวชน หรือกระทั่งศาลทหาร และผมอาจต้องได้รับโทษทางอาญา ซึ่งอาจสูงถึงขั้นจำคุกก็ได้ ก่อนที่เหตุการณ์เช่นนั้นจะเกิดขึ้น ผมขออนุญาตเรียนถามท่านสมชัย และท่านใดก็ตามที่คิดจะดำเนินคดีพวกเราสั้น ๆ

ท่านกล่าวหาว่าการกระทำของผมอาจขัดกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจหมายถึงการนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบ หากเป็นเช่นนั้น "การเต้น" จะนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบได้อย่างไร การเต้นก็คือการเต้น และผมเชื่อว่าเนื้อหา ทั้งของเพลงที่เต้นและสาส์นที่ผมพยายามสื่อมาโดยตลอด ล้วนแต่เป็นข้อเท็จจริงทั้งสิ้น หากท่านคิดว่าข้อใดเป็นเท็จ ก็โปรดกรุณาชี้แจงให้ชัดเจน

ท่านกล่าวหาว่าการกระทำของผมอาจขัดกับกฎหมายความมั่นคง "ความมั่นคง" ของท่านเปราะบางขนาดที่จะถูกคุกคามด้วยการเต้นของนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งเลยหรือ เพียงแค่แสดงจุดยืนของตัวเองผ่านศิลปะอย่างสงบ ใช้สันติวิธี ก็ถือว่าเป็นการปลุกระดมได้แล้วหรือ

ท่านกล่าวหาว่าการกระทำของผมอาจขัดกับกฎหมายอาญา เพียงการเต้น การแสดงจุดยืนอย่างสันตินั้นจะผิดกฎหมายมาตราใดหรือ ผมมิได้พาดพิงใครในทางเสียหายอย่างเจาะจงรายบุคคล ท่านจะถือว่าผมหมิ่นประมาทผู้ใดได้หรือ และที่ท่านกล่าวหาว่าผมอาจละเมิดประกาศของ คสช. ผมละเมิดประกาศฉบับใด ข้อใดหรือ เพียงเต้นกันเฉย ๆ จะถูกดำเนินคดีเลยหรือ

ผมขอยืนยันว่าทุกการกระทำของผมล้วนบริสุทธิ์ใจ เป็นไปเพื่อทวงคืนสิทธิการศึกษา ซึ่งก็เป็นประโยชน์ส่วนรวมทั้งสิ้น ผมเต้นประกอบคลิปเพลงด้วยความซื่อสัตย์ต่อหลักการของผม ซึ่งมีผลประโยชน์ของสังคมเป็นใหญ่ ผมไม่ได้มุ่งทำร้ายใคร ผมไม่ได้ละเมิดสิทธิใคร เหตุใดท่านจึงคิดว่า การกระทำของผมและท่านอื่นในคลิปจะละเมิดกฎหมายทั้งหลายเหล่านั้น ซ้ำยังจะให้พวกเราไปลงบันทึกประจำวัน ในความผิดที่ไม่ใช่ความผิดเสียอีก

ผมยังคงยืนยันว่าผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายอันชอบธรรมใด ๆ ทั้งสิ้น การที่นักเรียนลุกขึ้นมาทวงสิทธิการศึกษาคืนนั้นจะเป็นความผิดไปได้อย่างไร แต่หากท่านคิดว่าผมทำผิด ก็ขอให้มาควบคุมตัวผมไปดำเนินคดีเสีย ให้จารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ ว่าครั้งหนึ่ง ในประเทศไทย การลุกขึ้นทวงสิทธิและแสดงความคิดเห็นโดยสันตินั้นผิดกฎหมาย และจะต้องมีนักเรียนถูกลงโทษ เพียงเพราะลุกขึ้นมาทวงสิทธิเหนือสวัสดิการการศึกษาของตนเอง รวมถึงเพื่อนนักเรียนหลายล้านชีวิตและคนรุ่นลูกรุ่นหลานที่จะต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อไป

