เอ็นจีโอจี้กองทัพตั้ง กก.สอบเร่งด่วน กรณีนายสิบถูกลงโทษทางวินัยจนตาย

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม จี้ให้ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน กรณี 'ส.ท.ปัญญา เงินเหรียญ' ถูกผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย โฆษก ทบ.แจง ลงโทษให้วิ่ง 5 รอบเป็นฮีทสโตรกตาย เพราะร่างกายสมบูรณ์ไม่พอ
 
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2559 ที่ผ่านมามูลนิธิผสานวัฒนธรรมออกแถลงการณ์กรณี ส.ท.ปัญญา เงินเหรียญ สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 (ร.19 พัน.3) ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ถูกผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย โดยระบุว่าตามที่สื่อต่าง ๆ ได้เสนอข่าวถึงกรณีที่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ส.ท.ปัญญา เงินเหรียญ หรือ เอ็ม นักเรียนนายสิบเหล่าการเงิน รุ่น 16 สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 (ร.19 พัน.3) ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ถูกผู้บังคับบัญชาทำโทษทางวินัย โดยการให้วิ่งรอบกองพันในเวลาเที่ยงวันโดยใส่เครื่องแบบเต็มยศ และโดยที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารเที่ยง ในเวลาต่อเนื่องกันยังให้มีการทำโทษโดยการพุ่งหลังอีก 20 ยก แต่ ส.ท.ปัญญาฯได้เพียง 18 ยก ก็หมดสติล้มลง เพื่อนทหารต้องช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น แต่กลับพบว่า ส.ท.ปัญญา มีอาการเกร็งตัวเอง กำมือแน่น และกัดฟัน เมื่อเห็นว่าอาการไม่ดีขึ้นจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตามลำดับ และต่อมาได้เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นั้น
 
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีความห่วงกังวลถึงการลงโทษในลักษณะเช่นนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากที่ผ่านเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวหลายกรณี โดยเฉพาะการลงโทษทางวินัยที่เรียกว่า “ซ่อม” ซึ่งออกคำสั่งโดยเจ้าหน้าที่ทหารที่มียศเหนือกว่า จนก่อให้เกิดการสูญเสียหรือเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของนายทหารชั้นผู้น้อย ทั้งๆที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 มาตรา 8 กำหนดโทษทางวินัยไว้ 5 ประการ ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม [1] กัก ขัง จำขัง เท่านั้น ไม่ปรากฏว่าให้มีอำนาจสั่ง “ซ่อม” ได้แต่อย่างใด
 
พฤติการณ์ลงโทษทางวินัยในลักษณะดังกล่าวนอกจากไม่เป็นไปตามกฎหมายวินัยทหารแล้ว ยังเป็นการละเมิดกฎหมายและละเมิด สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และละเมิดต่อพันธกรณีตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีในการปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2550แม้ผู้บังคับบัญชาการมีหน้าที่จัดการระวังรักษา และการกวดขันวินัยทหาร และมีอำนาจในการบังคับบัญชาหรือลงทัณฑ์แต่ก็ไม่อาจใช้อำนาจในทางที่ผิดยุติธรรมได้ จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้
 
1. ให้จัดการให้มีการเยียวยาให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนและเหมาะสม
 
2. ให้ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 จัดตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน หากพบว่ามีการกระทำความผิด ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดจนถึงที่สุด รวมทั้งความผิดทางวินัย และขอให้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตทราบด้วย
 
3. ให้กระทรวงกลางโหมทบทวนมาตรฐานการลงโทษทางวินัย รวมทั้งกำหนดกฎระเบียบที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อไม่ให้มีการใช้อำนาจตามอำเภอใจละเมิดสิทธิในชีวิต ร่างกายของผู้ใต้บังคับบัญชา
 
4. ให้รัฐบาลทำการภาคยานุวัติและออกกฎหมายต่อต้านการซ้อมทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม และที่เป็นการย่ำยีศักดิ์ศรี โดยเร็ว เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับการลงโทษ และครอบครัวผู้เสียหายได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมต่อไป
 
ด้วยความเคารพในสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 
[1] ทัณฑกรรม คือ การให้กระทำการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหน้าที่ประจำ ซึ่งตนจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว หรือปรับให้อยู่เวรยามนอกจากหน้าที่ประจำ โดยมีหลักเกณฑ์ในคำอธิบายท้ายตารางกำหนดทัณฑ์ว่า ทัณฑกรรมที่กำหนดไว้เป็นวันๆ หมายความว่า ทำทัณฑกรรมทุกๆ วัน จนกว่าจะครบกำหนดในวันหนึ่งนั้น ผู้ที่จะสั่งลงทัณฑ์จะกำหนดทัณฑกรรมได้ไม่เกินกว่าวันละ 6 ชั่วโมง แต่ถ้าให้อยู่เวรยามในวันหนึ่ง ต้องไม่เกินกำหนดเวลาการอยู่เวรยามตามปกติ ผู้ใดจะสั่งลงทัณฑกรรม ต้องให้กำหนดให้ชัดเจนว่า ทัณฑกรรมกี่วัน และวันละเท่าใด
 
 
โฆษก ทบ.แจงเหตุสิบโทถูกลงโทษให้วิ่ง 5 รอบเป็นฮีทสโตรกตาย เพราะร่างกายสมบูรณ์ไม่พอ
 
ด้าน เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ รายงานว่า พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ยืนยันว่า การเสียชีวิตของ ส.ท.ปัญญา เงินเหรียญ อายุ 23 ปี นักเรียนนายสิบ สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 จ.กาญจนบุรี ว่า ไม่ได้เกิดจากการลงโทษที่รุนแรง เพราะร่างกายไม่สมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถยืดหยุ่นรับการลงโทษทางวินัยได้
 
สาเหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชาได้ปรับปรุงวินัยโดยให้วิ่งรอบกองพัน 5 รอบ ซึ่งคงประเมินแล้วว่าไม่น่าเกินขีดความสามารถของกำลังพลวัยหนุ่มที่จะสามารถทำได้แต่เมื่อวิ่งไปได้ 3 รอบ ส.ท.ปัญญา เกิดอาการโรคลมร้อนร่ายกายมีลักษณะเกร็งหมดสติไป หน่วยจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล โฆษก ทบ. กล่าว
 
พ.อ.วินธัย กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชาเสียใจกับการสูญเสีย และยืนยันว่าไม่มีการลงโทษด้วยการถูกเนื้อต้องตัว หรือไปปฏิบัตินอกกรอบที่ทางราชการกำหนด อย่างไรก็ตาม ทาง พล.ร.9. ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อมาดูแลเรื่องนี้
 
สำหรับการพิจารณาความผิดของทหารยศร้อยเอก ที่สั่งลงโทษ ส.ท.ปัญญา เบื้องต้นอาจไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย แต่ในด้านการลงโทษทางวินัยต่อไปอาจให้วิ่งน้อยรอบกว่านี้
 
นายบุญพาน เงินเหรียญ อายุ 60 ปี บิดา ส.ท.ปัญญา กล่าวว่า อยากฝากไปถึง ผบ.ทบ.ขอให้ลงโทษนายทหารที่สั่งลงโทษลูกชายของตนจนเสียชีวิตและให้ดำเนินการทางด้านกฎหมายกับนายทหารคนดังกล่าวด้วย เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างไม่ให้เกิดขึ้นกับทหารที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคนอื่น และขอให้กรณีนี้เป็นบทเรียนสุดท้ายของกองทัพ 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์