พบเด็กข้ามชาติกว่าสองแสนเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาไทย

16 มิ.ย. 2559 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) เปิดโครงการรณรงค์การศึกษาเพื่อเด็กทุกๆ คน (Every last Child) เพื่อให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษา พบเด็กต่างด้าวกว่าสองแสนคนเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาของไทย เรียกร้องภาครัฐเร่งแก้ไข

โดย ทิม  เมอร์เรย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอาวุโส องค์การช่วยเหลือเด็ก กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยพบว่า ยังมีเด็กต่างด้าวในประเทศไทยกว่าสองแสนคน ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาของไทย ซึ่งจะส่วผลให้เด็กเหล่านี้ไม่ได้รับการพัฒนา และอาจเข้าสู่กระบวนการที่ผิดกฎหมาย อาทิ แรงงานเด็ก อาชญากรรม และการค้ามนุษย์ได้   จึงใคร่เสนอให้ภาครัฐดำเนินการอย่างเร่งด่วน  เพื่อขจัดอุปสรรคที่มำให้เด็กเข้าไม่ถึงการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่

พะโยม ชินวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาให้เด็กต่างด้าวในไทย ล่าสุดในการประชุมระดับอาเซียน ก็ได้กล่าวย้ำที่จะให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาของเด็กต่างด้าวในอาเซียน  เนื่องจากมีนโยบายที่ดีรองรับอยู่แล้ว  มีเพียงบุคคลากรบางส่วนที่ยังขาดความเข้าใจ  ซึ่งจะทำความเข้าใจต่อไป

ในส่วนการจัดการศึกษานอกระบบ อัจฉรา สากระจาย รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวว่า  กศน.มีหน้าที่ดูแลเด็กที่อยู่นอกระบบโรงเรียน  แต่ด้วยข้อจำกัดด้านทรัพยากร ทำให้ในปีพ.ศ. 2557 สามารถจัดการศึกษาให้เด็กได้จำนวนสองหมื่นกว่าคน  ซึ่งอาจยังไม่สามารถจัดการศึกษาครบเด็กที่มีจำนวนถึงสองแสนคน  ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความกังวลในเรื่องทัศนคติเชิงลบที่ยังมีอยู่ต่อการจัดการศึกษาให้เด็กกลุ่มนี้  แต่อย่างไรก็ตามกศน.จะพิจารณาเพื่อรองรับเรื่องนี้ต่อไป

ด้าน สุรพงษ์  กองจันทึก อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ ให้ความเห็นว่า แม้ประเทศไทยจะมีนโยบายและกฎหมายที่ให้เด็กต่างด้าวได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคกับเด็กไทย  แต่ยังมีปัญหาเรื่องข้อมูลและการถึงเด็กต่างด้าวเหล่านี้  การที่เด็กยังขาดเอกสารแสดงตน  การเลือกปฏิบัติและทัศนคติของเจ้าหน้าที่บางคน  และขาดการประสานความร่วมมือที่ชัดเจนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งสพฐ.และกศน.ควรออกหนังสือกำชับการดำเนินการของสถานศึกษาในสังกัดที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการรับและจัดการศึกษาให้เด็กต่างด้าวเหล่านี้  รวมทั้งประสานกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในการจัดทำเอกสารแสดงตนให้เด็กทุกคน

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์