สาระ+ภาพ: ดัชนีประชาธิปไตย VS ดัชนีการพัฒนามนุษย์: สองสิ่งใหญ่ไปด้วยกันได้หรือไม่


คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

 

ดูความสัมพันธ์ระหว่าง "ดัชนีประชาธิปไตย" กับ "ดัชนีการพัฒนามนุษย์" ตอบคำถาม ประชาธิปไตยจะนำไปสู่การเป็นประเทศที่ประชาชนสุขภาพที่ดี ชีวิตยั่งยืน การศึกษาที่สูง และมาตรฐานการครองชีพที่ดีได้หรือไม่
 
ทั้งนี้ ดัชนีประชาธิปไตย จะวัดจาก 5 กลุ่มชี้วัด คือ กระบวนการเลือกตั้งและฟหุนิยม เสรีภาพพลเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง และหน้าที่ของรัฐบาล ส่วนดัชนีการพัฒนามนุษย์ จะวัดจาก 3 ด้าน คือ สุขภาพ มาตรฐานการครองชีพ และการศึกษา
 
"ฮ่องกงกับสิงคโปร์เท่านั้นที่ได้รับคะแนน HDI ที่สูง แต่มีคุณภาพประชาธิปไตยที่ค่อนข้างต่ำ เพราะสองประเทศนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ในหลายๆ ด้านเช่นการเป็นเกาะ มีขนาดเล็ก เป็นเมืองท่าที่สำคัญของโลก ฯลฯ แต่สำหรับประเทศอื่นแล้วเราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง HDI กับ ประชาธิปไตย รวมถึงประเทศแถบเอเชียที่เคยเป็นเผด็จการมาเมื่อไม่นานมานี้เอง รวมถึงเกาหลีใต้ ไต้หวัน และญี่ปุ่น

"ผมขอสรุปว่าหากระบบการปกครองของไทยไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยที่มีคุณภาพสูง โอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่รับคะแนนสูงในดัชนีการพัฒนามนุษย์ นั่นคือเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดี ชีวิตยั่งยืน การศึกษาที่สูง และมาตรฐานการครองชีพที่ดี แทบจะไม่มีเลย" Mishari Muqbil ผู้เขียนบทความ "ประเทศไทย ประชาธิปไตยกับดัชนีการพัฒนามนุษย์" เสนอ
 
 
 
ที่มาข้อมูล 
 
http://www.yabiladi.com/img/content/EIU-Democracy-Index-2015.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_statistical_annex.pdf
ผ่าน
https://www.mishari.net/th/2016/06/thailand-democracy-hdi/