PERMATAMAS หนุน ม.อ.เป็น 'พื้นที่กลาง' หวังได้ถกแถลงทางออกปมสิทธิฯ-โรงไฟฟ้าถ่านหิน

PERMATAMAS ออกแถลงการณ์เห็นด้วยกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการยืนยันการเป็นพื้นที่กลาง และยินดีสนับสนุนให้เป็นเจ้าภาพสร้างพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและถกแถลงเพื่อหาทางออกทั้งในประเด็นสิทธิมนุษยชนและโรงไฟฟ้าถ่านหินในเร็ววัน

23 มิ.ย. 2559 ตูแวดานียา ตูแวแมแง และดิเรก เหมนคร ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนชายแดนใต้ ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ (PERMATAMAS) ออกแถลงการณ์เครือข่าย PERMATAMAS เรื่อง “เห็นด้วยกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการยืนยันการเป็นพื้นที่กลาง และยินดีสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพสร้างพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและถกแถลงเพื่อหาทางออกทั้งในประเด็นสิทธิมนุษยชนและโรงไฟฟ้าถ่านหินในเร็ววัน”

โดยแถลงการณ์ ระบุว่า จากการที่เครือข่าย PERMATAMAS ได้มีการจัดเสวนาสาธารณะ “สันติภาพจอมปลอม เมื่อรัฐคุกคามนักสิ่งแวดล้อมและนักสิทธิ” ในวันนี้ 21 มิ.ย.2559 แต่มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนสถานที่จัดการเสวนา และทางมหาวิทยาลัยได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2559 “ยืนยันการเป็นพื้นที่กลางเพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้” นั้น ทางเครือข่ายฯ ขอแสดงความชื่นชมและเห็นด้วยกับจุดยืนของทางมหาวิทยาลัยในการเป็นพื้นที่กลางสำหรับทุกฝ่ายในการร่วมกันแสวงหาทางออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

บทสรุปประการสำคัญของวงเสวนาที่จัดไปแล้วนั้น มีความชัดเจนว่า สังคมชายแดนใต้/ปาตานีที่ยังเป็นพื้นที่ขัดแย้งในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและความรุนแรง รวมทั้งประเด็นความขัดแย้งด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนั้น ส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาบานปลายและขัดแย้งร้าวลึก เกิดจากที่ผ่านมาเสียงของภาคประชาชนต่อประเด็นปัญหาต่างๆนั้นไม่ได้ถูกใส่ใจจากผู้มีอำนาจเท่าที่ควร และการขาดซึ่งองค์กรที่มาทำหน้าที่เป็นกลไกที่ทุกฝ่ายยอมรับในการสร้างพื้นที่กลางให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งความเป็น “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมารับภาระหน้าที่นี้

เครือข่าย PERMATAMAS จึงคาดหวังกับการเกิดขึ้นจริงของพื้นที่กลางตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้แถลงไว้ โดยมีทางมหาวิทยาลัยสามารถมีบทบาทอย่างกระตือรือร้น (pro-active) ในการเป็นกลไกการจัดการ อำนายความสะดวก และเป็นเป็นกลไกผลักดันการสร้างฉันทามติและแสวงหาคำตอบที่ดีที่สุดไปทีละประเด็นได้ มหาวิทยาลัยสามารถสร้างให้เกิดกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง การถกแถลงอย่างสร้างสรรค์ด้วยข้อมูลและหลักวิชาการ รวมทั้งการแสวงหาทางออกด้วยความเข้าใจ ทั้งในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม และประเด็นอื่นๆ อันจะทำให้เงื่อนปมแห่งความรุนแรงที่มัดแน่นค่อยๆคลายไปทีละปม และหนทางแห่งสันติวิธีค่อยๆเกิดเป็นความหวังของผู้คน

และเพื่อให้จุดยืน “ในการเป็นพื้นที่กลาง” ดังกล่าวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามที่ได้แถลงไว้ ได้เกิดเป็นรูปธรรมสร้างสรรค์และเป็นส่วนสำคัญแห่งความหวังของสังคมชายแดนใต้ในการหนุนเสริมสันติภาพของชายแดนใต้ได้จริง ทางเครือข่าย PERMATAMAS และนักวิชาการที่เห็นด้วยกับการสร้างรูปธรรม ”การเป็นพื้นที่กลาง” ให้เกิดขึ้นจริง จะขออนุญาตนัดหมายเข้าพบเพื่อหารือกับท่านอธิการบดีในเร็ววันนี้

"สังคมชายแดนใต้/ปาตานีรอคอยการมีพื้นที่กลางที่มีการจัดการอย่างไม่มีอคติมานานกว่า 12 ปีของสถานการณ์ความไม่สงบ ทางเครือข่ายฯยืนยันว่า จะยินดีร่วมมือและหนุนเสริมกับทางมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ในการสร้างพื้นที่กลางให้เป็นรูปธรรมแห่งความหวังในการสร้างสันติภาพชายแดนใต้อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เป็นจริงในเร็ววัน"  แถลงการณ์ PERMATAMAS ระบุตอนท้าย

 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์