ขอให้ทุกท่านที่ได้อ่านจนจบเป็นสักขีพยานในการคำถามของผม ว่าสุดท้ายแล้ว ผมผิดอะไร

พริษฐ์ ชิวารักษ์

9 มิถุนายน 2559

 

 

 

คลิปวิดีโอ พลเมืองโต้กลับ อย่างนี้ต้องตีเข่า (โหวตไม่เอา แล้วตีตก)

 

Title : อย่างนี้ต้องตีเข่า (โหวตไม่เอา แล้วตีตก) 
Artists: Resistant Citizen
Lyrics: Resistant Citizen
.
.
ไม่รู้ ไม่รู้ จุ๊กกรู ไม่รู้ ไม่รู้ 
ไม่เอา ไม่เอา ชะเออ ไม่เอา ไม่เอา 
อย่าเลยกูรู้ มึงอยากอยู่ยาว 
ไอ้พวกอัปรีย์ อย่างนี้ต้องตีเข่า 
.
หลอกว่า ขอเวลาไม่นาน เสือกจะอยู่นาน นานซะจนป่นปี้ 
ออกไป ออกไปเสียที เผด็จการหัวปลี อย่าได้มีภาคสอง 
อ้อนวอน ให้มันคืนมา คืนอำนาจมา มันก็ทำท่าเบี้ยว 
สิทธิเสรี เหลือเพียงนิดเดียว เหลือเพียงนิดเดียว ไม่รู้ไม่ชี้ ไม่ดีไม่เอา 
.
(ชะ ชะ ชะ เย เย เย มาซีลอน) 
(ชะ ชะ ชะ เย เย เย มาซีลอน) 
.
ไม่รู้ ไม่รู้ จุ๊กกรู ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่เอา ไม่เอา ชะเออ ไม่เอา ไม่เอา 
โหวตโนกันนะ โหวตโนเถิดเรา ร่าง...มาไม่ดี อย่างนี้ต้องตีเข่า 
.
สั่งการ ทหารเป็นพวง ทหารเป็นพวง เป็น ส.ว.ลากตั้ง 
แอบดู ใช้วิชามาร ใช้วิชามาร เปลี่ยนผ่านและย้อนยุค 
อยากลอง ถามดูสักคำ ถามดูสักคำ ไหนเล่าคืนความสุข 
แล้วพูดมา อิ๊บอุบ อิ๊บอุบ อิ๊บอุบ อิ๊บอุบ 
ไม่รู้ไม่ชี้ ไม่ดีไม่เอา 
.
ไม่รู้ ไม่รู้ จุ๊กกรู ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่เอา ไม่เอา ชะเออ ไม่เอา ไม่เอา 
โหวตโนกันนะ โหวตโนเถิดเรา ร่าง...มาไม่ดี อย่างนี้ต้องตีเข่า 
.
ปวดใจ รัด-ทะ-ทำ-มะ-นูน รัด-ทะ-ทำ-มะ-นูน อ่านแล้วนอนปวดไข่ 
อยากตาย ก็ยังเสียดาย 
ก็ยังเสียดาย เพราะยังไม่ได้อารายยย
บีบคั้น ให้มันคืนมา คืนอำนาจมา ประชาชนเป็นใหญ่ 
ขี้เกียจฟัง ทหารน้ำเน่า พวกอำนาจเก่า ไม่รู้ไม่ชี้ ไม่ดีไม่เอา 
.
ไม่รู้ ไม่รู้ จุ๊กกรู ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่เอา ไม่เอา ชะเออ ไม่เอา ไม่เอา 
โหวตโนกันนะ โหวตโนเถิดเรา ร่างมาไม่ดี อย่างนี้ต้องตีเข่า 
ไม่รู้ ไม่รู้ จุ๊กกรู ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่เอา ไม่เอา ชะเออ ไม่เอา ไม่เอา 
โหวตโนกันนะ โหวตโนเถิดเรา ร่างมาไม่ดี อย่างนี้ต้องตีตก

 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์