ศิษย์เก่ารามฯ เรียกร้องปล่อย 7 น.ศ.-หยุดใช้กม.ประชามติ เปิดแสดงความเห็นร่าง รธน.

28 มิ.ย. 2559 ศิษย์เก่า และอดีตนักกิจกรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกแถลงการณ์กรณีมีการจับกุมนักศึกษาที่จัดกิจกรรมรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 7 คน เรียกร้องหยุดใช้ พ.ร.บ.ประชามติ เปิดให้มีการแสดงออกต่อร่างรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ และหยุดใช้คำสั่งหัวหน้า คสช. เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เห็นต่าง รวมถึงให้ปล่อยกลุ่มนักศึกษาทั้ง 7 คน ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ โดยไม่มีเงื่อนไข 

รายละเอียดมีดังนี้

 

จากกรณีที่มีการจับกุมนักศึกษา ที่จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธินอกเขตจังหวัด และแจกเอกสารแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข้อดี ข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญ และให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิตัวเองเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ

แต่เจ้าหน้าที่รัฐ ได้อ้างคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2558 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ เข้าดำเนินคดี จับกุมคุมขังกลุ่มนักศึกษาดังกล่าว และส่งดำเนินคดีในศาลทหาร จนถูกจองจำขาดอิสรภาพ

การดำเนินกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิในกระบวนการประชามติ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ถือว่าเป็นกระบวนการที่จะทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง และประชาชนต้องได้รับรู้ข้อมูลที่รอบด้านเพียงพอ ต่อการตัดสินใจในครั้งนี้

การใช้อำนาจรัฐเข้าจับกุม โดยขาดการไตร่ตรองของเจ้าหน้าที่ ซึ่งกฎหมายประชามติ ยังคงมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย อยู่ระหว่างการตีความของศาลรัฐธรรมนูญ อีกทั้งการจะระบุว่า ใครทำผิดกฎหมายประชามติ ต้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้วินิจฉัย แต่ครั้งนี้กลับไม่ได้มี กกต.เข้าร่วมในการสอบสวน แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนักศึกษา

ส่วนคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 3 ก็เห็นได้ว่า เป็นคำสั่งที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งในบรรยากาศที่อยู่ในช่วงก่อนทำประชามติ ควรที่จะเปิดให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นประโยชน์อันสูงสุด

พวกเราในนามศิษย์เก่า และอดีตนักกิจกรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง เห็นว่าการดำเนินคดีกับนักศึกษา ยังขาดการไตร่ตรอง จึงมีข้อเรียกร้องดังนี้

1.หยุดการใช้กฎหมายประชามติ เพื่อดำเนินการจับกุม กับบุคคลทุกคน และเปิดให้มีการแสดงออกต่อร่างรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่

2.หยุดใช้คำสั่งหัวหน้า คสช. เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เห็นต่าง และให้เจ้าหน้าที่รัฐทบทวนบทบาทการทำงานในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนให้หยุดใช้ความรุนแรงในการเข้าจับกุม

3.ให้ปล่อยกลุ่มนักศึกษาทั้ง 7 คน ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ โดยไม่มีเงื่อนไข เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลต่อการทำประชามติ ที่สามารถทำได้ตามหลักสากล

เชื่อมั่นศรัทธาพลังคนรุ่นใหม่

บารมี ชัยรัตน์
วิสา คัญทัพ
วัฒน์ วรรยางกูล
นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์
อานนท์ นำภา ทนายความสิทธิมนุษยชน
เจณจิณณ์ เอมะ
ประกาศ เรืองดิษฐ์
ศรีสุวรรณ จรรยา
พีร ศรีเมือง
เอกชัย พรพรรณประภา
รัตนา ศิลปประสม
นราภรณ์ ดำอำไพ
ตรีชฎา ศรีธาดา
บุญเลิศ มโนสุจริตชน อดีตสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วีรพงษ์ คำเนตร อดีตสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ธเนศ ศรีวิรัญ อดีตสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม-อีสาน
ทวีศักดิ์ เห็นครบ อดีตประธานชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม
สรสิช ฟักแฟง อดีตสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม-อีสาน
พงษ์สุวรรณ สิทธิเสนา อดีตสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม-อีสาน
พิศาล บุพศิริ อดีตสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม-อีสาน
จักรพล บูรพา อดีตสมาชิกชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม
ราชันย์ กัลยาฤทธิ์
กนกวรรณ พุ่มอยู่
ศัลธณี เกิดชนะ
วีรชัย เฟ้นดี้ อดีตสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม-อีสาน
กานญานุช เขื่อนทา
ปิยนัฐ เสมารัมย์ อดีตสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม-อีสาน
รัตนาภรณ์ ไชยพงษ์ อดีตสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม-อีสาน
คุณภัทร คะชะนา
จริยาภรณ์ ภูเดช อดีตสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม-อีสาน
วลี นาคสุวรรณ
ธนู แนบเนียร
วีรนันท์ ฮวนศรี อดีตสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหง
อัครพงศ์ พรหมมา อดีตรองประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
รณชัย ชัยนิวัฒนา
พรพนา ก๊วยเจริญ
ณฤตณ ฉอ้อนศรี
ชูศักดิ์ เจริญหงษ์ทอง
สิรินาฏ ศิริสุนทร
ทวิภัทร บุณฑริกสวัสดิ์
ธนู จำปาทอง
ร่วมพงษ์ ซ่อนกลิ่น
วินัด เพ็งแจ่ม
สิริธร ไพรลุณ อดีตประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ชาญชัย ษมาชัยเรืองฤทธิ์ อดีตประธานชมรมศึกษาปัญหาชาวเขา
สาธิต กลิ่นเทศ
รัฐประชา พุฒนวล อดีตสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม-อีสาน
ธนวินท์ เตชินท์ธนนันท์ อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
พจมาลย์ วงษ์พันธุ์ อดีตสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม-อีสาน
ณิฐฐา หนูสม อดีตสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม-อีสาน
ฌัชเมษ อมรพุทธิกุล
อดิราช ท้วมละมูล
ธนพล ใคร่ครวญ
ธัญญาวัส ประจันต์ อดีตสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม-อีสาน
ไพรัตน์ ทองใสย์ อดีตสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม-อีสาน
ราตรี สุริเตอร์ อดีตสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นัทธวัฒน์ ทับทิมทอง อดีตสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สรณ ขจรเดชกุล อดีตสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อภิสิทธิ์ เหล่าลุมพุก อดีตประธานชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สุทธิพงษ์ พูนกล้า อดีตสมาชิกชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
พงษ์สัญ สะโรชะมาศ
มูฮำหมัดอาลาดี เด็งนิ
ธนพล สว่างแสง
อรุณี สะโรชะมาศ
พระวิศรุต ชุตินธโร อดีตประธานชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท